Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Kết quả XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 18/10/2018

Giải 8
74
Giải 7
233
Giải 6
6947
5064
1003
Giải 5
0057
Giải 4
46775
44006
23244
80985
20680
21054
13739
Giải 3
75003
18745
Giải 2
23033
Giải 1
41739
Đặc biệt
411501

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 03,06,03,01
1 -
2 -
3 33,39,33,39
4 47,44,45
5 57,54
6 64
7 74,75
8 85,80
9 -
Lô tô Đuôi
80 0
01 1
- 2
33,03,03,33 3
74,64,44,54 4
75,85,45 5
06 6
47,57 7
- 8
39,39 9

XSBDI ngày 11/10/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 11/10/2018

Giải 8
02
Giải 7
640
Giải 6
5745
4760
0042
Giải 5
1610
Giải 4
76288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
Giải 3
80437
62144
Giải 2
35917
Giải 1
35577
Đặc biệt
409799

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,03
1 10,17,17
2 -
3 31,37
4 40,45,42,45,49,44
5 -
6 60
7 77
8 88,89
9 99
Lô tô Đuôi
40,60,10 0
31 1
02,42 2
03 3
44 4
45,45 5
- 6
17,37,17,77 7
88 8
89,49,99 9

XSBDI ngày 04/10/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5 XSBDI 04/10/2018

Giải 8
77
Giải 7
238
Giải 6
5234
5209
0023
Giải 5
3238
Giải 4
83003
60355
78297
28362
36162
08305
44604
Giải 3
51329
54504
Giải 2
40907
Giải 1
11014
Đặc biệt
570047

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09,03,05,04,04,07
1 14
2 23,29
3 38,34,38
4 47
5 55
6 62,62
7 77
8 -
9 97
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
62,62 2
23,03 3
34,04,04,14 4
55,05 5
- 6
77,97,07,47 7
38,38 8
09,29 9