Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSDT - Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSDT 18/06/2018

Giải 8
15
Giải 7
703
Giải 6
1108
2189
3927
Giải 5
0238
Giải 4
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
Giải 3
14720
33264
Giải 2
82606
Giải 1
29928
Đặc biệt
391630

Loto Đồng Tháp

Đầu Lô tô
0 03,08,02,06
1 15
2 27,20,28
3 38,30
4 46
5 52,59
6 66,64
7 -
8 89
9 97,95
Lô tô Đuôi
20,30 0
- 1
52,02 2
03 3
64 4
15,95 5
66,46,06 6
27,97 7
08,38,28 8
89,59 9

XSDT ngày 11/06/2018 - Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSDT 11/06/2018

Giải 8
51
Giải 7
701
Giải 6
5735
5480
0562
Giải 5
3478
Giải 4
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
Giải 3
30227
41015
Giải 2
18922
Giải 1
86473
Đặc biệt
936076

Loto Đồng Tháp

Đầu Lô tô
0 01,04
1 15,15
2 27,22
3 35
4 47,40,42
5 51,52
6 62
7 78,73,76
8 80
9 92
Lô tô Đuôi
80,40 0
51,01 1
62,52,42,92,22 2
73 3
04 4
35,15,15 5
76 6
47,27 7
78 8
- 9

XSDT ngày 04/06/2018 - Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 2, XSDT 04/06/2018

Giải 8
17
Giải 7
044
Giải 6
4182
3178
2689
Giải 5
0908
Giải 4
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
Giải 3
44886
57692
Giải 2
82613
Giải 1
16313
Đặc biệt
848879

Loto Đồng Tháp

Đầu Lô tô
0 08,07
1 17,17,13,13
2 -
3 -
4 44,43
5 -
6 63,62
7 78,79
8 82,89,84,86
9 94,92
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
82,62,92 2
63,43,13,13 3
44,94,84 4
- 5
86 6
17,17,07 7
78,08 8
89,79 9