KQ XS POWER MEGA 6 55 TRỰC TIẾP - XỔ SỐ MEGA 655 VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 20/09/2018

 • 03
 • 32
 • 35
 • 46
 • 47
 • 49
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 0 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 0 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 0 Đ
Giải Nhất ••••• 0 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 0 500.000 Đ
Giải Ba ••• 0 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 18/09/2018

 • 08
 • 21
 • 32
 • 43
 • 48
 • 53
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 0 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 0 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 0 Đ
Giải Nhất ••••• 0 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 0 500.000 Đ
Giải Ba ••• 0 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 15/09/2018

 • 02
 • 05
 • 28
 • 30
 • 46
 • 50
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 57.372.868.650 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 57.372.868.650 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 5.333.582.600 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 456 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11168 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 13/09/2018

 • 04
 • 06
 • 07
 • 26
 • 40
 • 44
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 55.368.863.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 55.368.863.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.110.915.350 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 677 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12000 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 11/09/2018

 • 13
 • 17
 • 28
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 53.696.842.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 53.696.842.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.925.135.250 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 595 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13502 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 08/09/2018

 • 09
 • 11
 • 12
 • 24
 • 35
 • 43
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 51.566.176.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 51.566.176.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.688.394.550 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 755 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14208 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 06/09/2018

 • 04
 • 11
 • 15
 • 21
 • 24
 • 27
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 49.962.814.050 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 49.962.814.050 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.510.243.200 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 587 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11881 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 04/09/2018

 • 08
 • 18
 • 20
 • 29
 • 34
 • 37
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 48.210.550.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 48.210.550.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.315.547.250 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 687 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13747 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 01/09/2018

 • 02
 • 08
 • 20
 • 21
 • 28
 • 36
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 46.296.717.600 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 46.296.717.600 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.102.899.150 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 657 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12026 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 30/08/2018

 • 05
 • 22
 • 28
 • 42
 • 49
 • 54
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 44.848.312.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 44.848.312.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.941.965.300 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 498 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10720 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 28/08/2018

 • 02
 • 10
 • 15
 • 31
 • 39
 • 48
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 43.233.200.400 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 43.233.200.400 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.762.508.350 Đ
Giải Nhất ••••• 7 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 510 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10940 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 25/08/2018

 • 10
 • 11
 • 15
 • 32
 • 40
 • 48
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 41.260.462.050 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 41.260.462.050 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.543.315.200 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 515 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10508 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 23/08/2018

 • 14
 • 18
 • 27
 • 38
 • 39
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 39.404.614.350 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 39.404.614.350 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.337.109.900 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 522 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10784 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 21/08/2018

 • 09
 • 12
 • 14
 • 23
 • 32
 • 46
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.068.041.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.068.041.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.188.601.750 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 693 500.000 Đ
Giải Ba ••• 13375 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 18/08/2018

 • 07
 • 33
 • 36
 • 39
 • 51
 • 55
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.370.625.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 36.370.625.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.156.157.700 Đ
Giải Nhất ••••• 10 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 428 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9445 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 16/08/2018

 • 06
 • 10
 • 34
 • 46
 • 48
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 34.965.205.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 34.965.205.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.140.259.400 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 386 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8437 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 14/08/2018

 • 29
 • 30
 • 36
 • 38
 • 45
 • 52
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.702.871.350 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 33.702.871.350 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.596.064.250 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 428 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9642 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 11/08/2018

 • 16
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 44
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 32.194.626.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 32.194.626.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.428.481.450 Đ
Giải Nhất ••••• 16 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 393 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8283 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 09/08/2018

 • 24
 • 29
 • 32
 • 33
 • 49
 • 55
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.059.648.300 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.059.648.300 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.302.372.800 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 357 500.000 Đ
Giải Ba ••• 7708 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 07/08/2018

 • 03
 • 09
 • 15
 • 20
 • 39
 • 49
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 47.175.342.150 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 47.175.342.150 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.184.634.100 Đ
Giải Nhất ••••• 13 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 776 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14208 50.000 Đ