Giấc mơ Lô đề bắt đầu bằng chữ B

SOKETQUA.VN
STT Tên giấc mơ Cặp số đẹp
1 ba ba 76
2 ba bố con ăn no 19
3 bà chết sống lại 35
4 bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
5 bà chửa 09, 29, 39
6 bà già trẻ em 14, 41
7 bà vãi 36, 76
8 bãi cá 95, 83
9 bài có tứ quý 63, 64 63, 64
10 bãi tha ma 78, 87
11 bàn ăn bày đẹp 06
12 bàn ăn dọn sạch 42, 46
13 bắn bị thương 48
14 bàn cờ 14, 54, 74, 94
15 bắn cung tên 77, 72
16 bạn đến nhà 64, 65
17 bán hàng 18, 28, 98
18 bán hàng rong 95
19 bạn hiền 38, 83
20 bán nhẫn vàng 67