Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSGL - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 07/12/2018

Giải 8
28
Giải 7
281
Giải 6
4858
5844
2473
Giải 5
1889
Giải 4
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
Giải 3
92631
63974
Giải 2
78931
Giải 1
88987
Đặc biệt
955686

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 23,28
3 31,31,34
4 44
5 53,58,58
6 62,64
7 74,70,73
8 86,87,89,81
9 -
Lô tô Đuôi
70 0
31,31,81 1
62 2
53,23,73 3
74,34,64,44 4
- 5
86 6
87 7
58,58,28 8
89 9

XSGL ngày 30/11/2018 - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 30/11/2018

Giải 8
05
Giải 7
518
Giải 6
6432
4419
3447
Giải 5
4229
Giải 4
32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
Giải 3
14750
65224
Giải 2
41908
Giải 1
80675
Đặc biệt
188377

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 08,00,05
1 19,18
2 24,26,20,29
3 32
4 47
5 50
6 64,66,64
7 77,75,74
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
50,00,20 0
- 1
32 2
- 3
24,64,74,64 4
75,05 5
26,66 6
77,47 7
08,18 8
29,19 9

XSGL ngày 23/11/2018 - Xổ số Gia Lai Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6 XSGL 23/11/2018

Giải 8
58
Giải 7
099
Giải 6
1781
3388
6347
Giải 5
7877
Giải 4
60618
14670
18025
79235
67504
40930
23448
Giải 3
31556
34364
Giải 2
50564
Giải 1
00461
Đặc biệt
506682

Loto Gia Lai

Đầu Lô tô
0 04
1 18
2 25
3 35,30
4 48,47
5 56,58
6 61,64,64
7 70,77
8 82,81,88
9 99
Lô tô Đuôi
70,30 0
61,81 1
82 2
- 3
64,64,04 4
25,35 5
56 6
77,47 7
18,48,88,58 8
99 9