KQ XS POWER MEGA 6 55 TRỰC TIẾP - XỔ SỐ MEGA 655 VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 23/02/2019

 • 16
 • 19
 • 30
 • 39
 • 43
 • 52
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 58.168.007.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 58.168.007.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.317.296.750 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 554 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13122 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 21/02/2019

 • 03
 • 10
 • 11
 • 15
 • 29
 • 34
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 56.212.337.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 56.212.337.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 6.360.507.100 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 685 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14102 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 19/02/2019

 • 12
 • 18
 • 22
 • 29
 • 32
 • 52
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 54.466.250.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 54.466.250.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 6.166.497.450 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 834 500.000 Đ
Giải Ba ••• 15112 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 16/02/2019

 • 05
 • 08
 • 14
 • 28
 • 37
 • 40
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 52.474.074.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 52.474.074.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.945.144.550 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 588 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12636 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 14/02/2019

 • 08
 • 15
 • 26
 • 41
 • 43
 • 53
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 50.622.710.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 50.622.710.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.739.437.500 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 623 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13514 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 12/02/2019

 • 01
 • 12
 • 17
 • 34
 • 48
 • 49
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 48.334.463.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 48.334.463.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.485.187.800 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 836 500.000 Đ
Giải Ba ••• 15780 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 09/02/2019

 • 02
 • 14
 • 15
 • 44
 • 46
 • 50
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 46.036.778.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 46.036.778.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.229.889.450 Đ
Giải Nhất ••••• 2 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 307 500.000 Đ
Giải Ba ••• 7734 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 07/02/2019

 • 20
 • 27
 • 28
 • 32
 • 47
 • 50
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 44.397.880.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 44.397.880.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.047.789.700 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 382 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8264 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 05/02/2019

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 0 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 0 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 0 Đ
Giải Nhất ••••• 0 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 0 500.000 Đ
Giải Ba ••• 0 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 02/02/2019

 • 11
 • 23
 • 27
 • 35
 • 36
 • 46
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 42.935.678.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 42.935.678.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.885.322.850 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 525 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10836 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 31/01/2019

 • 10
 • 19
 • 20
 • 28
 • 34
 • 44
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 41.293.427.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 41.293.427.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.702.850.500 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 486 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10752 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 29/01/2019

 • 15
 • 20
 • 26
 • 41
 • 45
 • 55
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 39.668.776.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 39.668.776.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.522.333.750 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 461 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10784 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 26/01/2019

 • 20
 • 27
 • 33
 • 43
 • 53
 • 54
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 37.689.645.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 37.689.645.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.302.430.200 Đ
Giải Nhất ••••• 10 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 398 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8306 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 24/01/2019

 • 31
 • 35
 • 38
 • 44
 • 49
 • 55
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.240.081.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 36.240.081.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.141.367.550 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 325 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8630 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 22/01/2019

 • 01
 • 14
 • 22
 • 40
 • 52
 • 55
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 34.615.289.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 34.615.289.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.960.835.150 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 385 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9470 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 19/01/2019

 • 13
 • 29
 • 42
 • 46
 • 51
 • 53
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 32.903.474.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 32.903.474.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.770.633.500 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 314 500.000 Đ
Giải Ba ••• 7444 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 17/01/2019

 • 13
 • 14
 • 22
 • 34
 • 35
 • 55
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.343.414.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.343.414.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.597.293.500 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 368 500.000 Đ
Giải Ba ••• 7787 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 15/01/2019

 • 04
 • 06
 • 13
 • 22
 • 29
 • 30
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 77.234.333.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 77.234.333.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.448.025.200 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 721 500.000 Đ
Giải Ba ••• 15791 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 12/01/2019

 • 07
 • 13
 • 14
 • 26
 • 42
 • 54
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 74.780.896.800 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 74.780.896.800 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.175.421.100 Đ
Giải Nhất ••••• 23 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 941 500.000 Đ
Giải Ba ••• 15488 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 10/01/2019

 • 12
 • 22
 • 31
 • 35
 • 40
 • 47
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 73.202.106.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 73.202.106.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.519.027.500 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 598 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12732 50.000 Đ