Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSTV - Xổ số Trà Vinh Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 6, XSTV 18/05/2018

Giải 8
59
Giải 7
965
Giải 6
3226
3244
3813
Giải 5
5866
Giải 4
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
Giải 3
89387
72525
Giải 2
11408
Giải 1
20797
Đặc biệt
820545

Loto Trà Vinh

Đầu Lô tô
0 00,08
1 13
2 26,25
3 35,30
4 44,45
5 59
6 65,66,69
7 71,75
8 81,87
9 97
Lô tô Đuôi
00,30 0
81,71 1
- 2
13 3
44 4
65,35,75,25,45 5
26,66 6
87,97 7
08 8
59,69 9

XSTV ngày 11/05/2018 - Xổ số Trà Vinh Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 6, XSTV 11/05/2018

Giải 8
56
Giải 7
409
Giải 6
2533
5208
0365
Giải 5
0001
Giải 4
16617
64534
30356
46688
17038
75826
08697
Giải 3
68794
07939
Giải 2
23420
Giải 1
78858
Đặc biệt
822105

Loto Trà Vinh

Đầu Lô tô
0 09,08,01,05
1 17
2 26,20
3 33,34,38,39
4 -
5 56,56,58
6 65
7 -
8 88
9 97,94
Lô tô Đuôi
20 0
01 1
- 2
33 3
34,94 4
65,05 5
56,56,26 6
17,97 7
08,88,38,58 8
09,39 9

XSTV ngày 04/05/2018 - Xổ số Trà Vinh Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 6, XSTV 04/05/2018

Giải 8
38
Giải 7
816
Giải 6
4893
4984
5266
Giải 5
5251
Giải 4
16058
86081
49414
36669
85123
24924
33079
Giải 3
51178
49533
Giải 2
42977
Giải 1
67217
Đặc biệt
923726

Loto Trà Vinh

Đầu Lô tô
0 -
1 16,14,17
2 23,24,26
3 38,33
4 -
5 51,58
6 66,69
7 79,78,77
8 84,81
9 93
Lô tô Đuôi
- 0
51,81 1
- 2
93,23,33 3
84,14,24 4
- 5
16,66,26 6
77,17 7
38,58,78 8
69,79 9