KQ XS MEGA 6 45 - XSDT MEGA 645 - KẾT QUẢ VÉ SỐ MEGA 645 VIETLOTT TRỰC TIẾP

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 09/12/2018

 • 06
 • 08
 • 26
 • 34
 • 40
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.234.739.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.234.739.000 Đ
Giải Nhất ••••• 16 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 728 300.000 Đ
Giải Ba ••• 12147 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 07/12/2018

 • 01
 • 06
 • 07
 • 22
 • 31
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.327.206.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 13.327.206.000 Đ
Giải Nhất ••••• 12 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 745 300.000 Đ
Giải Ba ••• 12760 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 05/12/2018

 • 07
 • 28
 • 29
 • 39
 • 42
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 22.811.729.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 22.811.729.000 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1188 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18267 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 02/12/2018

 • 02
 • 04
 • 12
 • 23
 • 37
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 21.297.938.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 21.297.938.500 Đ
Giải Nhất ••••• 24 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1077 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17509 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 30/11/2018

 • 11
 • 18
 • 23
 • 25
 • 28
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 19.833.902.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 19.833.902.000 Đ
Giải Nhất ••••• 38 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1196 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17693 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 28/11/2018

 • 08
 • 13
 • 21
 • 25
 • 28
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 18.659.638.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 18.659.638.000 Đ
Giải Nhất ••••• 14 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 895 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15331 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 25/11/2018

 • 03
 • 05
 • 11
 • 18
 • 24
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 17.059.686.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 17.059.686.000 Đ
Giải Nhất ••••• 27 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 953 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14191 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 23/11/2018

 • 08
 • 10
 • 12
 • 21
 • 25
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 16.179.431.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 16.179.431.500 Đ
Giải Nhất ••••• 13 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 985 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15387 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 21/11/2018

 • 07
 • 09
 • 16
 • 19
 • 24
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 14.759.709.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 14.759.709.000 Đ
Giải Nhất ••••• 21 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1050 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15944 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 18/11/2018

 • 06
 • 27
 • 28
 • 30
 • 37
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.453.897.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.453.897.000 Đ
Giải Nhất ••••• 12 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 826 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14030 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 16/11/2018

 • 04
 • 12
 • 18
 • 21
 • 25
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 52.258.801.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 52.258.801.500 Đ
Giải Nhất ••••• 45 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1526 300.000 Đ
Giải Ba ••• 23536 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 14/11/2018

 • 12
 • 14
 • 24
 • 26
 • 30
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 48.159.309.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 48.159.309.000 Đ
Giải Nhất ••••• 28 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1296 300.000 Đ
Giải Ba ••• 21256 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 11/11/2018

 • 20
 • 23
 • 26
 • 27
 • 32
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 43.902.022.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 43.902.022.000 Đ
Giải Nhất ••••• 19 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1077 300.000 Đ
Giải Ba ••• 19095 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 09/11/2018

 • 06
 • 18
 • 28
 • 32
 • 34
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 39.864.238.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 39.864.238.000 Đ
Giải Nhất ••••• 34 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1351 300.000 Đ
Giải Ba ••• 20913 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 07/11/2018

 • 06
 • 18
 • 22
 • 25
 • 31
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 36.379.047.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 36.379.047.500 Đ
Giải Nhất ••••• 38 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1280 300.000 Đ
Giải Ba ••• 20227 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 04/11/2018

 • 07
 • 12
 • 13
 • 17
 • 25
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 32.794.682.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 32.794.682.000 Đ
Giải Nhất ••••• 28 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1134 300.000 Đ
Giải Ba ••• 19060 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 02/11/2018

 • 04
 • 06
 • 11
 • 18
 • 24
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 29.460.748.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 29.460.748.500 Đ
Giải Nhất ••••• 27 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1217 300.000 Đ
Giải Ba ••• 19837 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 31/10/2018

 • 17
 • 22
 • 26
 • 30
 • 33
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 26.288.813.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 26.288.813.500 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1010 300.000 Đ
Giải Ba ••• 16762 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 28/10/2018

 • 09
 • 18
 • 19
 • 20
 • 31
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 23.707.191.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 23.707.191.500 Đ
Giải Nhất ••••• 28 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1253 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18672 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 26/10/2018

 • 02
 • 18
 • 31
 • 33
 • 36
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 22.250.368.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 22.250.368.000 Đ
Giải Nhất ••••• 23 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 921 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15469 30.000 Đ