Cầu Bạch Thủ Tiền Giang

+ Biên độ 6 ngày:

62 62 87 87

+ Biên độ 5 ngày:

46 46 97 97

+ Biên độ 4 ngày:

05 05 06 06 18 18 86 86 86 86 97 97

+ Biên độ 3 ngày:

00 00 02 02 05 05 05 05 06 06 07 07 16 16 24 24 25 25 26 26 28 28 29 29 37 37 42 42 57 57 59 59 71 71 71 71 73 73 80 80 81 81 83 83 86 86 87 87 87 87 87 87

Kết quả XSTG - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 20/01/2019

Giải 8
67
Giải 7
834
Giải 6
9112
5087
7750
Giải 5
8488
Giải 4
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
Giải 3
01328
92635
Giải 2
72465
Giải 1
11370
Đặc biệt
325576

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 08,02
1 12
2 28,22
3 35,34
4 -
5 51,50
6 65,67
7 76,70,75
8 82,88,87
9 96
Lô tô Đuôi
70,50 0
51 1
82,02,22,12 2
- 3
34 4
65,35,75 5
76,96 6
87,67 7
28,08,88 8
- 9

XSTG ngày 13/01/2019 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 13/01/2019

Giải 8
36
Giải 7
010
Giải 6
9527
0001
6931
Giải 5
7019
Giải 4
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
Giải 3
13445
11394
Giải 2
29823
Giải 1
50357
Đặc biệt
952263

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 04,01,01
1 12,19,10
2 23,24,27
3 31,36
4 45,49
5 57,52
6 63,67
7 -
8 -
9 94
Lô tô Đuôi
10 0
01,01,31 1
12,52 2
63,23 3
94,24,04 4
45 5
36 6
57,67,27 7
- 8
49,19 9

XSTG ngày 06/01/2019 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 06/01/2019

Giải 8
97
Giải 7
958
Giải 6
4885
2150
7918
Giải 5
3659
Giải 4
75363
35888
52890
17138
61594
15195
84231
Giải 3
08710
24481
Giải 2
99639
Giải 1
60670
Đặc biệt
755583

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 -
1 10,18
2 -
3 39,38,31
4 -
5 59,50,58
6 63
7 70
8 83,81,88,85
9 90,94,95,97
Lô tô Đuôi
70,10,90,50 0
81,31 1
- 2
83,63 3
94 4
95,85 5
- 6
97 7
88,38,18,58 8
39,59 9

XSTG ngày 30/12/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 30/12/2018

Giải 8
95
Giải 7
120
Giải 6
6206
5932
7215
Giải 5
1638
Giải 4
74103
62659
35181
87554
33306
20207
21491
Giải 3
49169
56392
Giải 2
48637
Giải 1
71199
Đặc biệt
412470

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 03,06,07,06
1 15
2 20
3 37,38,32
4 -
5 59,54
6 69
7 70
8 81
9 99,92,91,95
Lô tô Đuôi
70,20 0
81,91 1
92,32 2
03 3
54 4
15,95 5
06,06 6
37,07 7
38 8
99,69,59 9

XSTG ngày 23/12/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 23/12/2018

Giải 8
00
Giải 7
066
Giải 6
2586
5179
2652
Giải 5
8571
Giải 4
37696
38204
24231
48707
41158
50458
20790
Giải 3
37358
02161
Giải 2
38646
Giải 1
08463
Đặc biệt
058338

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 04,07,00
1 -
2 -
3 38,31
4 46
5 58,58,58,52
6 63,61,66
7 71,79
8 86
9 96,90
Lô tô Đuôi
90,00 0
61,31,71 1
52 2
63 3
04 4
- 5
46,96,86,66 6
07 7
38,58,58,58 8
79 9

XSTG ngày 16/12/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 16/12/2018

Giải 8
95
Giải 7
563
Giải 6
3656
1977
6893
Giải 5
9675
Giải 4
50407
24334
61192
90869
52219
47021
73979
Giải 3
46281
45991
Giải 2
22290
Giải 1
01395
Đặc biệt
073524

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 07
1 19
2 24,21
3 34
4 -
5 56
6 69,63
7 79,75,77
8 81
9 95,90,91,92,93,95
Lô tô Đuôi
90 0
81,91,21 1
92 2
93,63 3
24,34 4
95,75,95 5
56 6
07,77 7
- 8
69,19,79 9

XSTG ngày 09/12/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 09/12/2018

Giải 8
55
Giải 7
387
Giải 6
2133
5631
7263
Giải 5
0583
Giải 4
39477
73928
31402
65008
89674
51496
07078
Giải 3
07906
37426
Giải 2
63708
Giải 1
89008
Đặc biệt
921563

