KQXS MAX4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TỰ CHỌN SỐ MAX4D VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
  Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3694
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6978
6527
12 6.500.000 Đ
Giải Ba
2158
6743
5014
16 3.000.000 Đ
Giải KK1
x694
11 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx94
577 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
  Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1331
40 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8466
8057
14 6.500.000 Đ
Giải Ba
1494
4374
2586
27 3.000.000 Đ
Giải KK1
x331
97 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx31
536 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
  Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2142
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1733
9766
14 6.500.000 Đ
Giải Ba
0911
0190
3434
64 3.000.000 Đ
Giải KK1
x142
32 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx42
636 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  • 2
  • 2
  • 8
  Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7452
10 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6872
9228
12 6.500.000 Đ
Giải Ba
3445
5329
7464
10 3.000.000 Đ
Giải KK1
x452
61 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx52
977 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 1
  Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2130
15 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6300
9201
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
3109
4881
0000
72 3.000.000 Đ
Giải KK1
x130
130 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx30
617 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
  Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6576
5 15.000.000 Đ
Giải Nhì
9518
7721
2 6.500.000 Đ
Giải Ba
5415
1096
5137
13 3.000.000 Đ
Giải KK1
x576
52 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx76
575 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9
  Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1526
6 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6486
2689
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
5179
0781
8264
22 3.000.000 Đ
Giải KK1
x526
52 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx26
633 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 8
  • 4
  • 8
  • 8
  Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5406
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3331
8488
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
8489
3437
2770
5 3.000.000 Đ
Giải KK1
x406
22 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx06
656 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
  Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 6
  • 8
  • 8
  • 3
  • 3
  • 9
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7443
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5141
8792
27 6.500.000 Đ
Giải Ba
7868
8339
4426
11 3.000.000 Đ
Giải KK1
x443
43 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx43
542 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
  • 2
  Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4554
31 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0327
9402
14 6.500.000 Đ
Giải Ba
0422
8418
7404
24 3.000.000 Đ
Giải KK1
x554
34 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx54
624 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott

 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 0
  • 1
  Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5849
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0091
0601
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
5931
6382
8503
15 3.000.000 Đ
Giải KK1
x849
49 1.000.000 Đ
Giải KK2
xx49
589 100.000 Đ