Giấc mơ Lô đề bắt đầu bằng chữ V

SOKETQUA.VN
STT Tên giấc mơ Cặp số đẹp
1 vàng 66, 86
2 vợ chết 07, 38, 78