Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSHG - Xổ số Hậu Giang Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHG 26/05/2018

Giải 8
20
Giải 7
792
Giải 6
1923
1621
3319
Giải 5
9753
Giải 4
76528
64769
44012
77147
28947
65805
18806
Giải 3
49068
23065
Giải 2
15731
Giải 1
69743
Đặc biệt
820456

Loto Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 05,06
1 19,12
2 20,23,21,28
3 31
4 47,47,43
5 53,56
6 69,68,65
7 -
8 -
9 92
Lô tô Đuôi
20 0
21,31 1
92,12 2
23,53,43 3
- 4
05,65 5
06,56 6
47,47 7
28,68 8
19,69 9

XSHG ngày 19/05/2018 - Xổ số Hậu Giang Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHG 19/05/2018

Giải 8
66
Giải 7
048
Giải 6
1624
0900
0505
Giải 5
4476
Giải 4
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
Giải 3
14303
14958
Giải 2
95601
Giải 1
65749
Đặc biệt
806861

Loto Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 00,05,07,03,01
1 15,12
2 24,27
3 34
4 48,49
5 58
6 66,61
7 76,78
8 -
9 91
Lô tô Đuôi
00 0
91,01,61 1
12 2
03 3
24,34 4
05,15 5
66,76 6
27,07 7
48,78,58 8
49 9

XSHG ngày 12/05/2018 - Xổ số Hậu Giang Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHG 12/05/2018

Giải 8
51
Giải 7
149
Giải 6
6513
1728
3611
Giải 5
9673
Giải 4
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
Giải 3
90875
65820
Giải 2
95155
Giải 1
30506
Đặc biệt
377118

Loto Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 06,07,06
1 13,11,12,18
2 28,20
3 -
4 49
5 51,58,55
6 63
7 73,70,75
8 89
9 -
Lô tô Đuôi
70,20 0
51,11 1
12 2
13,73,63 3
- 4
75,55 5
06,06 6
07 7
28,58,18 8
49,89 9