Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSDNA - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 13/06/2018

Giải 8
90
Giải 7
634
Giải 6
4537
9538
6322
Giải 5
4978
Giải 4
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
Giải 3
16523
55327
Giải 2
59499
Giải 1
59238
Đặc biệt
611651

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 00,07,03
1 19,16
2 22,23,27
3 34,37,38,38
4 -
5 51
6 65,62
7 78
8 -
9 90,99
Lô tô Đuôi
90,00 0
51 1
22,62 2
03,23 3
34 4
65 5
16 6
37,07,27 7
38,78,38 8
19,99 9

XSDNA ngày 06/06/2018 - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 06/06/2018

Giải 8
13
Giải 7
816
Giải 6
5346
8625
5631
Giải 5
7327
Giải 4
59097
70886
27487
45305
98704
00574
28481
Giải 3
49370
02024
Giải 2
39135
Giải 1
03286
Đặc biệt
084010

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 05,04
1 13,16,10
2 25,27,24
3 31,35
4 46
5 -
6 -
7 74,70
8 86,87,81,86
9 97
Lô tô Đuôi
70,10 0
31,81 1
- 2
13 3
04,74,24 4
25,05,35 5
16,46,86,86 6
27,97,87 7
- 8
- 9

XSDNA ngày 30/05/2018 - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 30/05/2018

Giải 8
27
Giải 7
767
Giải 6
0747
0761
8864
Giải 5
8089
Giải 4
62777
96699
04241
01728
90443
23262
25180
Giải 3
22117
87543
Giải 2
96579
Giải 1
23491
Đặc biệt
182278

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 27,28
3 -
4 47,41,43,43
5 -
6 67,61,64,62
7 77,79,78
8 89,80
9 99,91
Lô tô Đuôi
80 0
61,41,91 1
62 2
43,43 3
64 4
- 5
- 6
27,67,47,77,17 7
28,78 8
89,99,79 9