KQ XS MEGA 6 45 - XSDT MEGA 645 - KẾT QUẢ VÉ SỐ MEGA 645 VIETLOTT TRỰC TIẾP

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 21/09/2018

 • 01
 • 03
 • 11
 • 14
 • 23
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 0 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 0 Đ
Giải Nhất ••••• 0 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 0 300.000 Đ
Giải Ba ••• 0 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 19/09/2018

 • 10
 • 20
 • 22
 • 24
 • 27
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 0 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 0 Đ
Giải Nhất ••••• 0 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 0 300.000 Đ
Giải Ba ••• 0 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 16/09/2018

 • 03
 • 13
 • 17
 • 18
 • 23
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.027.155.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 33.027.155.000 Đ
Giải Nhất ••••• 15 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1060 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18140 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 14/09/2018

 • 12
 • 16
 • 17
 • 18
 • 26
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.118.111.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 31.118.111.500 Đ
Giải Nhất ••••• 21 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1100 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17553 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 12/09/2018

 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 29
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 29.419.428.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 29.419.428.500 Đ
Giải Nhất ••••• 17 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1040 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17826 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 09/09/2018

 • 08
 • 14
 • 18
 • 21
 • 44
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 27.552.500.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 27.552.500.500 Đ
Giải Nhất ••••• 14 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1024 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17464 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 07/09/2018

 • 08
 • 10
 • 11
 • 28
 • 42
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 25.630.550.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 25.630.550.500 Đ
Giải Nhất ••••• 27 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1151 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18524 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 05/09/2018

 • 05
 • 06
 • 22
 • 27
 • 34
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 24.112.702.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 24.112.702.500 Đ
Giải Nhất ••••• 19 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1033 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17819 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 02/09/2018

 • 10
 • 12
 • 13
 • 22
 • 26
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 22.424.074.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 22.424.074.500 Đ
Giải Nhất ••••• 21 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 768 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14328 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 31/08/2018

 • 11
 • 19
 • 30
 • 36
 • 38
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 20.898.326.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 20.898.326.500 Đ
Giải Nhất ••••• 22 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 871 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15498 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 29/08/2018

 • 16
 • 17
 • 24
 • 28
 • 30
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 19.222.545.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 19.222.545.000 Đ
Giải Nhất ••••• 17 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1012 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15167 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 26/08/2018

 • 01
 • 03
 • 11
 • 12
 • 22
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 17.774.665.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 17.774.665.500 Đ
Giải Nhất ••••• 14 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 913 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15017 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 24/08/2018

 • 03
 • 22
 • 25
 • 29
 • 33
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 16.218.356.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 16.218.356.500 Đ
Giải Nhất ••••• 13 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 848 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14074 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 22/08/2018

 • 15
 • 17
 • 18
 • 33
 • 34
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 14.666.550.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 14.666.550.500 Đ
Giải Nhất ••••• 18 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 823 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14638 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 19/08/2018

 • 16
 • 18
 • 28
 • 36
 • 37
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.176.212.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.176.212.000 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 888 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14540 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 17/08/2018

 • 03
 • 08
 • 22
 • 28
 • 33
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 16.109.307.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 16.109.307.500 Đ
Giải Nhất ••••• 33 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 958 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15602 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 15/08/2018

 • 12
 • 24
 • 25
 • 33
 • 40
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 14.830.706.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 14.830.706.500 Đ
Giải Nhất ••••• 18 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 853 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14849 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 12/08/2018

 • 05
 • 16
 • 17
 • 28
 • 31
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.334.071.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.334.071.500 Đ
Giải Nhất ••••• 24 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 912 300.000 Đ
Giải Ba ••• 15111 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 10/08/2018

 • 18
 • 22
 • 24
 • 29
 • 41
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 31.813.307.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 31.813.307.500 Đ
Giải Nhất ••••• 15 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1069 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18117 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 08/08/2018

 • 19
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 29.901.465.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 29.901.465.000 Đ
Giải Nhất ••••• 22 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1028 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18789 30.000 Đ