Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSDLK - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 19/06/2018

Giải 8
22
Giải 7
736
Giải 6
2173
0367
3689
Giải 5
3719
Giải 4
14924
36107
94316
04419
84394
70873
42797
Giải 3
44315
05736
Giải 2
23448
Giải 1
52617
Đặc biệt
347233

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 07
1 19,16,19,15,17
2 22,24
3 36,36,33
4 48
5 -
6 67
7 73,73
8 89
9 94,97
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
22 2
73,73,33 3
24,94 4
15 5
36,16,36 6
67,07,97,17 7
48 8
89,19,19 9

XSDLK ngày 12/06/2018 - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 12/06/2018

Giải 8
28
Giải 7
588
Giải 6
2004
4782
1112
Giải 5
1200
Giải 4
48249
71566
83075
46212
32488
23524
61385
Giải 3
25944
96632
Giải 2
51018
Giải 1
05875
Đặc biệt
979840

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 04,00
1 12,12,18
2 28,24
3 32
4 49,44,40
5 -
6 66
7 75,75
8 88,82,88,85
9 -
Lô tô Đuôi
00,40 0
- 1
82,12,12,32 2
- 3
04,24,44 4
75,85,75 5
66 6
- 7
28,88,88,18 8
49 9

XSDLK ngày 05/06/2018 - Xổ số Đắc lắc Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 3 XSDLK 05/06/2018

Giải 8
10
Giải 7
673
Giải 6
9548
3324
0450
Giải 5
0577
Giải 4
81426
31158
55723
89504
01645
92362
72229
Giải 3
03164
76744
Giải 2
68308
Giải 1
01566
Đặc biệt
713607

Loto Đắc lắc

Đầu Lô tô
0 04,08,07
1 10
2 24,26,23,29
3 -
4 48,45,44
5 50,58
6 62,64,66
7 73,77
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
10,50 0
- 1
62 2
73,23 3
24,04,64,44 4
45 5
26,66 6
77,07 7
48,58,08 8
29 9