Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSQB - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQB 18/10/2018

Giải 8
09
Giải 7
773
Giải 6
5583
1141
7346
Giải 5
0705
Giải 4
79020
10401
38029
25515
90964
46972
60193
Giải 3
68210
62414
Giải 2
49694
Giải 1
05853
Đặc biệt
178459

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 09,05,01
1 15,10,14
2 20,29
3 -
4 41,46
5 53,59
6 64
7 73,72
8 83
9 93,94
Lô tô Đuôi
20,10 0
41,01 1
72 2
73,83,93,53 3
64,14,94 4
05,15 5
46 6
- 7
- 8
09,29,59 9

XSQB ngày 11/10/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQB 11/10/2018

Giải 8
87
Giải 7
254
Giải 6
4703
6666
0920
Giải 5
6399
Giải 4
65500
13734
59023
57560
85862
97405
75499
Giải 3
88344
34049
Giải 2
52494
Giải 1
42332
Đặc biệt
250098

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 03,00,05
1 -
2 20,23
3 34,32
4 44,49
5 54
6 66,60,62
7 -
8 87
9 99,99,94,98
Lô tô Đuôi
20,00,60 0
- 1
62,32 2
03,23 3
54,34,44,94 4
05 5
66 6
87 7
98 8
99,99,49 9

XSQB ngày 04/10/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSQB 04/10/2018

Giải 8
31
Giải 7
665
Giải 6
4809
2350
4222
Giải 5
5342
Giải 4
44781
34319
83648
85674
33867
68413
50256
Giải 3
39709
46994
Giải 2
45316
Giải 1
87171
Đặc biệt
369902

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 09,09,02
1 19,13,16
2 22
3 31
4 42,48
5 50,56
6 65,67
7 74,71
8 81
9 94
Lô tô Đuôi
50 0
31,81,71 1
22,42,02 2
13 3
74,94 4
65 5
56,16 6
67 7
48 8
09,19,09 9