Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSDNA - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 17/10/2018

Giải 8
06
Giải 7
348
Giải 6
0448
6419
9292
Giải 5
3798
Giải 4
03336
61624
42421
38747
90361
29769
59903
Giải 3
94417
93698
Giải 2
44173
Giải 1
20558
Đặc biệt
640128

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 06,03
1 19,17
2 24,21,28
3 36
4 48,48,47
5 58
6 61,69
7 73
8 -
9 92,98,98
Lô tô Đuôi
- 0
21,61 1
92 2
03,73 3
24 4
- 5
06,36 6
47,17 7
48,48,98,98,58,28 8
19,69 9

XSDNA ngày 10/10/2018 - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 10/10/2018

Giải 8
35
Giải 7
701
Giải 6
7212
0448
1691
Giải 5
9254
Giải 4
98690
76755
89815
39337
94279
80510
04050
Giải 3
36267
10718
Giải 2
90783
Giải 1
41117
Đặc biệt
535671

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 01
1 12,15,10,18,17
2 -
3 35,37
4 48
5 54,55,50
6 67
7 79,71
8 83
9 91,90
Lô tô Đuôi
90,10,50 0
01,91,71 1
12 2
83 3
54 4
35,55,15 5
- 6
37,67,17 7
48,18 8
79 9

XSDNA ngày 03/10/2018 - Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 4 XSDNA 03/10/2018

Giải 8
50
Giải 7
494
Giải 6
2841
8664
5452
Giải 5
8482
Giải 4
37327
61594
70283
80449
86225
13537
48094
Giải 3
99860
82638
Giải 2
27735
Giải 1
18496
Đặc biệt
538244

Loto Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 27,25
3 37,38,35
4 41,49,44
5 50,52
6 64,60
7 -
8 82,83
9 94,94,94,96
Lô tô Đuôi
50,60 0
41 1
52,82 2
83 3
94,64,94,94,44 4
25,35 5
96 6
27,37 7
38 8
49 9