THỐNG KÊ LÔ GAN - CẶP SỐ LÔ TÔ KHAN KẾT QUẢ XỔ SỐ LÂU NGÀY CHƯA VỀ

Thống kê cặp Lo Gan Miền Bắc

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 20-11-2018 20 20
10 25-11-2018 15 15
28 25-11-2018 15 17
20 26-11-2018 14 14
40 27-11-2018 13 26
83 28-11-2018 12 13
31 30-11-2018 10 13
34 30-11-2018 10 15
73 30-11-2018 10 16