Kết quả XSTTH - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 18/03/2019

Giải 8
00
Giải 7
164
Giải 6
9622
9555
2615
Giải 5
8573
Giải 4
94277
49338
43772
70756
98078
46989
68162
Giải 3
24579
66863
Giải 2
47432
Giải 1
70241
Đặc biệt
760625

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 00
1 15
2 25,22
3 32,38
4 41
5 56,55
6 63,62,64
7 79,77,72,78,73
8 89
9 -
Lô tô Đuôi
00 0
41 1
32,72,62,22 2
63,73 3
64 4
25,55,15 5
56 6
77 7
38,78 8
79,89 9

XSTTH ngày 11/03/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 11/03/2019

Giải 8
50
Giải 7
017
Giải 6
0789
8423
0539
Giải 5
7385
Giải 4
49801
99427
97820
60945
46659
26106
05490
Giải 3
72290
69844
Giải 2
91606
Giải 1
65274
Đặc biệt
543114

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 06,01,06
1 14,17
2 27,20,23
3 39
4 44,45
5 59,50
6 -
7 74
8 85,89
9 90,90
Lô tô Đuôi
90,20,90,50 0
01 1
- 2
23 3
14,74,44 4
45,85 5
06,06 6
27,17 7
- 8
59,89,39 9

XSTTH ngày 04/03/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 04/03/2019

Giải 8
56
Giải 7
241
Giải 6
1654
9690
2413
Giải 5
2039
Giải 4
12721
31680
41652
47232
21676
88637
21755
Giải 3
63417
38113
Giải 2
98975
Giải 1
78303
Đặc biệt
472124

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 03
1 17,13,13
2 24,21
3 32,37,39
4 41
5 52,55,54,56
6 -
7 75,76
8 80
9 90
Lô tô Đuôi
80,90 0
21,41 1
52,32 2
03,13,13 3
24,54 4
75,55 5
76,56 6
17,37 7
- 8
39 9

XSTTH ngày 25/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 25/02/2019

Giải 8
74
Giải 7
537
Giải 6
5027
2143
1957
Giải 5
5137
Giải 4
43727
91746
16650
27610
39686
18247
68473
Giải 3
67417
17545
Giải 2
08467
Giải 1
56845
Đặc biệt
668590

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 -
1 17,10
2 27,27
3 37,37
4 45,45,46,47,43
5 50,57
6 67
7 73,74
8 86
9 90
Lô tô Đuôi
90,50,10 0
- 1
- 2
73,43 3
74 4
45,45 5
46,86 6
67,17,27,47,37,27,57,37 7
- 8
- 9

XSTTH ngày 18/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 18/02/2019

Giải 8
97
Giải 7
023
Giải 6
6198
5323
5866
Giải 5
0504
Giải 4
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
Giải 3
15452
73811
Giải 2
02513
Giải 1
29404
Đặc biệt
969577

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 04,08,04
1 13,11
2 21,23,23
3 37
4 -
5 52,50
6 62,66
7 77
8 81
9 92,98,97
Lô tô Đuôi
50 0
11,81,21 1
52,62,92 2
13,23,23 3
04,04 4
- 5
66 6
77,37,97 7
08,98 8
- 9

XSTTH ngày 11/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 11/02/2019

Giải 8
25
Giải 7
458
Giải 6
6227
1238
2564
Giải 5
5005
Giải 4
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
Giải 3
11287
20790
Giải 2
11344
Giải 1
52262
Đặc biệt
434320

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 05
1 -
2 20,27,27,25
3 38
4 44
5 53,53,51,58
6 62,64
7 -
8 87,87
9 90,97,93
Lô tô Đuôi
20,90 0
51 1
62 2
53,53,93 3
44,64 4
05,25 5
- 6
87,87,97,27,27 7
38,58 8
- 9

XSTTH ngày 04/02/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 04/02/2019

Giải 8
14
Giải 7
108
Giải 6
3232
9603
0955
Giải 5
3623
Giải 4
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
Giải 3
76959
49698
Giải 2
06657
Giải 1
56977
Đặc biệt
502579

