Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSTN - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 16/08/2018

Giải 8
63
Giải 7
236
Giải 6
7404
3779
4801
Giải 5
5689
Giải 4
48462
99946
26516
64506
97108
42059
74226
Giải 3
68374
13468
Giải 2
91042
Giải 1
35318
Đặc biệt
974717

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 04,01,06,08
1 16,18,17
2 26
3 36
4 46,42
5 59
6 63,62,68
7 79,74
8 89
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
01 1
62,42 2
63 3
04,74 4
- 5
36,46,16,06,26 6
17 7
08,68,18 8
79,89,59 9

XSTN ngày 09/08/2018 - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 09/08/2018

Giải 8
20
Giải 7
631
Giải 6
8387
6721
4355
Giải 5
4377
Giải 4
25649
31109
44105
07207
39751
16455
00828
Giải 3
41246
79881
Giải 2
47940
Giải 1
82714
Đặc biệt
319790

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 09,05,07
1 14
2 20,21,28
3 31
4 49,46,40
5 55,51,55
6 -
7 77
8 87,81
9 90
Lô tô Đuôi
20,40,90 0
31,21,51,81 1
- 2
- 3
14 4
55,05,55 5
46 6
87,77,07 7
28 8
49,09 9

XSTN ngày 02/08/2018 - Xổ số Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSTN 02/08/2018

Giải 8
84
Giải 7
975
Giải 6
7350
8299
1002
Giải 5
3935
Giải 4
41571
93590
48666
72697
63547
61310
92207
Giải 3
56745
40839
Giải 2
95557
Giải 1
61634
Đặc biệt
626390

Loto Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 02,07
1 10
2 -
3 35,39,34
4 47,45
5 50,57
6 66
7 75,71
8 84
9 99,90,97,90
Lô tô Đuôi
50,90,10,90 0
71 1
02 2
- 3
84,34 4
75,35,45 5
66 6
97,47,07,57 7
- 8
99,39 9