KQ XS POWER MEGA 6 55 TRỰC TIẾP - XỔ SỐ MEGA 655 VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 31
 • 33
 • 43
 • 48
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 34.769.813.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 34.769.813.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.171.035.700 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 345 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8347 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 17
 • 18
 • 21
 • 39
 • 40
 • 43
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.230.491.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 33.230.491.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 2 1.984.416.000 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 470 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9947 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 08
 • 19
 • 23
 • 25
 • 33
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 44.151.049.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 44.151.049.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.609.888.450 Đ
Giải Nhất ••••• 10 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 655 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12564 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 14
 • 15
 • 21
 • 30
 • 44
 • 47
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 40.558.167.300 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 40.558.167.300 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.210.679.350 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 531 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10299 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 15
 • 32
 • 45
 • 48
 • 54
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.662.053.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.662.053.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 4.150.397.100 Đ
Giải Nhất ••••• 5 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 497 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10996 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 13
 • 23
 • 27
 • 29
 • 35
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.793.704.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 36.793.704.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.942.802.850 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 722 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14213 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 09
 • 23
 • 25
 • 39
 • 52
 • 53
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 35.057.037.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 35.057.037.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.749.839.850 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 616 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12452 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 16
 • 18
 • 26
 • 46
 • 47
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.451.356.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 33.451.356.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.571.430.750 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 449 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9965 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 21
 • 26
 • 32
 • 51
 • 52
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.656.701.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.656.701.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.372.024.650 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 586 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11620 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 05
 • 07
 • 17
 • 22
 • 32
 • 33
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 40.421.556.750 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 40.421.556.750 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.187.946.750 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 503 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11167 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 15
 • 18
 • 25
 • 26
 • 29
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.730.036.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.730.036.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.772.192.400 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 742 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13208 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 09
 • 13
 • 17
 • 18
 • 46
 • 50
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 37.041.107.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 37.041.107.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.584.533.700 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 694 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14092 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 07
 • 12
 • 28
 • 31
 • 40
 • 44
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 35.144.050.350 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 35.144.050.350 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.373.749.550 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 567 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11748 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 24
 • 25
 • 26
 • 29
 • 36
 • 48
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.284.469.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 33.284.469.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.167.129.500 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 634 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12330 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 33
 • 35
 • 45
 • 52
 • 53
 • 55
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 42.114.151.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 42.114.151.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.449.198.200 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 598 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11622 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 13
 • 31
 • 38
 • 45
 • 53
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 40.161.824.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 40.161.824.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.232.273.000 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 479 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11025 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 06
 • 29
 • 37
 • 44
 • 49
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.071.367.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.071.367.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 4.330.115.250 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 640 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13707 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 09
 • 26
 • 38
 • 54
 • 55
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 35.643.065.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 35.643.065.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.060.303.900 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 555 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13041 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 06
 • 08
 • 34
 • 39
 • 43
