KQXS MAX4D - KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TỰ CHỌN SỐ MAX4D VIETLOTT HÔM NAY

Các tỉnh mở thưởng hôm nay trên SO KET QUA

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 23/02/2019

 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 3
  • 3
  • 8
  • 6
  • 6
  • 1
  • 6
  Giải Ba
  • 2
  • 4
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 5
  • 7
  • 1
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • 4
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9940
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1338
6616
31 6.500.000 Đ
Giải Ba
2481
3675
7140
14 3.000.000 Đ
Giải KK1
940
37 1.000.000 Đ
Giải KK2
40
309 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 21/02/2019

 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 8
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Ba
  • 1
  • 9
  • 8
  • 8
  • 0
  • 1
  • 5
  • 9
  • 1
  • 6
  • 8
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
6095
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3921
8138
14 6.500.000 Đ
Giải Ba
1988
0159
1684
34 3.000.000 Đ
Giải KK1
095
27 1.000.000 Đ
Giải KK2
95
879 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 19/02/2019

 • Giải Nhất
  • 8
  • 6
  • 3
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 3
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 2
  Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 5
  • 5
  • 2
  • 0
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 3
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 3
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
8632
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1130
7802
27 6.500.000 Đ
Giải Ba
3155
2032
4493
16 3.000.000 Đ
Giải KK1
632
68 1.000.000 Đ
Giải KK2
32
796 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 16/02/2019

 • Giải Nhất
  • 5
  • 4
  • 0
  • 2
  Giải Nhì
  • 5
  • 4
  • 7
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 7
  • 7
  • 0
  • 3
  • 2
  • 8
  • 8
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 0
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5402
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
5479
3925
13 6.500.000 Đ
Giải Ba
9677
0328
8699
4 3.000.000 Đ
Giải KK1
402
64 1.000.000 Đ
Giải KK2
02
446 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 14/02/2019

 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 9
  • 4
  • 9
  Giải Ba
  • 6
  • 4
  • 9
  • 3
  • 2
  • 3
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • 6
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 5
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9652
13 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4598
8949
5 6.500.000 Đ
Giải Ba
6493
2395
4342
12 3.000.000 Đ
Giải KK1
652
30 1.000.000 Đ
Giải KK2
52
974 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 12/02/2019

 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 2
  • 4
  • 1
  • 9
  • 5
  • 6
  Giải Ba
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2
  • 6
  • 8
  • 2
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7077
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8024
1956
42 6.500.000 Đ
Giải Ba
1232
6822
6760
17 3.000.000 Đ
Giải KK1
077
50 1.000.000 Đ
Giải KK2
77
698 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 09/02/2019

 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 9
  • 3
  • 1
  • 7
  • 3
  • 0
  • 1
  • 8
  Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 8
  • 3
  • 2
  • 0
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0299
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
9317
3018
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
0983
2015
2657
11 3.000.000 Đ
Giải KK1
299
49 1.000.000 Đ
Giải KK2
99
736 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 07/02/2019

 • Giải Nhất
  • 1
  • 9
  • 1
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 1
  • 8
  • 0
  • 4
  • 0
  • 6
  Giải Ba
  • 9
  • 6
  • 9
  • 6
  • 9
  • 5
  • 7
  • 9
  • 3
  • 8
  • 1
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 1
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1913
3 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4118
0406
7 6.500.000 Đ
Giải Ba
9696
9579
3810
8 3.000.000 Đ
Giải KK1
913
134 1.000.000 Đ
Giải KK2
13
492 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 05/02/2019

 • Giải Nhất
  Giải Nhì
  Giải Ba
  Giải Khuyến Khích 1
  Giải Khuyến Khích 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0 6.500.000 Đ
Giải Ba
0 3.000.000 Đ
Giải KK1
0 1.000.000 Đ
Giải KK2
0 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 02/02/2019

 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 2
  • 3
  • 3
  • 6
  • 9
  • 5
  Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 5
  • 5
  • 9
  • 6
  • 6
  • 0
  • 7
  • 6
  • 8
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 9

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7379
15 15.000.000 Đ
Giải Nhì
2323
3695
3 6.500.000 Đ
Giải Ba
7855
9660
7683
11 3.000.000 Đ
Giải KK1
379
175 1.000.000 Đ
Giải KK2
79
1261 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 31/01/2019

 • Giải Nhất
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 6
  • 9
  • 8
  • 4
  • 0
  • 8
  Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 4
  • 9
  • 3
  • 8
  • 7
  • 8
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 1
  • 0
  • 7
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0077
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8569
8408
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
4549
3878
2534
18 3.000.000 Đ
Giải KK1
077
34 1.000.000 Đ
Giải KK2
77
752 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 29/01/2019

