Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBTH - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 14/06/2018

Giải 8
17
Giải 7
079
Giải 6
5478
8255
7655
Giải 5
0325
Giải 4
03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008
Giải 3
44660
86107
Giải 2
72500
Giải 1
56172
Đặc biệt
327266

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 08,07,00
1 17
2 25
3 38,35
4 43
5 55,55,57
6 60,66
7 79,78,71,72,72
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
60,00 0
71 1
72,72 2
43 3
- 4
55,55,25,35 5
66 6
17,57,07 7
78,38,08 8
79 9

XSBTH ngày 07/06/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 07/06/2018

Giải 8
42
Giải 7
479
Giải 6
8633
3180
2675
Giải 5
8054
Giải 4
56329
82563
38265
76090
91496
65772
96384
Giải 3
79331
12264
Giải 2
38647
Giải 1
95488
Đặc biệt
805996

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 29
3 33,31
4 42,47
5 54
6 63,65,64
7 79,75,72
8 80,84,88
9 90,96,96
Lô tô Đuôi
80,90 0
31 1
42,72 2
33,63 3
54,84,64 4
75,65 5
96,96 6
47 7
88 8
79,29 9

XSBTH ngày 31/05/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 31/05/2018

Giải 8
57
Giải 7
624
Giải 6
4455
2678
5538
Giải 5
0213
Giải 4
07407
18818
59298
51893
65671
83749
79326
Giải 3
40815
98590
Giải 2
77840
Giải 1
47166
Đặc biệt
251312

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 07
1 13,18,15,12
2 24,26
3 38
4 49,40
5 57,55
6 66
7 78,71
8 -
9 98,93,90
Lô tô Đuôi
90,40 0
71 1
12 2
13,93 3
24 4
55,15 5
26,66 6
57,07 7
78,38,18,98 8
49 9