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.632.951.700 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 33.632.951.700 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.836.957.950 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 571 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12780 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 16
 • 23
 • 24
 • 38
 • 42
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.688.034.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.688.034.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.620.856.000 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 728 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13633 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 16
 • 32
 • 33
 • 37
 • 40
 • 48
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 303.899.669.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 303.899.669.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.433.296.650 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 878 500.000 Đ
Giải Ba ••• 18115 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 07
 • 20
 • 23
 • 25
 • 38
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 323.711.172.750 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 323.711.172.750 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.634.574.750 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 995 500.000 Đ
Giải Ba ••• 22527 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 12
 • 19
 • 22
 • 29
 • 32
 • 46
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 317.750.310.300 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 317.750.310.300 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.972.256.700 Đ
Giải Nhất ••••• 20 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 936 500.000 Đ
Giải Ba ••• 20794 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 23
 • 26
 • 29
 • 31
 • 36
 • 54
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 311.383.703.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 311.383.703.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.264.855.950 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 941 500.000 Đ
Giải Ba ••• 19915 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 16
 • 18
 • 41
 • 43
 • 46
 • 55
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 7.716.697.000 Đ
Giải Nhất ••••• 10 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 871 500.000 Đ
Giải Ba ••• 19482 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 10
 • 26
 • 27
 • 31
 • 38
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 66.969.623.500 Đ
Giải Nhất ••••• 24 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1269 500.000 Đ
Giải Ba ••• 27418 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 10
 • 14
 • 26
 • 45
 • 54
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 348.542.745.600 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 348.542.745.600 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 8.393.638.400 Đ
Giải Nhất ••••• 30 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1482 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28802 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 29
 • 35
 • 37
 • 42
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 341.100.719.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 341.100.719.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 7.566.746.650 Đ
Giải Nhất ••••• 22 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1363 500.000 Đ
Giải Ba ••• 27060 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 22
 • 25
 • 31
 • 36
 • 48
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 333.842.446.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 333.842.446.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 6.760.271.800 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1118 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25787 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 12
 • 24
 • 33
 • 34
 • 36
 • 53
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 324.541.622.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 324.541.622.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.726.846.900 Đ
Giải Nhất ••••• 26 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1511 500.000 Đ
Giải Ba ••• 27205 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 07
 • 09
 • 17
 • 25
 • 31
 • 32
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 317.878.643.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 317.878.643.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.986.515.950 Đ
Giải Nhất ••••• 18 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1365 500.000 Đ
Giải Ba ••• 26937 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 20
 • 21
 • 39
 • 42
 • 51
 • 53
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 311.346.404.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 311.346.404.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.260.711.650 Đ
Giải Nhất ••••• 21 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1030 500.000 Đ
Giải Ba ••• 22477 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 07
 • 31
 • 43
 • 51
 • 53
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 303.276.464.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 303.276.464.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.364.051.600 Đ
Giải Nhất ••••• 27 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1395 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25725 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 05
 • 27
 • 35
 • 39
 • 46
 • 52
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 7.207.922.000 Đ
Giải Nhất ••••• 20 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1173 500.000 Đ
Giải Ba ••• 24297 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 09
 • 13
 • 14
 • 15
 • 54
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 25.040.212.000 Đ
Giải Nhất ••••• 27 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1219 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25937 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 30
 • 38
 • 45
 • 48
 • 50
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 311.943.369.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 311.943.369.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.327.041.100 Đ
Giải Nhất ••••• 16 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 918 500.000 Đ
Giải Ba ••• 21031 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 08
 • 24
 • 33
 • 34
 • 41
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 304.515.142.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 304.515.142.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.501.682.550 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1030 500.000 Đ
Giải Ba ••• 22900 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 40
 • 43
 • 46
 • 49
 • 55
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 2 18.688.715.000 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1000 500.000 Đ
Giải Ba ••• 23905 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 14
 • 28
 • 35
 • 50
 • 52
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 321.738.459.600 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 321.738.459.600 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.415.384.400 Đ
Giải Nhất ••••• 35 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1179 500.000 Đ
Giải Ba ••• 26349 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 15
 • 20
 • 23
 • 28
 • 39
 • 49
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 314.502.409.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 314.502.409.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.611.378.800 Đ
