THỐNG KÊ LÔ GAN - CẶP SỐ LÔ TÔ KHAN KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂU NGÀY CHƯA VỀ

Thống kê cặp Lo Gan Miền Bắc

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18 31-01-2019 18 23
57 03-02-2019 15 28
37 08-02-2019 14 23
23 09-02-2019 13 23
45 10-02-2019 12 16
56 10-02-2019 12 12
85 10-02-2019 12 15
01 11-02-2019 11 24
79 11-02-2019 11 12
60 13-02-2019 10 14