Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSVT - Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSVT 22/05/2018

Giải 8
44
Giải 7
505
Giải 6
9521
1149
7662
Giải 5
1167
Giải 4
79007
63331
34122
78615
84404
59515
60905
Giải 3
00481
77479
Giải 2
39346
Giải 1
01123
Đặc biệt
785018

Loto Vũng Tàu

Đầu Lô tô
0 05,07,04,05
1 15,15,18
2 21,22,23
3 31
4 44,49,46
5 -
6 62,67
7 79
8 81
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
21,31,81 1
62,22 2
23 3
44,04 4
05,15,15,05 5
46 6
67,07 7
18 8
49,79 9

XSVT ngày 15/05/2018 - Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSVT 15/05/2018

Giải 8
98
Giải 7
006
Giải 6
1658
8555
9396
Giải 5
7514
Giải 4
52543
35456
18575
17145
64830
31446
24205
Giải 3
57273
42422
Giải 2
83413
Giải 1
32578
Đặc biệt
067898

Loto Vũng Tàu

Đầu Lô tô
0 06,05
1 14,13
2 22
3 30
4 43,45,46
5 58,55,56
6 -
7 75,73,78
8 -
9 98,96,98
Lô tô Đuôi
30 0
- 1
22 2
43,73,13 3
14 4
55,75,45,05 5
06,96,56,46 6
- 7
98,58,78,98 8
- 9

XSVT ngày 08/05/2018 - Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSVT 08/05/2018

Giải 8
33
Giải 7
190
Giải 6
9517
1422
0304
Giải 5
2155
Giải 4
17700
20398
89251
41507
77627
69396
38502
Giải 3
03188
66896
Giải 2
28589
Giải 1
96082
Đặc biệt
493208

Loto Vũng Tàu

Đầu Lô tô
0 04,00,07,02,08
1 17
2 22,27
3 33
4 -
5 55,51
6 -
7 -
8 88,89,82
9 90,98,96,96
Lô tô Đuôi
90,00 0
51 1
22,02,82 2
33 3
04 4
55 5
96,96 6
17,07,27 7
98,88,08 8
89 9