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 06,02,03,08
1 14
2 27,23
3 32
4 -
5 57,59,55
6 69,65,69
7 79,77,75
8 -
9 98
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
02,32 2
23,03 3
14 4
75,65,55 5
06 6
77,57,27 7
98,08 8
79,59,69,69 9

XSTTH ngày 28/01/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 28/01/2019

Giải 8
48
Giải 7
742
Giải 6
2145
6522
0057
Giải 5
1200
Giải 4
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
Giải 3
56671
52038
Giải 2
84584
Giải 1
14997
Đặc biệt
941612

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 08,00
1 12
2 22
3 38,30
4 46,47,45,42,48
5 57
6 -
7 71,74
8 84,82
9 97,94
Lô tô Đuôi
30,00 0
71 1
12,82,22,42 2
- 3
84,94,74 4
45 5
46 6
97,47,57 7
38,08,48 8
- 9

XSTTH ngày 21/01/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 21/01/2019

Giải 8
21
Giải 7
517
Giải 6
5397
3183
2849
Giải 5
9641
Giải 4
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
Giải 3
86649
51545
Giải 2
09612
Giải 1
29697
Đặc biệt
967790

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 04
1 12,11,17
2 21
3 38
4 49,45,41,49
5 -
6 -
7 76,79
8 81,83
9 90,97,97,97
Lô tô Đuôi
90 0
81,11,41,21 1
12 2
83 3
04 4
45 5
76 6
97,97,97,17 7
38 8
49,79,49 9

XSTTH ngày 14/01/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 14/01/2019

Giải 8
54
Giải 7
658
Giải 6
4682
4786
6085
Giải 5
6966
Giải 4
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
Giải 3
95454
68273
Giải 2
01430
Giải 1
27684
Đặc biệt
032094

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 00,08
1 -
2 21,21
3 30,32
4 -
5 54,59,50,58,54
6 66
7 73
8 84,82,86,85
9 94
Lô tô Đuôi
30,00,50 0
21,21 1
32,82 2
73 3
94,84,54,54 4
85 5
66,86 6
- 7
08,58 8
59 9

XSTTH ngày 07/01/2019 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 07/01/2019

Giải 8
81
Giải 7
469
Giải 6
8646
0132
4455
Giải 5
5983
Giải 4
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
Giải 3
42729
72836
Giải 2
73298
Giải 1
64076
Đặc biệt
087343

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 -
1 19
2 29,26
3 36,33,32
4 43,46
5 55
6 69,69
7 76
8 83,81,83,81
9 98,98
Lô tô Đuôi
- 0
81,81 1
32 2
43,83,33,83 3
- 4
55 5
76,36,26,46 6
- 7
98,98 8
29,19,69,69 9

XSTTH ngày 31/12/2018 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 31/12/2018

Giải 8
56
Giải 7
870
Giải 6
3220
3534
3692
Giải 5
5138
Giải 4
71229
55641
68610
25184
87568
36083
74269
Giải 3
51710
55450
Giải 2
23646
Giải 1
03499
Đặc biệt
513219

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 -
1 19,10,10
2 29,20
3 38,34
4 46,41
5 50,56
6 68,69
7 70
8 84,83
9 99,92
Lô tô Đuôi
10,50,10,20,70 0
41 1
92 2
83 3
84,34 4
- 5
46,56 6
- 7
68,38 8
19,99,29,69 9

XSTTH ngày 24/12/2018 - Xổ số Thừa T. Huế Thứ 2 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 2, XSTTH 24/12/2018

Giải 8
52
Giải 7
062
Giải 6
7997
0135
2542
Giải 5
4259
Giải 4
02942
80228
61127
70515
93202
82448
43670
Giải 3
29051
72094
Giải 2
09479
Giải 1
08420
Đặc biệt
280802

Loto Thừa T. Huế

Đầu Lô tô
0 02,02
1 15
2 20,28,27
3 35
4 42,48,42
5 51,59,52
6 62
7 79,70
8 -
9 94,97
Lô tô Đuôi
20,70 0
51 1
02,42,02,42,62,52 2
- 3
94 4
15,35 5
- 6
27,97 7
28,48 8
79,59 9