Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 17/10/2018

Giải 8
15
Giải 7
503
Giải 6
4755
2713
0164
Giải 5
9126
Giải 4
98802
99510
08736
05045
46265
48530
75003
Giải 3
68657
92500
Giải 2
15849
Giải 1
93388
Đặc biệt
121388

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 03,02,03,00
1 15,13,10
2 26
3 36,30
4 45,49
5 55,57
6 64,65
7 -
8 88,88
9 -
Lô tô Đuôi
10,30,00 0
- 1
02 2
03,13,03 3
64 4
15,55,45,65 5
26,36 6
57 7
88,88 8
49 9

XSKH ngày 10/10/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 10/10/2018

Giải 8
20
Giải 7
749
Giải 6
5227
5041
8306
Giải 5
1948
Giải 4
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
Giải 3
96481
38197
Giải 2
34394
Giải 1
80079
Đặc biệt
913289

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 06,02,05
1 -
2 20,27
3 -
4 49,41,48,46
5 -
6 65
7 79
8 84,80,81,89
9 92,97,94
Lô tô Đuôi
20,80 0
41,81 1
02,92 2
- 3
84,94 4
65,05 5
06,46 6
27,97 7
48 8
49,79,89 9

XSKH ngày 03/10/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 03/10/2018

Giải 8
52
Giải 7
967
Giải 6
1429
1507
7195
Giải 5
7787
Giải 4
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
Giải 3
67937
87860
Giải 2
20461
Giải 1
76857
Đặc biệt
968722

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 07,04
1 -
2 29,21,20,22
3 37
4 49
5 52,57
6 67,60,61
7 -
8 87,80
9 95,97,92
Lô tô Đuôi
20,80,60 0
21,61 1
52,92,22 2
- 3
04 4
95 5
- 6
67,07,87,97,37,57 7
- 8
29,49 9