Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSGL - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 12/10/2018

Giải 8
00
Giải 7
615
Giải 6
4660
7358
0420
Giải 5
5784
Giải 4
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
Giải 3
54736
38096
Giải 2
19334
Giải 1
39552
Đặc biệt
975126

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 00,03,09
1 15,16,10,17
2 20,26
3 36,34
4 -
5 58,55,52
6 60
7 76
8 84
9 96
Lô tô Đuôi
00,60,20,10 0
- 1
52 2
03 3
84,34 4
15,55 5
16,76,36,96,26 6
17 7
58 8
09 9

XSGL ngày 05/10/2018 - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 05/10/2018

Giải 8
43
Giải 7
352
Giải 6
7741
0432
0943
Giải 5
6583
Giải 4
91166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
Giải 3
35672
73762
Giải 2
65267
Giải 1
40306
Đặc biệt
607775

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 08,02,00,06
1 16
2 -
3 32
4 43,41,43
5 52,59
6 66,62,67
7 72,75
8 83
9 90
Lô tô Đuôi
90,00 0
41 1
52,32,02,72,62 2
43,43,83 3
- 4
75 5
66,16,06 6
67 7
08 8
59 9

XSGL ngày 28/09/2018 - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 28/09/2018

Giải 8
49
Giải 7
559
Giải 6
6485
6525
3644
Giải 5
8077
Giải 4
46129
78748
51535
55077
35252
71810
07913
Giải 3
67803
42059
Giải 2
91433
Giải 1
83516
Đặc biệt
448134

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 03
1 10,13,16
2 25,29
3 35,33,34
4 49,44,48
5 59,52,59
6 -
7 77,77
8 85
9 -
Lô tô Đuôi
10 0
- 1
52 2
13,03,33 3
44,34 4
85,25,35 5
16 6
77,77 7
48 8
49,59,29,59 9