KQXS MAX4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TỰ CHỌN SỐ MAX4D VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
  • 6
  Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 8
  • 2
  • 9
  • 5
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0854
8 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8554
4866
15 6.500.000 Đ
Giải Ba
6290
7882
9540
3 3.000.000 Đ
Giải KK1
x854
41 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx54
742 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 0
  • 5
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4
  Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1596
11 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7505
7624
15 6.500.000 Đ
Giải Ba
6262
9160
2034
28 3.000.000 Đ
Giải KK1
x596
29 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx96
474 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 7
  Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2404
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4234
4717
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
7392
1596
1364
13 3.000.000 Đ
Giải KK1
x404
46 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx04
522 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 6
  Giải Ba
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7357
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
2392
7076
10 6.500.000 Đ
Giải Ba
9973
2447
0077
28 3.000.000 Đ
Giải KK1
x357
119 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx57
651 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 7
  • 9
  • 0
  Giải Ba
  • 9
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 2
  • 6
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7058
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3141
7790
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
9598
8261
3259
12 3.000.000 Đ
Giải KK1
x058
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx58
728 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 3
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
  Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9640
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7223
7083
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
0266
9130
3122
21 3.000.000 Đ
Giải KK1
x640
36 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx40
783 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 0
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7155
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5783
1095
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
0434
5290
8727
14 3.000.000 Đ
Giải KK1
x155
128 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx55
1005 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 3
  • 3
  • 7
  Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8400
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6110
6337
3 6.500.000 Đ
Giải Ba
7968
5790
4143
43 3.000.000 Đ
Giải KK1
x400
27 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx00
847 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 5
  • 0
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
  Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0260
6 15.000.000 Đ
Giải Nhì
2250
3645
33 6.500.000 Đ
Giải Ba
7207
8056
5722
47 3.000.000 Đ
Giải KK1
x260
19 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx60
511 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 1
  • 3
  • 2
  Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6238
6 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4619
3132
9 6.500.000 Đ
Giải Ba
4139
1882
7814
6 3.000.000 Đ
Giải KK1
x238
50 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx38
814 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 8
  Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
  • 8
  • 1
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4070
52 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0203
5188
10 6.500.000 Đ
Giải Ba
0012
8176
1681
9 3.000.000 Đ
Giải KK1
x070
70 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx70
517 100.000 Đ