Giải Nhất ••••• 10 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1307 500.000 Đ
Giải Ba ••• 27632 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 02
 • 17
 • 46
 • 47
 • 49
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 306.583.901.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 306.583.901.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.731.544.600 Đ
Giải Nhất ••••• 18 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1221 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25523 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 09
 • 20
 • 27
 • 31
 • 48
 • 49
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 70.013.824.500 Đ
Giải Nhất ••••• 21 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1242 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28284 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 14
 • 17
 • 18
 • 23
 • 41
 • 52
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 350.981.591.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 350.981.591.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 8.664.621.250 Đ
Giải Nhất ••••• 22 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1319 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28814 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 06
 • 13
 • 22
 • 40
 • 48
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 342.197.962.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 342.197.962.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 7.688.662.500 Đ
Giải Nhất ••••• 17 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1627 500.000 Đ
Giải Ba ••• 33439 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 10
 • 32
 • 37
 • 47
 • 52
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 332.230.461.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 332.230.461.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 6.581.162.350 Đ
Giải Nhất ••••• 29 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1182 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25648 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 05
 • 07
 • 17
 • 20
 • 38
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 323.797.375.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 323.797.375.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.644.152.800 Đ
Giải Nhất ••••• 33 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1570 500.000 Đ
Giải Ba ••• 32802 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 08
 • 16
 • 23
 • 28
 • 44
 • 49
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 315.871.733.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 315.871.733.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.763.525.950 Đ
Giải Nhất ••••• 22 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1733 500.000 Đ
Giải Ba ••• 34747 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 05
 • 07
 • 24
 • 32
 • 45
 • 49
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 305.600.910.600 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 305.600.910.600 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.622.323.400 Đ
Giải Nhất ••••• 21 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1361 500.000 Đ
Giải Ba ••• 30270 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 14
 • 32
 • 36
 • 42
 • 48
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 40.973.178.500 Đ
Giải Nhất ••••• 21 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1544 500.000 Đ
Giải Ba ••• 30453 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 02
 • 21
 • 24
 • 50
 • 52
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 324.942.454.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 324.942.454.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.771.383.800 Đ
Giải Nhất ••••• 16 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1138 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25741 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 16
 • 22
 • 28
 • 29
 • 35
 • 43
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 316.828.524.450 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 316.828.524.450 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.869.836.050 Đ
Giải Nhất ••••• 33 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1519 500.000 Đ
Giải Ba ••• 29772 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 09
 • 25
 • 26
 • 30
 • 42
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 307.948.444.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 307.948.444.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.883.160.500 Đ
Giải Nhất ••••• 24 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1637 500.000 Đ
Giải Ba ••• 33896 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 08
 • 10
 • 19
 • 25
 • 36
 • 46
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 2 11.175.315.250 Đ
Giải Nhất ••••• 20 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1769 500.000 Đ
Giải Ba ••• 37307 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 21
 • 22
 • 29
 • 37
 • 41
 • 50
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 307.756.203.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 307.756.203.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.861.800.350 Đ
Giải Nhất ••••• 17 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1364 500.000 Đ
Giải Ba ••• 29319 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 20
 • 29
 • 31
 • 43
 • 53
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 13.248.804.500 Đ
Giải Nhất ••••• 26 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1509 500.000 Đ
Giải Ba ••• 31864 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 12
 • 29
 • 42
 • 48
 • 54
 • 55
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 2 11.619.415.750 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1505 500.000 Đ
Giải Ba ••• 32743 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 07
 • 08
 • 09
 • 39
 • 43
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 306.891.445.800 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 306.891.445.800 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.765.716.200 Đ
Giải Nhất ••••• 41 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 2447 500.000 Đ
Giải Ba ••• 47716 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 15
 • 19
 • 24
 • 51
 • 53
 • 55
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 300.000.000.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 300.000.000.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 10.505.465.350 Đ
Giải Nhất ••••• 33 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1802 500.000 Đ
Giải Ba ••• 38531 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 21
 • 26
 • 36
 • 38
 • 40
 • 50
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 290.823.421.800 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 290.823.421.800 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 6.859.255.550 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1185 500.000 Đ
Giải Ba ••• 25473 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 10
 • 30
 • 44
 • 45
 • 50
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 281.341.050.600 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 281.341.050.600 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.805.658.750 Đ
