KQ XS POWER MEGA 6 55 TRỰC TIẾP - XỔ SỐ MEGA 655 VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 08/12/2018

 • 03
 • 06
 • 09
 • 31
 • 48
 • 54
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 45.711.703.650 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 45.711.703.650 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.835.633.200 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 504 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10771 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 06/12/2018

 • 09
 • 13
 • 23
 • 27
 • 39
 • 42
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 43.892.386.050 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 43.892.386.050 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.633.486.800 Đ
Giải Nhất ••••• 18 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 712 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12905 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 04/12/2018

 • 10
 • 13
 • 16
 • 23
 • 30
 • 49
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 42.768.578.550 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 42.768.578.550 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.508.619.300 Đ
Giải Nhất ••••• 8 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 506 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11140 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 01/12/2018

 • 03
 • 05
 • 12
 • 20
 • 25
 • 33
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 40.936.775.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 40.936.775.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.305.085.600 Đ
Giải Nhất ••••• 20 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 617 500.000 Đ
Giải Ba ••• 12195 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 29/11/2018

 • 10
 • 23
 • 27
 • 42
 • 51
 • 52
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 39.994.410.450 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 39.994.410.450 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.200.378.400 Đ
Giải Nhất ••••• 1 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 378 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8714 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 27/11/2018

 • 03
 • 05
 • 23
 • 28
 • 35
 • 44
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.191.004.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.191.004.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.290.607.600 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 582 500.000 Đ
Giải Ba ••• 11811 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 24/11/2018

 • 03
 • 10
 • 11
 • 25
 • 40
 • 54
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.820.442.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 36.820.442.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.138.322.850 Đ
Giải Nhất ••••• 11 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 466 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9517 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 22/11/2018

 • 17
 • 22
 • 24
 • 28
 • 37
 • 44
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 35.575.536.450 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 35.575.536.450 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 3.984.511.300 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 544 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9719 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 20/11/2018

 • 09
 • 23
 • 33
 • 40
 • 44
 • 49
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 34.256.649.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 34.256.649.000 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.837.968.250 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 441 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9390 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 17/11/2018

 • 12
 • 22
 • 26
 • 29
 • 45
 • 47
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 32.831.024.250 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 32.831.024.250 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.679.565.500 Đ
Giải Nhất ••••• 4 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 406 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8357 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 15/11/2018

 • 13
 • 16
 • 21
 • 40
 • 49
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.465.133.850 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.465.133.850 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.527.799.900 Đ
Giải Nhất ••••• 3 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 302 500.000 Đ
Giải Ba ••• 7191 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 13/11/2018

 • 03
 • 25
 • 26
 • 32
 • 41
 • 47
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 41.305.528.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 41.305.528.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.365.007.250 Đ
Giải Nhất ••••• 3 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 455 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10578 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 10/11/2018

 • 03
 • 05
 • 19
 • 22
 • 29
 • 39
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 39.307.347.750 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 39.307.347.750 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 3.142.987.200 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 571 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10951 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 08/11/2018

 • 22
 • 28
 • 31
 • 39
 • 52
 • 53
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 38.020.462.950 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 38.020.462.950 Đ
Jackpot 2 •••••• 1 5.236.233.250 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 394 500.000 Đ
Giải Ba ••• 8743 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 06/11/2018

 • 19
 • 22
 • 23
 • 43
 • 47
 • 53
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.334.813.350 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 36.334.813.350 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 5.048.938.850 Đ
Giải Nhất ••••• 3 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 48 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10167 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 03/11/2018

 • 14
 • 17
 • 20
 • 23
 • 25
 • 45
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 34.340.501.100 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 34.340.501.100 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.827.348.600 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 494 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10138 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 01/11/2018

 • 03
 • 11
 • 15
 • 42
 • 44
 • 54
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 32.839.102.200 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 32.839.102.200 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.660.526.500 Đ
Giải Nhất ••••• 6 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 366 500.000 Đ
Giải Ba ••• 9091 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 3, ngày 30/10/2018

 • 01
 • 12
 • 22
 • 27
 • 30
 • 39
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.358.509.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 31.358.509.500 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.496.016.200 Đ
Giải Nhất ••••• 12 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 500 500.000 Đ
Giải Ba ••• 10163 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 7, ngày 27/10/2018

 • 08
 • 09
 • 15
 • 21
 • 44
 • 49
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 96.756.562.650 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 1 96.756.562.650 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.345.070.700 Đ
Giải Nhất ••••• 15 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 811 500.000 Đ
Giải Ba ••• 17237 50.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/55 Thứ 5, ngày 25/10/2018

 • 16
 • 23
 • 29
 • 31
 • 45
 • 48
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 94.362.451.050 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot 1 •••••• 0 94.362.451.050 Đ
Jackpot 2 •••••• 0 4.079.058.300 Đ
Giải Nhất ••••• 9 40.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 695 500.000 Đ
Giải Ba ••• 14395 50.000 Đ