 • Giải Nhất
  • 7
  • 9
  • 0
  • 8
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
  • 5
  • 2
  • 3
  Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 1
  • 4
  • 5
  • 0
  • 8
  • 7
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 0
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • 0
  • 8

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7908
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6190
0523
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
1814
5087
3485
12 3.000.000 Đ
Giải KK1
908
55 1.000.000 Đ
Giải KK2
08
576 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 26/01/2019

 • Giải Nhất
  • 9
  • 1
  • 9
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 6
  • 6
  • 2
  • 9
  • 0
  • 9
  • 5
  Giải Ba
  • 7
  • 5
  • 5
  • 9
  • 3
  • 5
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • 1
  • 9
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 1

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
9191
9 15.000.000 Đ
Giải Nhì
9662
9095
8 6.500.000 Đ
Giải Ba
7559
3576
5416
18 3.000.000 Đ
Giải KK1
191
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
91
370 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 24/01/2019

 • Giải Nhất
  • 5
  • 8
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 4
  Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 5
  • 2
  • 8
  • 4
  • 2
  • 7
  • 4
  • 2
  • 8
  • 2
  Giải Khuyến Khích 1
  • 8
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
5895
24 15.000.000 Đ
Giải Nhì
6741
9394
30 6.500.000 Đ
Giải Ba
6252
8427
4282
19 3.000.000 Đ
Giải KK1
895
47 1.000.000 Đ
Giải KK2
95
375 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 22/01/2019

 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 7
  • 4
  Giải Ba
  • 4
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 3
  • 6
  Giải Khuyến Khích 1
  • 7
  • 7
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 7
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
2773
7 15.000.000 Đ
Giải Nhì
7330
3174
9 6.500.000 Đ
Giải Ba
4632
4149
3436
22 3.000.000 Đ
Giải KK1
773
69 1.000.000 Đ
Giải KK2
73
542 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 19/01/2019

 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 0
  • 0
  • 1
  Giải Ba
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 3
  • 9
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 1
  • 9
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 0

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3960
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
8546
7001
4 6.500.000 Đ
Giải Ba
4862
3902
3925
15 3.000.000 Đ
Giải KK1
960
32 1.000.000 Đ
Giải KK2
60
322 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 17/01/2019

 • Giải Nhất
  • 7
  • 8
  • 6
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  • 5
  • 9
  • 8
  Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 7
  • 2
  • 5
  • 3
  • 5
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 7
  Giải Khuyến Khích 1
  • 8
  • 6
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • 6
  • 2

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
7862
11 15.000.000 Đ
Giải Nhì
4228
0598
6 6.500.000 Đ
Giải Ba
4572
5350
7147
10 3.000.000 Đ
Giải KK1
862
20 1.000.000 Đ
Giải KK2
62
603 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 3, ngày 15/01/2019

 • Giải Nhất
  • 3
  • 4
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 5
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 0
  • 1
  Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 0
  • 9
  • 6
  • 8
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 4
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • 1
  • 5

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
3415
1 15.000.000 Đ
Giải Nhì
0591
1301
26 6.500.000 Đ
Giải Ba
4173
3909
6803
28 3.000.000 Đ
Giải KK1
415
70 1.000.000 Đ
Giải KK2
15
963 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 7, ngày 12/01/2019

 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 9
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 0
  • 7
  Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 0
  • 6
  • 6
  • 6
  • 1
  • 0
  • 4
  • 2
  • 0
  Giải Khuyến Khích 1
  • 2
  • 9
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 7

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
1297
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
3727
8107
25 6.500.000 Đ
Giải Ba
7390
6661
0420
6 3.000.000 Đ
Giải KK1
297
34 1.000.000 Đ
Giải KK2
97
478 100.000 Đ

Max4D Kết quả xổ số Vietlott Thứ 5, ngày 10/01/2019

 • Giải Nhất
  • 0
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 3
  • 7
  • 3
  • 6
  • 3
  • 7
  • 0
  Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 8
  • 5
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 1
  • 3
  • 9
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • 9
  • 3

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả và đúng thứ tự

Max4D giải Nhất : 15.000.000 Đồng

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị
Giải Nhất
0393
2 15.000.000 Đ
Giải Nhì
1373
6370
21 6.500.000 Đ
Giải Ba
7813
4523
8503
3 3.000.000 Đ
Giải KK1
393
53 1.000.000 Đ
Giải KK2
93
427 100.000 Đ