Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 23/05/2018

Giải 8
62
Giải 7
775
Giải 6
3033
2020
8559
Giải 5
9027
Giải 4
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải 3
58526
19019
Giải 2
99714
Giải 1
47985
Đặc biệt
840585

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 09
1 19,14
2 20,27,21,21,26
3 33,37
4 -
5 59,57
6 62
7 75,75,74
8 85,85
9 -
Lô tô Đuôi
20 0
21,21 1
62 2
33 3
74,14 4
75,75,85,85 5
26 6
27,57,37 7
- 8
59,09,19 9

XSKH ngày 16/05/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 16/05/2018

Giải 8
12
Giải 7
704
Giải 6
3877
2908
0367
Giải 5
6404
Giải 4
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
Giải 3
58531
12039
Giải 2
35120
Giải 1
95996
Đặc biệt
001475

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 04,08,04
1 12
2 21,20
3 31,39
4 48,43,46
5 -
6 67,68
7 77,70,75
8 -
9 94,96
Lô tô Đuôi
70,20 0
21,31 1
12 2
43 3
04,04,94 4
75 5
46,96 6
77,67 7
08,68,48 8
39 9

XSKH ngày 09/05/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 09/05/2018

Giải 8
30
Giải 7
059
Giải 6
0640
5580
6429
Giải 5
2990
Giải 4
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
Giải 3
26841
97594
Giải 2
90587
Giải 1
30146
Đặc biệt
833942

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 04
1 18
2 29
3 30,33,32
4 40,47,41,46,42
5 59,52
6 -
7 -
8 80,87
9 90,91,94
Lô tô Đuôi
30,40,80,90 0
91,41 1
32,52,42 2
33 3
04,94 4
- 5
46 6
47,87 7
18 8
59,29 9