KQXS MAX4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TỰ CHỌN SỐ MAX4D VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 08/12/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 3
  • 8
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 8
  • 4
  Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 3
  • 6
  • 5
  • 8
  • 7
  • 3
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 8
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 8
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6382
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1137
2784
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
1836
5873
1482
7 3.000.000 Đ
Giải KK1
382
43 1.000.000 Đ
Giải KK2
82
456 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 06/12/2018

 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 3
  • 6
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 1
  • 1
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 1
  • 9
  Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 1
  • 9
  Giải Nhì
  • 5
  • 3
  • 9
  • 0
  • 7
  • 7
  • 4
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 3.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Ba
7862
1325
3665
18 3.000.000 Đ
Giải KK1
119
57 1.000.000 Đ
Giải KK2
19
874 100.000 Đ
Giải Nhất
7119
5 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5390
7747
5 6.500.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 04/12/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 2
  • 9
  Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 8
  • 8
  • 9
  • 7
  • 3
  • 0
  • 8
  • 7
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • 8
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2988
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6244
6429
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
3448
8973
0875
15 3.000.000 Đ
Giải KK1
988
62 1.000.000 Đ
Giải KK2
88
681 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 01/12/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 5
  • 7
  • 8
  • 4
  • 7
  • 9
  • 9
  Giải Ba
  • 6
  • 0
  • 2
  • 5
  • 1
  • 6
  • 8
  • 9
  • 4
  • 6
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3693
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7578
4799
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
6025
1689
4631
4 3.000.000 Đ
Giải KK1
693
93 1.000.000 Đ
Giải KK2
93
386 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 29/11/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 6
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 7
  • 3
  • 9
  • 9
  • 2
  • 3
  Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 7
  • 9
  • 2
  • 4
  • 7
  • 6
  • 0
  • 4
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2666
18 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0073
9923
53 6.500.000 Đ
Giải Ba
4879
2476
0415
15 3.000.000 Đ
Giải KK1
666
164 1.000.000 Đ
Giải KK2
66
631 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 27/11/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 8
  • 9
  • 9
  • 3
  • 1
  • 5
  • 9
  Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 9
  • 4
  • 7
  • 7
  • 4
  • 9
  • 6
  • 1
  • 9
  • 8
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • 8
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3387
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5899
3159
67 6.500.000 Đ
Giải Ba
7294
7749
6198
25 3.000.000 Đ
Giải KK1
387
34 1.000.000 Đ
Giải KK2
87
525 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 24/11/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 5
  • 1
  • 5
  • 7
  • 6
  • 7
  • 6
  Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 8
  • 2
  • 8
  • 4
  • 4
  • 8
  • 9
  • 3
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4095
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0515
7676
67 6.500.000 Đ
Giải Ba
2482
8448
9303
25 3.000.000 Đ
Giải KK1
095
34 1.000.000 Đ
Giải KK2
95
525 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 22/11/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 8
  • 6
  • 4
  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  Giải Ba
  • 1
  • 5
  • 9
  • 4
  • 3
  • 8
  • 0
  • 7
  • 9
  • 8
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 4
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • 4
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6644
5 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4864
6808
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
1594
3807
9896
3 3.000.000 Đ
Giải KK1
644
21 1.000.000 Đ
Giải KK2
44
470 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 20/11/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 7
  • 8
  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  Giải Ba
  • 1
  • 9
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 0
  • 7
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 2
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3322
4 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7871
4258
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
1944
7107
5179
39 3.000.000 Đ
Giải KK1
322
30 1.000.000 Đ
Giải KK2
22
538 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 17/11/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 2
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 2
  • 0
  • 6
  • 7
  • 1
  • 1
  Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 4
  • 3
  • 4
  • 4
  • 0
  • 8
  • 6
  • 5
  • 5
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 5
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8253
8 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8020
6711
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
5843
4408
6559
8 3.000.000 Đ
Giải KK1
253
32 1.000.000 Đ
Giải KK2
53
551 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 15/11/2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 1
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 9
  Giải Ba
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 9
  • 3
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 3
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0439
10 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1015
1449
119 6.500.000 Đ
Giải Ba
9926
2990
9304
7 3.000.000 Đ
Giải KK1
439
72 1.000.000 Đ
Giải KK2
39
951 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 13/11/2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 6
  • 8
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 9
  • 4
  • 4
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 7
  • 7
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 2
  • 4
  • 5
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 8
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 8
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0681
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
2944
1222
35 6.500.000 Đ
Giải Ba
7077
5789
2459
16 3.000.000 Đ
Giải KK1
681
37 1.000.000 Đ
Giải KK2
81
720 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 10/11/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 7
  • 0
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 3
  • 8
  • 4
  • 3
  • 1
  • 5
  Giải Ba
  • 1
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 6
  • 3
  • 9
  • 7
  • 2
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 7
  • 0
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8702
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5738
4315
29 6.500.000 Đ
Giải Ba
1046
2963
9723
17 3.000.000 Đ
Giải KK1
702
75 1.000.000 Đ
Giải KK2
02
471 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 08/11/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 6
  • 9
  Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 7
  • 3
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 4
  • 0
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 3
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3431
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5565
5469
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
4473
1917
4053
19 3.000.000 Đ
Giải KK1
431
35 1.000.000 Đ
Giải KK2
31
494 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 06/11/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 6
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 4
  • 1
  • 8
  • 0
  • 7
  • 0
  • 0
  Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 9
  • 1
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 6
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8461
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7418
0700
17 6.500.000 Đ
Giải Ba
6214
8231
2914
17 3.000.000 Đ
Giải KK1
461
66 1.000.000 Đ
Giải KK2
61
426 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 03/11/2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 5
  • 4
  • 8
  • 6
  • 1
  • 3
  • 2
  Giải Ba
  • 4
  • 7
  • 1
  • 8
  • 5
  • 0
  • 1
  • 0
  • 5
  • 4
  • 2
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1406
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6548
6132
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
4718
5010
5424
54 3.000.000 Đ
Giải KK1
406
24 1.000.000 Đ
Giải KK2
06
381 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 01/11/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 4
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 8
  • 3
  • 0
  • 4
  • 1
  • 8
  Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 6
  • 2
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  • 8
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 1
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • 1
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4014
12 15.000.000 Đ
Giải Nhì
2683
0418
9 6.500.000 Đ
Giải Ba
0662
6238
8904
21 3.000.000 Đ
Giải KK1
014
41 1.000.000 Đ
Giải KK2
14
448 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 30/10/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 3
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 6
  • 3
  • 2
  • 0
  • 7
  • 0
  • 6
  Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 5
  • 5
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9
  • 8
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4394
5 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0632
0706
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
7055
6000
9869
7 3.000.000 Đ
Giải KK1
394
26 1.000.000 Đ
Giải KK2
94
297 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 27/10/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 6
  • 0
  • 2
  • 4
  • 0
  • 0
  • 8
  Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 8
  • 7
  • 4
  • 4
  • 8
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2379
26 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8602
4008
12 6.500.000 Đ
Giải Ba
5087
4482
3151
60 3.000.000 Đ
Giải KK1
379
79 1.000.000 Đ
Giải KK2
79
858 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 25/10/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 0
  • 8
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 5
  • 8
  • 0
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Ba
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 4
  • 9
  • 1
  • 9
  • 0
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 0
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3308
9 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7358
0541
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
9732
4919
0242
19 3.000.000 Đ
Giải KK1
308
28 1.000.000 Đ
Giải KK2
08
355 100.000 Đ