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 08,08,06,02,08
1 -
2 26,28
3 33,31
4 -
5 55
6 63,63
7 77,74,78
8 83,87
9 96
Lô tô Đuôi
- 0
31 1
02 2
63,83,33,63 3
74 4
55 5
06,26,96 6
77,87 7
08,08,28,08,78 8
- 9

XSTG ngày 02/12/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 02/12/2018

Giải 8
99
Giải 7
266
Giải 6
3895
1043
3712
Giải 5
3663
Giải 4
36870
61866
41494
28625
87999
83678
97421
Giải 3
46265
48583
Giải 2
25542
Giải 1
11739
Đặc biệt
549272

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 -
1 12
2 25,21
3 39
4 42,43
5 -
6 65,66,63,66
7 72,70,78
8 83
9 94,99,95,99
Lô tô Đuôi
70 0
21 1
72,42,12 2
83,63,43 3
94 4
65,25,95 5
66,66 6
- 7
78 8
39,99,99 9

XSTG ngày 25/11/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 25/11/2018

Giải 8
64
Giải 7
031
Giải 6
1695
0183
6610
Giải 5
9191
Giải 4
61661
21979
12336
13503
33520
72992
01291
Giải 3
44049
90421
Giải 2
05487
Giải 1
83971
Đặc biệt
656198

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 03
1 10
2 21,20
3 36,31
4 49
5 -
6 61,64
7 71,79
8 87,83
9 98,92,91,91,95
Lô tô Đuôi
20,10 0
71,21,61,91,91,31 1
92 2
03,83 3
64 4
95 5
36 6
87 7
98 8
49,79 9

XSTG ngày 18/11/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 18/11/2018

Giải 8
43
Giải 7
856
Giải 6
0737
6826
2600
Giải 5
3730
Giải 4
56608
74592
80269
82876
65176
29468
50862
Giải 3
05073
67920
Giải 2
78995
Giải 1
85736
Đặc biệt
512653

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 08,00
1 -
2 20,26
3 36,30,37
4 43
5 53,56
6 69,68,62
7 73,76,76
8 -
9 95,92
Lô tô Đuôi
20,30,00 0
- 1
92,62 2
53,73,43 3
- 4
95 5
36,76,76,26,56 6
37 7
08,68 8
69 9

XSTG ngày 11/11/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 11/11/2018

Giải 8
36
Giải 7
632
Giải 6
1792
7043
8168
Giải 5
6265
Giải 4
11376
29894
95460
05560
15485
33032
15227
Giải 3
99375
88354
Giải 2
18981
Giải 1
25016
Đặc biệt
506839

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 -
1 16
2 27
3 39,32,32,36
4 43
5 54
6 60,60,65,68
7 75,76
8 81,85
9 94,92
Lô tô Đuôi
60,60 0
81 1
32,92,32 2
43 3
54,94 4
75,85,65 5
16,76,36 6
27 7
68 8
39 9

XSTG ngày 04/11/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 04/11/2018

Giải 8
73
Giải 7
758
Giải 6
1748
1272
5606
Giải 5
8554
Giải 4
54420
35168
42371
34579
54623
04085
36131
Giải 3
82191
65385
Giải 2
76235
Giải 1
23866
Đặc biệt
448316

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 20,23
3 31,35
4 48
5 58,54
6 68,66
7 73,72,71,79
8 85,85
9 91
Lô tô Đuôi
20 0
71,31,91 1
72 2
73,23 3
54 4
85,85,35 5
06,66,16 6
- 7
58,48,68 8
79 9

XSTG ngày 28/10/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 28/10/2018

Giải 8
58
Giải 7
135
Giải 6
9533
5586
1731
Giải 5
3387
Giải 4
55930
95379
39419
46788
17916
81412
77969
Giải 3
52199
36622
Giải 2
65054
Giải 1
60854
Đặc biệt
878885

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 -
1 19,16,12
2 22
3 35,33,31,30
4 -
5 58,54,54
6 69
7 79
8 86,87,88,85
9 99
Lô tô Đuôi
30 0
31 1
12,22 2
33 3
54,54 4
35,85 5
86,16 6
87 7
58,88 8
79,19,69,99 9

XSTG ngày 21/10/2018 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMN Chủ nhật, XSTG 21/10/2018

Giải 8
01
Giải 7
982
Giải 6
6649
9664
7180
Giải 5
8453
Giải 4
30663
99650
93012
26401
56430
57307
04955
Giải 3
12157
82894
Giải 2
00481
Giải 1
57426
Đặc biệt
903291

Loto Tiền Giang

Đầu Lô tô
0 01,01,07
1 12
2 26
3 30
4 49
5 53,50,55,57
6 64,63
7 -
8 82,80,81
9 94,91
Lô tô Đuôi
80,50,30 0
01,01,81,91 1
82,12 2
53,63 3
64,94 4
55 5
26 6
07,57 7
- 8
49 9