Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBTH - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 18/10/2018

Giải 8
87
Giải 7
051
Giải 6
1042
0652
0922
Giải 5
1518
Giải 4
10534
77492
43895
45030
09313
01641
17344
Giải 3
98997
77740
Giải 2
96764
Giải 1
51505
Đặc biệt
344180

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 05
1 18,13
2 22
3 34,30
4 42,41,44,40
5 51,52
6 64
7 -
8 87,80
9 92,95,97
Lô tô Đuôi
30,40,80 0
51,41 1
42,52,22,92 2
13 3
34,44,64 4
95,05 5
- 6
87,97 7
18 8
- 9

XSBTH ngày 11/10/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 11/10/2018

Giải 8
07
Giải 7
313
Giải 6
8926
5350
5280
Giải 5
2262
Giải 4
10777
84973
30907
31198
62035
20521
31495
Giải 3
35807
53129
Giải 2
87564
Giải 1
79161
Đặc biệt
637685

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 07,07,07
1 13
2 26,21,29
3 35
4 -
5 50
6 62,64,61
7 77,73
8 80,85
9 98,95
Lô tô Đuôi
50,80 0
21,61 1
62 2
13,73 3
64 4
35,95,85 5
26 6
07,77,07,07 7
98 8
29 9

XSBTH ngày 04/10/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 04/10/2018

Giải 8
29
Giải 7
400
Giải 6
6970
0679
7603
Giải 5
4733
Giải 4
72899
39691
18921
52975
36246
03419
47494
Giải 3
63523
97332
Giải 2
76298
Giải 1
00355
Đặc biệt
008026

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 00,03
1 19
2 29,21,23,26
3 33,32
4 46
5 55
6 -
7 70,79,75
8 -
9 99,91,94,98
Lô tô Đuôi
00,70 0
91,21 1
32 2
03,33,23 3
94 4
75,55 5
46,26 6
- 7
98 8
29,79,99,19 9