Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 24/05/2018

Giải 8
17
Giải 7
412
Giải 6
1067
1209
7946
Giải 5
7590
Giải 4
40773
03367
65013
24305
07420
12652
99364
Giải 3
49657
96947
Giải 2
31388
Giải 1
60878
Đặc biệt
657422

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09,05
1 17,12,13
2 20,22
3 -
4 46,47
5 52,57
6 67,67,64
7 73,78
8 88
9 90
Lô tô Đuôi
90,20 0
- 1
12,52,22 2
73,13 3
64 4
05 5
46 6
17,67,67,57,47 7
88,78 8
09 9

XSBDI ngày 17/05/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 17/05/2018

Giải 8
88
Giải 7
969
Giải 6
4207
9877
7330
Giải 5
8554
Giải 4
97373
63319
97334
00392
94048
44441
15047
Giải 3
11409
20720
Giải 2
60545
Giải 1
58481
Đặc biệt
646624

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 07,09
1 19
2 20,24
3 30,34
4 48,41,47,45
5 54
6 69
7 77,73
8 88,81
9 92
Lô tô Đuôi
30,20 0
41,81 1
92 2
73 3
54,34,24 4
45 5
- 6
07,77,47 7
88,48 8
69,19,09 9

XSBDI ngày 10/05/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 10/05/2018

Giải 8
43
Giải 7
482
Giải 6
9077
7659
2237
Giải 5
2944
Giải 4
16735
88803
69943
39601
60449
51123
07854
Giải 3
13632
85846
Giải 2
20355
Giải 1
84746
Đặc biệt
845617

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 03,01
1 17
2 23
3 37,35,32
4 43,44,43,49,46,46
5 59,54,55
6 -
7 77
8 82
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
01 1
82,32 2
43,03,43,23 3
44,54 4
35,55 5
46,46 6
77,37,17 7
- 8
59,49 9