KQ XS MEGA 6 45 - XSDT MEGA 645 - KẾT QUẢ VÉ SỐ MEGA 645 VIETLOTT TRỰC TIẾP

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 22/02/2019

 • 07
 • 10
 • 18
 • 25
 • 44
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 14.477.636.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 14.477.636.500 Đ
Giải Nhất ••••• 19 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 831 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14306 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 20/02/2019

 • 01
 • 10
 • 15
 • 24
 • 37
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.180.421.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.180.421.500 Đ
Giải Nhất ••••• 28 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 963 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14502 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 17/02/2019

 • 11
 • 12
 • 14
 • 25
 • 29
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 21.973.928.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 1 21.973.928.500 Đ
Giải Nhất ••••• 59 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1029 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17088 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 15/02/2019

 • 03
 • 22
 • 26
 • 27
 • 30
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 20.754.252.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 20.754.252.000 Đ
Giải Nhất ••••• 30 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1109 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17557 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 13/02/2019

 • 05
 • 11
 • 18
 • 33
 • 37
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 19.147.983.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 19.147.983.000 Đ
Giải Nhất ••••• 22 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1093 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18161 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 10/02/2019

 • 01
 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 17.338.772.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 17.338.772.000 Đ
Giải Nhất ••••• 16 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 892 300.000 Đ
Giải Ba ••• 14600 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 08/02/2019

 • 11
 • 12
 • 33
 • 36
 • 39
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 15.924.776.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 15.924.776.500 Đ
Giải Nhất ••••• 10 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 722 300.000 Đ
Giải Ba ••• 11293 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 06/02/2019

 • 22
 • 24
 • 25
 • 30
 • 33
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 14.851.632.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 14.851.632.000 Đ
Giải Nhất ••••• 17 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 748 300.000 Đ
Giải Ba ••• 12379 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 03/02/2019

 • 01
 • 02
 • 05
 • 09
 • 23
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 13.563.140.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 13.563.140.000 Đ
Giải Nhất ••••• 13 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 982 300.000 Đ
Giải Ba ••• 16804 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 01/02/2019

 • 03
 • 04
 • 06
 • 38
 • 39
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 25.129.665.333 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 3 25.129.665.333 Đ
Giải Nhất ••••• 84 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 2242 300.000 Đ
Giải Ba ••• 32988 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 30/01/2019

 • 01
 • 04
 • 06
 • 13
 • 37
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 70.202.846.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 70.202.846.500 Đ
Giải Nhất ••••• 16 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1660 300.000 Đ
Giải Ba ••• 27981 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 27/01/2019

 • 09
 • 11
 • 12
 • 22
 • 27
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 64.238.800.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 64.238.800.500 Đ
Giải Nhất ••••• 44 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1992 300.000 Đ
Giải Ba ••• 29822 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 25/01/2019

 • 11
 • 13
 • 14
 • 22
 • 30
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 59.381.811.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 59.381.811.000 Đ
Giải Nhất ••••• 36 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1494 300.000 Đ
Giải Ba ••• 24596 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 23/01/2019

 • 02
 • 09
 • 13
 • 29
 • 33
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 54.675.909.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 54.675.909.000 Đ
Giải Nhất ••••• 14 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1467 300.000 Đ
Giải Ba ••• 25586 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 20/01/2019

 • 08
 • 16
 • 21
 • 31
 • 35
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 49.631.995.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 49.631.995.000 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1284 300.000 Đ
Giải Ba ••• 21872 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 18/01/2019

 • 12
 • 15
 • 19
 • 38
 • 40
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 45.228.539.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 45.228.539.500 Đ
Giải Nhất ••••• 14 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1375 300.000 Đ
Giải Ba ••• 22815 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 16/01/2019

 • 01
 • 08
 • 14
 • 24
 • 31
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 41.145.812.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 41.145.812.500 Đ
Giải Nhất ••••• 20 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1077 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18823 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Chủ nhật, ngày 13/01/2019

 • 01
 • 20
 • 21
 • 23
 • 26
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 37.819.245.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 37.819.245.500 Đ
Giải Nhất ••••• 20 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 919 300.000 Đ
Giải Ba ••• 16991 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 6, ngày 11/01/2019

 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 35.699.076.500 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 35.699.076.500 Đ
Giải Nhất ••••• 25 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1156 300.000 Đ
Giải Ba ••• 18900 30.000 Đ

Mega Kết quả xổ số Vietlott 6/45 Thứ 4, ngày 09/01/2019

 • 17
 • 27
 • 28
 • 30
 • 33
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần đúng thứ tự

JACKPOT : 33.794.171.000 Đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị
Jackpot •••••• 0 33.794.171.000 Đ
Giải Nhất ••••• 22 10.000.000 Đ
Giải Nhì •••• 1008 300.000 Đ
Giải Ba ••• 17741 30.000 Đ