Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSHCM - Xổ số Tp. HCM Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSHCM 13/08/2018

Giải 8
52
Giải 7
703
Giải 6
1053
8385
8394
Giải 5
9636
Giải 4
31805
07248
09330
31810
17625
87604
00636
Giải 3
67668
37079
Giải 2
44094
Giải 1
64334
Đặc biệt
530867

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 03,05,04
1 10
2 25
3 36,30,36,34
4 48
5 52,53
6 68,67
7 79
8 85
9 94,94
Lô tô Đuôi
30,10 0
- 1
52 2
03,53 3
94,04,94,34 4
85,05,25 5
36,36 6
67 7
48,68 8
79 9

XSHCM ngày 11/08/2018 - Xổ số Tp. HCM Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 7, XSHCM 11/08/2018

Giải 8
34
Giải 7
741
Giải 6
6600
7018
6461
Giải 5
2550
Giải 4
85716
42572
81345
68896
90568
79573
36209
Giải 3
29603
79273
Giải 2
98717
Giải 1
06689
Đặc biệt
434220

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 00,09,03
1 18,16,17
2 20
3 34
4 41,45
5 50
6 61,68
7 72,73,73
8 89
9 96
Lô tô Đuôi
00,50,20 0
41,61 1
72 2
73,03,73 3
34 4
45 5
16,96 6
17 7
18,68 8
09,89 9

XSHCM ngày 06/08/2018 - Xổ số Tp. HCM Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSHCM 06/08/2018

Giải 8
90
Giải 7
641
Giải 6
6417
1892
0482
Giải 5
9362
Giải 4
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
Giải 3
26506
03162
Giải 2
90365
Giải 1
34872
Đặc biệt
836164

Loto Tp. HCM

Đầu Lô tô
0 06
1 17,17
2 27
3 -
4 41,47
5 55
6 62,62,65,64
7 72
8 82,86
9 90,92,96,99
Lô tô Đuôi
90 0
41 1
92,82,62,62,72 2
- 3
64 4
55,65 5
86,96,06 6
17,47,17,27 7
- 8
99 9