Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSKH - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 15/08/2018

Giải 8
41
Giải 7
009
Giải 6
8971
3249
6215
Giải 5
6566
Giải 4
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
Giải 3
76028
17739
Giải 2
03362
Giải 1
80127
Đặc biệt
922452

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 09,00
1 15,14,15
2 28,27
3 31,39
4 41,49,43
5 56,52
6 66,62
7 71,71
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
00 0
41,71,31,71 1
62,52 2
43 3
14 4
15,15 5
66,56 6
27 7
28 8
09,49,39 9

XSKH ngày 08/08/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 08/08/2018

Giải 8
87
Giải 7
124
Giải 6
7604
4989
6205
Giải 5
4987
Giải 4
16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
Giải 3
53781
44914
Giải 2
73603
Giải 1
03144
Đặc biệt
312615

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 04,05,00,03,06,03
1 14,15
2 24
3 -
4 44
5 50,51,51
6 -
7 72
8 87,89,87,81
9 -
Lô tô Đuôi
00,50 0
51,51,81 1
72 2
03,03 3
24,04,14,44 4
05,15 5
06 6
87,87 7
- 8
89 9

XSKH ngày 01/08/2018 - Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSKH 01/08/2018

Giải 8
91
Giải 7
378
Giải 6
6397
7855
0827
Giải 5
4352
Giải 4
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
Giải 3
87672
53698
Giải 2
46513
Giải 1
44372
Đặc biệt
878472

Loto Khánh Hòa

Đầu Lô tô
0 -
1 16,12,13
2 27,20
3 -
4 -
5 55,52,52
6 62
7 78,75,72,72,72
8 89
9 91,97,98
Lô tô Đuôi
20 0
91 1
52,52,62,12,72,72,72 2
13 3
- 4
55,75 5
16 6
97,27 7
78,98 8
89 9