Giấc mơ Lô đề bắt đầu bằng chữ G

SOKETQUA.VN
STT Tên giấc mơ Cặp số đẹp
1 29,58
2 gà con 07, 08
3 gà trống 55, 57
4 gặp đàn bà 28, 87
5 gái đẹp 38, 83
6 gặp tiền 01, 76, 16
7 gián 49,01
8 giáo viên 52, 57
9 giết lợn 82, 32
10 giếng nước 29, 92
11 giết người 83, 47
12 giò chả 22, 42