Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

XSMB 07/01/2019 - Xổ số Miền Bắc ngày 07/01/2019

XSMB > XSMB Thứ 2 > XSMB 07/01/2019 Mở thưởng tại Hà Nội

Đặc biệt
32489
Giải 1
47814
Giải 2
67778
64994
Giải 3
02466
38257
71930
82009
29927
16437
Giải 4
8000
8419
5851
1130
Giải 5
8104
4423
3458
2644
1068
3756
Giải 6
844
880
084
Giải 7
82
30
62
63

Loto

Đầu Lô tô
0 09,00,04
1 14,19
2 27,23
3 30,37,30,30
4 44,44
5 57,51,58,56
6 66,68,62,63
7 78
8 89,80,84,82
9 94
Lô tô Đuôi
30,00,30,80,30 0
51 1
82,62 2
23,63 3
14,94,04,44,44,84 4
- 5
66,56 6
57,27,37 7
78,58,68 8
89,09,19 9