Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSTTH - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2 XSTTH 18/02/2019

Giải 8
97
Giải 7
023
Giải 6
6198
5323
5866
Giải 5
0504
Giải 4
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
Giải 3
15452
73811
Giải 2
02513
Giải 1
29404
Đặc biệt
969577

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 04,08,04
1 13,11
2 21,23,23
3 37
4 -
5 52,50
6 62,66
7 77
8 81
9 92,98,97
Lô tô Đuôi
50 0
11,81,21 1
52,62,92 2
13,23,23 3
04,04 4
- 5
66 6
77,37,97 7
08,98 8
- 9

XSTTH ngày 11/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2 XSTTH 11/02/2019

Giải 8
25
Giải 7
458
Giải 6
6227
1238
2564
Giải 5
5005
Giải 4
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
Giải 3
11287
20790
Giải 2
11344
Giải 1
52262
Đặc biệt
434320

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 05
1 -
2 20,27,27,25
3 38
4 44
5 53,53,51,58
6 62,64
7 -
8 87,87
9 90,97,93
Lô tô Đuôi
20,90 0
51 1
62 2
53,53,93 3
44,64 4
05,25 5
- 6
87,87,97,27,27 7
38,58 8
- 9

XSTTH ngày 04/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2 XSTTH 04/02/2019

Giải 8
14
Giải 7
108
Giải 6
3232
9603
0955
Giải 5
3623
Giải 4
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
Giải 3
76959
49698
Giải 2
06657
Giải 1
56977
Đặc biệt
502579

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 06,02,03,08
1 14
2 27,23
3 32
4 -
5 57,59,55
6 69,65,69
7 79,77,75
8 -
9 98
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
02,32 2
23,03 3
14 4
75,65,55 5
06 6
77,57,27 7
98,08 8
79,59,69,69 9