THỐNG KÊ LÔ GAN - CẶP SỐ LÔ TÔ KHAN KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂU NGÀY CHƯA VỀ

Thống kê cặp Lo Gan Miền Bắc

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
97 02-05-2018 24 24
06 10-05-2018 16 19
28 12-05-2018 14 14
81 13-05-2018 13 17
98 15-05-2018 11 12
57 16-05-2018 10 17