Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBTR - Xổ số Bến Tre Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSBTR 19/02/2019

Giải 8
34
Giải 7
454
Giải 6
9822
4836
2150
Giải 5
6063
Giải 4
33217
44817
04321
07702
17594
74467
84394
Giải 3
22307
98890
Giải 2
05804
Giải 1
09462
Đặc biệt
619640

Loto Bến Tre

Đầu Lô tô
0 04,07,02
1 17,17
2 21,22
3 36,34
4 40
5 50,54
6 62,67,63
7 -
8 -
9 90,94,94
Lô tô Đuôi
40,90,50 0
21 1
62,02,22 2
63 3
04,94,94,54,34 4
- 5
36 6
07,17,17,67 7
- 8
- 9

XSBTR ngày 12/02/2019 - Xổ số Bến Tre Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSBTR 12/02/2019

Giải 8
39
Giải 7
463
Giải 6
8409
9903
2028
Giải 5
3256
Giải 4
61663
35044
79458
35262
67515
16241
80209
Giải 3
76199
08646
Giải 2
60461
Giải 1
92516
Đặc biệt
199136

Loto Bến Tre

Đầu Lô tô
0 09,09,03
1 16,15
2 28
3 36,39
4 46,44,41
5 58,56
6 61,63,62,63
7 -
8 -
9 99
Lô tô Đuôi
- 0
61,41 1
62 2
63,03,63 3
44 4
15 5
36,16,46,56 6
- 7
58,28 8
99,09,09,39 9

XSBTR ngày 05/02/2019 - Xổ số Bến Tre Thứ 3 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 3, XSBTR 05/02/2019

Giải 8
66
Giải 7
335
Giải 6
9165
7840
9357
Giải 5
3917
Giải 4
48083
12914
70672
55956
79222
78122
75370
Giải 3
70133
32969
Giải 2
14614
Giải 1
72370
Đặc biệt
391318

Loto Bến Tre

Đầu Lô tô
0 -
1 18,14,14,17
2 22,22
3 33,35
4 40
5 56,57
6 69,65,66
7 70,72,70
8 83
9 -
Lô tô Đuôi
70,70,40 0
- 1
72,22,22 2
33,83 3
14,14 4
65,35 5
56,66 6
17,57 7
18 8
69 9