Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSDLK - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 19/02/2019

Giải 8
69
Giải 7
779
Giải 6
1228
3659
9418
Giải 5
8326
Giải 4
47064
50484
44857
15075
62347
73242
10497
Giải 3
32324
01495
Giải 2
94371
Giải 1
68137
Đặc biệt
366196

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 -
1 18
2 24,26,28
3 37
4 47,42
5 57,59
6 64,69
7 71,75,79
8 84
9 96,95,97
Lô tô Đuôi
- 0
71 1
42 2
- 3
24,64,84 4
95,75 5
96,26 6
37,57,47,97 7
28,18 8
59,79,69 9

XSDLK ngày 12/02/2019 - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 12/02/2019

Giải 8
53
Giải 7
701
Giải 6
0762
1967
6245
Giải 5
3692
Giải 4
12520
15897
33660
48862
14282
58224
64667
Giải 3
51319
02366
Giải 2
96390
Giải 1
84648
Đặc biệt
487321

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 20,24,21
3 -
4 45,48
5 53
6 62,67,60,62,67,66
7 -
8 82
9 92,97,90
Lô tô Đuôi
20,60,90 0
01,21 1
62,92,62,82 2
53 3
24 4
45 5
66 6
67,97,67 7
48 8
19 9

XSDLK ngày 05/02/2019 - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 05/02/2019

Giải 8
27
Giải 7
049
Giải 6
3184
3035
8865
Giải 5
6384
Giải 4
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
Giải 3
18565
76598
Giải 2
09907
Giải 1
32983
Đặc biệt
053517

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 07
1 17
2 27
3 34,36,35
4 49
5 51,59
6 65,65
7 71
8 83,82,84,84
9 98,98
Lô tô Đuôi
- 0
71,51 1
82 2
83 3
34,84,84 4
65,35,65 5
36 6
17,07,27 7
98,98 8
59,49 9