THỐNG KÊ LÔ GAN - CẶP SỐ LÔ TÔ KHAN KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂU NGÀY CHƯA VỀ

Thống kê cặp Lo Gan Miền Bắc

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 28-06-2018 21 21
32 02-07-2018 17 17
13 03-07-2018 16 23
47 04-07-2018 15 15
92 04-07-2018 15 15
99 08-07-2018 11 15
04 09-07-2018 10 14
63 09-07-2018 10 16
67 09-07-2018 10 17