Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSQTI - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQTI 14/06/2018

Giải 8
37
Giải 7
069
Giải 6
4538
8545
3754
Giải 5
6359
Giải 4
09703
79748
89168
71738
44591
14324
16781
Giải 3
54130
02825
Giải 2
53061
Giải 1
38772
Đặc biệt
710711

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 24,25
3 37,38,38,30
4 45,48
5 54,59
6 69,68,61
7 72
8 81
9 91
Lô tô Đuôi
30 0
91,81,61,11 1
72 2
03 3
54,24 4
45,25 5
- 6
37 7
38,48,68,38 8
69,59 9

XSQTI ngày 07/06/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQTI 07/06/2018

Giải 8
92
Giải 7
047
Giải 6
2619
0142
5974
Giải 5
0323
Giải 4
78896
83899
26159
62660
29555
48288
17361
Giải 3
78593
84180
Giải 2
33565
Giải 1
15351
Đặc biệt
121346

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 -
1 19
2 23
3 -
4 47,42,46
5 59,55,51
6 60,61,65
7 74
8 88,80
9 92,96,99,93
Lô tô Đuôi
60,80 0
61,51 1
92,42 2
23,93 3
74 4
55,65 5
96,46 6
47 7
88 8
19,99,59 9

XSQTI ngày 31/05/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQTI 31/05/2018

Giải 8
39
Giải 7
049
Giải 6
9750
7064
8142
Giải 5
0122
Giải 4
47546
33191
33577
66961
98129
44759
68933
Giải 3
71512
55187
Giải 2
20892
Giải 1
44758
Đặc biệt
546154

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 -
1 12
2 22,29
3 39,33
4 49,42,46
5 50,59,58,54
6 64,61
7 77
8 87
9 91,92
Lô tô Đuôi
50 0
91,61 1
42,22,12,92 2
33 3
64,54 4
- 5
46 6
77,87 7
58 8
39,49,29,59 9