Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBTH - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 21/02/2019

Giải 8
92
Giải 7
711
Giải 6
5786
8077
4908
Giải 5
9985
Giải 4
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
Giải 3
33173
76660
Giải 2
79173
Giải 1
39756
Đặc biệt
662427

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 08
1 19,11
2 27
3 -
4 -
5 56,53
6 60,67
7 73,73,77
8 87,86,83,85,86
9 96,92
Lô tô Đuôi
60 0
11 1
92 2
73,73,53,83 3
- 4
85 5
56,86,96,86 6
27,87,67,77 7
08 8
19 9

XSBTH ngày 14/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 14/02/2019

Giải 8
17
Giải 7
622
Giải 6
2580
5066
8595
Giải 5
0114
Giải 4
49827
63077
28439
78280
98393
24908
55513
Giải 3
06635
99668
Giải 2
69503
Giải 1
17551
Đặc biệt
558314

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 03,08
1 14,13,14,17
2 27,22
3 35,39
4 -
5 51
6 68,66
7 77
8 80,80
9 93,95
Lô tô Đuôi
80,80 0
51 1
22 2
03,93,13 3
14,14 4
35,95 5
66 6
27,77,17 7
68,08 8
39 9

XSBTH ngày 07/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 07/02/2019

Giải 8
32
Giải 7
480
Giải 6
1435
8467
0722
Giải 5
2909
Giải 4
46352
93557
77930
45089
54911
15289
70474
Giải 3
05284
37373
Giải 2
17305
Giải 1
23556
Đặc biệt
686559

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 05,09
1 11
2 22
3 30,35,32
4 -
5 59,56,52,57
6 67
7 73,74
8 84,89,89,80
9 -
Lô tô Đuôi
30,80 0
11 1
52,22,32 2
73 3
84,74 4
05,35 5
56 6
57,67 7
- 8
59,89,89,09 9