Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSTN - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 24/05/2018

Giải 8
60
Giải 7
586
Giải 6
8908
6583
8954
Giải 5
3702
Giải 4
15934
29619
04654
96746
41170
98994
89288
Giải 3
38847
18065
Giải 2
47429
Giải 1
85282
Đặc biệt
598291

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 08,02
1 19
2 29
3 34
4 46,47
5 54,54
6 60,65
7 70
8 86,83,88,82
9 94,91
Lô tô Đuôi
60,70 0
91 1
02,82 2
83 3
54,34,54,94 4
65 5
86,46 6
47 7
08,88 8
19,29 9

XSTN ngày 17/05/2018 - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 17/05/2018

Giải 8
88
Giải 7
967
Giải 6
3518
0591
6093
Giải 5
3379
Giải 4
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
Giải 3
23103
72148
Giải 2
31074
Giải 1
27535
Đặc biệt
268378

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 08,03
1 18,16
2 -
3 35
4 43,48
5 -
6 67
7 79,75,77,74,78
8 88,82
9 91,93,92
Lô tô Đuôi
- 0
91 1
92,82 2
93,43,03 3
74 4
75,35 5
16 6
67,77 7
88,18,08,48,78 8
79 9

XSTN ngày 10/05/2018 - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 10/05/2018

Giải 8
64
Giải 7
688
Giải 6
6407
3101
6357
Giải 5
2315
Giải 4
92331
12204
09469
18618
41193
16730
75205
Giải 3
10671
61843
Giải 2
90852
Giải 1
79720
Đặc biệt
535419

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 07,01,04,05
1 15,18,19
2 20
3 31,30
4 43
5 57,52
6 64,69
7 71
8 88
9 93
Lô tô Đuôi
30,20 0
01,31,71 1
52 2
93,43 3
64,04 4
15,05 5
- 6
07,57 7
88,18 8
69,19 9