KQ XS MEGA 6 45 - XSDT MEGA 645 - KẾT QUẢ VÉ SỐ MEGA 645 VIETLOTT TRỰC TIẾP

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 04
 • 07
 • 15
 • 28
 • 34
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 16.261.589.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 16.261.589.000 Đ
Giải Nhất ••••• 20 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1049 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17050 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 25
 • 27
 • 29
 • 33
 • 37
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.503.491.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.503.491.000 Đ
Giải Nhất ••••• 17 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1045 300.000 Đ
Giải Ba ••• 16293 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 06
 • 08
 • 23
 • 32
 • 33
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 45.425.875.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 45.425.875.500 Đ
Giải Nhất ••••• 34 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1632 300.000 Đ
Giải Ba ••• 23868 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 02
 • 18
 • 22
 • 30
 • 32
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 37.468.041.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 37.468.041.000 Đ
Giải Nhất ••••• 27 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1303 300.000 Đ
Giải Ba ••• 20342 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 08
 • 11
 • 13
 • 23
 • 24
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 29.482.556.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 29.482.556.000 Đ
Giải Nhất ••••• 32 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1285 300.000 Đ
Giải Ba ••• 22044 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 02
 • 04
 • 17
 • 24
 • 31
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 27.102.742.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 27.102.742.000 Đ
Giải Nhất ••••• 19 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1182 300.000 Đ
Giải Ba ••• 19736 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 04
 • 13
 • 32
 • 35
 • 40
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 23.018.484.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 23.018.484.500 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1218 300.000 Đ
Giải Ba ••• 20224 30.000 Đ