Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSHCM - Xổ số Tp. HCM Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHCM 23/02/2019

Giải 8
34
Giải 7
563
Giải 6
1794
0308
8591
Giải 5
2796
Giải 4
54743
55653
86141
64196
69488
84476
14933
Giải 3
53181
84012
Giải 2
19456
Giải 1
20723
Đặc biệt
577248

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 08
1 12
2 23
3 33,34
4 48,43,41
5 56,53
6 63
7 76
8 81,88
9 96,96,94,91
Lô tô Đuôi
- 0
81,41,91 1
12 2
23,43,53,33,63 3
94,34 4
- 5
56,96,76,96 6
- 7
48,88,08 8
- 9

XSHCM ngày 18/02/2019 - Xổ số Tp. HCM Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSHCM 18/02/2019

Giải 8
10
Giải 7
876
Giải 6
0597
6360
1844
Giải 5
2803
Giải 4
92514
04642
07702
46708
75338
56047
82232
Giải 3
09909
36859
Giải 2
10362
Giải 1
42940
Đặc biệt
999119

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 09,02,08,03
1 19,14,10
2 -
3 38,32
4 40,42,47,44
5 59
6 62,60
7 76
8 -
9 97
Lô tô Đuôi
40,60,10 0
- 1
62,42,02,32 2
03 3
14,44 4
- 5
76 6
47,97 7
08,38 8
19,09,59 9

XSHCM ngày 16/02/2019 - Xổ số Tp. HCM Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHCM 16/02/2019

Giải 8
34
Giải 7
657
Giải 6
7265
9881
4683
Giải 5
3035
Giải 4
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
Giải 3
73904
86177
Giải 2
01354
Giải 1
28233
Đặc biệt
987031

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 04,06,09
1 -
2 -
3 31,33,34,35,34
4 -
5 54,57
6 65
7 77
8 85,87,81,83
9 95,96
Lô tô Đuôi
- 0
31,81 1
- 2
33,83 3
54,04,34,34 4
85,95,35,65 5
06,96 6
77,87,57 7
- 8
09 9