Giải Nhất ••••• 23 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1372 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28003 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 10
 • 15
 • 23
 • 41
 • 53
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 271.952.211.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 271.952.211.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.762.454.350 Đ
Giải Nhất ••••• 26 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1542 500.000 Đ
Giải Ba ••• 32811 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 07
 • 15
 • 16
 • 41
 • 45
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 262.085.240.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 262.085.240.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.666.124.250 Đ
Giải Nhất ••••• 32 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1544 500.000 Đ
Giải Ba ••• 33292 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 12
 • 24
 • 28
 • 30
 • 36
 • 39
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 256.090.121.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 256.090.121.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 5.912.489.850 Đ
Giải Nhất ••••• 28 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1608 500.000 Đ
Giải Ba ••• 33118 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 06
 • 27
 • 33
 • 41
 • 42
 • 49
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 247.416.944.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 247.416.944.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.948.803.450 Đ
Giải Nhất ••••• 24 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1466 500.000 Đ
Giải Ba ••• 32123 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 03
 • 21
 • 25
 • 26
 • 51
 • 55
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 236.891.603.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 236.891.603.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.779.321.100 Đ
Giải Nhất ••••• 23 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1281 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28542 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 07
 • 30
 • 35
 • 37
 • 45
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 229.877.713.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 229.877.713.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.679.272.900 Đ
Giải Nhất ••••• 25 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 2065 500.000 Đ
Giải Ba ••• 35743 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 18
 • 25
 • 28
 • 46
 • 50
 • 51
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 223.764.257.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 223.764.257.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 2 2.409.951.450 Đ
Giải Nhất ••••• 30 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1592 500.000 Đ
Giải Ba ••• 32016 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 11
 • 24
 • 35
 • 41
 • 45
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 213.511.359.900 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 213.511.359.900 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.680.692.100 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1266 500.000 Đ
Giải Ba ••• 28040 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 01
 • 07
 • 31
 • 35
 • 46
 • 55
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 207.385.131.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 207.385.131.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 3 1.541.505.584 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 965 500.000 Đ
Giải Ba ••• 24548 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 04
 • 07
 • 08
 • 34
 • 37
 • 47
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 198.519.424.050 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 198.519.424.050 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.639.438.200 Đ
Giải Nhất ••••• 25 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1487 500.000 Đ
Giải Ba ••• 29893 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 08
 • 09
 • 36
 • 37
 • 39
 • 50
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 192.764.480.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 192.764.480.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 3 2.857.439.750 Đ
Giải Nhất ••••• 19 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1154 500.000 Đ
Giải Ba ••• 27118 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 07
 • 18
 • 26
 • 29
 • 31
 • 35
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 185.756.375.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 185.756.375.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 7.793.640.900 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1181 500.000 Đ
Giải Ba ••• 22730 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 07
 • 11
 • 13
 • 18
 • 26
 • 42
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 179.085.637.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 179.085.637.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 7.052.447.800 Đ
Giải Nhất ••••• 18 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1164 500.000 Đ
Giải Ba ••• 23378 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 07
 • 08
 • 09
 • 13
 • 28
 • 44
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 172.865.880.750 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 172.865.880.750 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 6.361.363.750 Đ
Giải Nhất ••••• 19 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1240 500.000 Đ
Giải Ba ••• 23492 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 22
 • 23
 • 27
 • 35
 • 37
 • 46
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 167.473.255.350 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 167.473.255.350 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.762.183.150 Đ
Giải Nhất ••••• 14 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 870 500.000 Đ
Giải Ba ••• 18736 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 02
 • 03
 • 20
 • 25
 • 38
 • 44
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 161.744.780.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 161.744.780.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.125.685.950 Đ
Giải Nhất ••••• 17 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1069 500.000 Đ
Giải Ba ••• 22496 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 05
 • 23
 • 37
 • 41
 • 43
 • 53
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 155.267.929.650 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 155.267.929.650 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.406.035.850 Đ
Giải Nhất ••••• 24 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 966 500.000 Đ
Giải Ba ••• 19439 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 11
 • 12
 • 22
 • 28
 • 46
 • 50
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 150.431.996.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 150.431.996.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.868.709.950 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 835 500.000 Đ
Giải Ba ••• 17533 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55

 • 06
 • 07
 • 08
 • 21
 • 32
 • 39
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 145.563.767.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 145.563.767.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.327.795.650 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 837 500.000 Đ
Giải Ba ••• 18792 50.000 Đ