KQ XS MEGA 6 45 - XSDT MEGA 645 - KẾT QUẢ VÉ SỐ MEGA 645 VIETLOTT TRỰC TIẾP

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 05
 • 14
 • 22
 • 26
 • 29
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 21.696.294.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 21.696.294.500 Đ
Giải Nhất ••••• 29 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1259 300.000 Đ
Giải Ba ••• 21646 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 13
 • 16
 • 25
 • 34
 • 37
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 19.682.837.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 19.682.837.500 Đ
Giải Nhất ••••• 33 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1368 300.000 Đ
Giải Ba ••• 21398 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 03
 • 18
 • 24
 • 29
 • 30
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 15.871.546.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 15.871.546.000 Đ
Giải Nhất ••••• 20 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1043 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18221 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 10
 • 21
 • 23
 • 25
 • 35
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.942.069.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.942.069.000 Đ
Giải Nhất ••••• 21 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1094 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18595 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 06
 • 11
 • 16
 • 18
 • 27
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 24.928.178.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 24.928.178.500 Đ
Giải Nhất ••••• 18 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1355 300.000 Đ
Giải Ba ••• 23285 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 09
 • 15
 • 20
 • 30
 • 31
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 20.418.869.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 20.418.869.500 Đ
Giải Nhất ••••• 29 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1334 300.000 Đ
Giải Ba ••• 22068 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 11
 • 26
 • 28
 • 34
 • 36
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 18.190.592.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 18.190.592.000 Đ
Giải Nhất ••••• 17 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1141 300.000 Đ
Giải Ba ••• 19896 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45

 • 09
 • 18
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 16.001.414.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 16.001.414.000 Đ
Giải Nhất ••••• 20 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1365 300.000 Đ
Giải Ba ••• 22411 30.000 Đ