KQXS MAX4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TỰ CHỌN SỐ MAX4D VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 15/09/2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 4
  • 7
  • 0
  • 1
  • 8
  • 8
  Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7
  • 0
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0465
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4247
0188
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
8162
3470
9876
0 3.000.000 Đ
Giải KK1
465
43 1.000.000 Đ
Giải KK2
65
430 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 13/09/2018

 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 1
  • 9
  • 9
  • 7
  • 4
  • 5
  Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 7
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
  • 9
  • 1
  • 8
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 4
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0242
12 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3319
9745
66 6.500.000 Đ
Giải Ba
1833
7054
0918
15 3.000.000 Đ
Giải KK1
242
39 1.000.000 Đ
Giải KK2
42
430 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 11/09/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 0
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 2
  • 0
  • 7
  • 7
  • 2
  • 5
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3203
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8156
2136
14 6.500.000 Đ
Giải Ba
7420
7725
8909
14 3.000.000 Đ
Giải KK1
203
30 1.000.000 Đ
Giải KK2
03
326 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 08/09/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 0
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 3
  • 3
  • 7
  • 8
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 2
  • 2
  • 0
  • 4
  • 6
  • 5
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 3
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8031
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5337
8077
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
2422
0465
7083
10 3.000.000 Đ
Giải KK1
031
29 1.000.000 Đ
Giải KK2
31
478 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 06/09/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 0
  • 1
  Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 6
  • 1
  • 6
  • 4
  • 6
  • 1
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • 2
  • 6

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4626
7 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3128
1701
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
5493
4616
4614
8 3.000.000 Đ
Giải KK1
626
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
26
502 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 04/09/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 1
  • 2
  • 5
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 9
  • 3
  • 0
  • 7
  • 6
  • 9
  Giải Ba
  • 3
  • 6
  • 6
  • 2
  • 3
  • 3
  • 0
  • 9
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 1
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 2
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5125
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8093
0769
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
3662
3309
1013
4 3.000.000 Đ
Giải KK1
125
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
25
808 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 01/09/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  • 0
  • 9
  • 4
  Giải Ba
  • 4
  • 0
  • 8
  • 1
  • 6
  • 4
  • 3
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 5
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5452
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1409
5094
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
4081
6436
5440
4 3.000.000 Đ
Giải KK1
452
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
52
808 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 30/08/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 1
  • 8
  • 5
  • 2
  Giải Ba
  • 9
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 1
  • 9
  • 8
  • 2
  • 0
  • 8
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6265
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
9205
1852
10 6.500.000 Đ
Giải Ba
9266
4419
8208
7 3.000.000 Đ
Giải KK1
265
31 1.000.000 Đ
Giải KK2
65
468 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 28/08/2018

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 0
  • 7
  • 7
  • 5
  • 7
  • 7
  • 9
  Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 0
  • 4
  • 2
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 8
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6093
17 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7077
5779
40 6.500.000 Đ
Giải Ba
0804
2664
5803
6 3.000.000 Đ
Giải KK1
093
22 1.000.000 Đ
Giải KK2
93
359 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 25/08/2018

 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 3
  • 7
  • 6
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2
  Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 2
  • 2
  • 9
  • 2
  • 1
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3370
9 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8376
2002
143 6.500.000 Đ
Giải Ba
6715
6722
9217
11 3.000.000 Đ
Giải KK1
370
54 1.000.000 Đ
Giải KK2
70
421 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 23/08/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 6
  • 3
  • 9
  • 4
  Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 7
  • 3
  • 2
  • 6
  • 9
  • 3
  • 4
  • 4
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4668
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4629
6394
1 6.500.000 Đ
Giải Ba
2873
2693
4463
13 3.000.000 Đ
Giải KK1
668
132 1.000.000 Đ
Giải KK2
68
662 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 21/08/2018

 • Giải Nhất
  • 8
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 7
  • 6
  • 7
  • 1
  Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 3
  • 6
  • 3
  • 7
  • 1
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8763
6 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1551
7671
18 6.500.000 Đ
Giải Ba
9036
3710
2203
3 3.000.000 Đ
Giải KK1
763
77 1.000.000 Đ
Giải KK2
63
585 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 18/08/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 4
  • 5
  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1
  Giải Ba
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 2
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2521
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
9451
4231
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
1367
4406
7613
13 3.000.000 Đ
Giải KK1
521
56 1.000.000 Đ
Giải KK2
21
421 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 16/08/2018

 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 2
  • 6
  • 3
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 3
  • 9
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 9
  • 3
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2969
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4426
3050
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
7239
3333
9390
21 3.000.000 Đ
Giải KK1
969
160 1.000.000 Đ
Giải KK2
69
424 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 14/08/2018

 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 0
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 9
  • 3
  Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 0
  • 9
  • 5
  • 3
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 0
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
4007
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5150
7993
2 6.500.000 Đ
Giải Ba
6409
5363
1595
24 3.000.000 Đ
Giải KK1
007
37 1.000.000 Đ
Giải KK2
07
528 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 11/08/2018

 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 9
  • 8
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
  Giải Ba
  • 1
  • 7
  • 6
  • 9
  • 8
  • 7
  • 8
  • 2
  • 9
  • 9
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 5
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 2
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1521
15 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7998
5682
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
1769
8782
9930
6 3.000.000 Đ
Giải KK1
521
31 1.000.000 Đ
Giải KK2
21
640 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 09/08/2018

 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 3
  • 8
  • 1
  • 9
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 1
  • 0
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 4

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5504
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3819
5549
25 6.500.000 Đ
Giải Ba
7886
6610
8689
12 3.000.000 Đ
Giải KK1
504
38 1.000.000 Đ
Giải KK2
04
358 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 07/08/2018

 • Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 7
  • 4
  • 8
  • 7
  • 4
  • 1
  Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 8
  • 4
  • 9
  • 8
  • 1
  • 7
  • 4
  • 3
  • 2
  • 8
  Giải Khuyến Khích 1
  • 5
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 4
  • 1
  Giải Nhất
  • 2
  • 5
  • 4
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 6.500.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhì
1674
8741
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
7484
9817
4328
50 3.000.000 Đ
Giải KK1
541
21 1.000.000 Đ
Giải KK2
41
440 100.000 Đ
Giải Nhất
2541
1 15.000.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 04/08/2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 3
  • 6
  • 8
  Giải Nhì
  • 5
  • 6
  • 9
  • 1
  • 5
  • 9
  • 7
  • 6
  Giải Ba
  • 2
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 6
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9368
4 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5691
5976
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
2665
5377
7553
11 3.000.000 Đ
Giải KK1
368
159 1.000.000 Đ
Giải KK2
68
721 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 02/08/2018

 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 1
  • 1
  • 6
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
  • 4
  • 7
  • 2
  • 2
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 7
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9795
4 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0116
4357
18 6.500.000 Đ
Giải Ba
4117
5547
2293
6 3.000.000 Đ
Giải KK1
795
26 1.000.000 Đ
Giải KK2
95
352 100.000 Đ