Kết quả XSQTI - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 17/01/2019

Giải 8
72
Giải 7
908
Giải 6
5918
1131
8032
Giải 5
2168
Giải 4
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
Giải 3
43214
98059
Giải 2
98408
Giải 1
47295
Đặc biệt
483645

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 08,08
1 14,16,18
2 28,25
3 31,32
4 45,43
5 59
6 68
7 77,72
8 88
9 95,94
Lô tô Đuôi
- 0
31 1
32,72 2
43 3
14,94 4
45,95,25 5
16 6
77 7
08,28,88,68,18,08 8
59 9

XSQTI ngày 10/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 10/01/2019

Giải 8
04
Giải 7
161
Giải 6
8762
2906
5177
Giải 5
1511
Giải 4
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
Giải 3
62153
27828
Giải 2
66402
Giải 1
12477
Đặc biệt
384058

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 02,06,04
1 15,11
2 28,20
3 -
4 -
5 58,53
6 62,61
7 77,78,76,77
8 86
9 95,97
Lô tô Đuôi
20 0
11,61 1
02,62 2
53 3
04 4
95,15 5
76,86,06 6
77,97,77 7
58,28,78 8
- 9

XSQTI ngày 03/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 03/01/2019

Giải 8
99
Giải 7
288
Giải 6
3050
2880
3872
Giải 5
6687
Giải 4
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
Giải 3
68067
32405
Giải 2
13013
Giải 1
91323
Đặc biệt
579665

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 23
3 30
4 46
5 54,50
6 65,67,65
7 70,73,72
8 82,87,80,88
9 99
Lô tô Đuôi
70,30,50,80 0
- 1
82,72 2
23,13,73 3
54 4
65,05,65 5
46 6
67,87 7
88 8
99 9

XSQTI ngày 27/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 27/12/2018

Giải 8
08
Giải 7
403
Giải 6
0934
9849
0411
Giải 5
8411
Giải 4
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
Giải 3
29710
37754
Giải 2
39436
Giải 1
17021
Đặc biệt
519377

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 04,03,08
1 10,11,11
2 21
3 36,31,34
4 47,49
5 54,52,53
6 -
7 77,78
8 83
9 -
Lô tô Đuôi
10 0
21,31,11,11 1
52 2
53,83,03 3
54,04,34 4
- 5
36 6
77,47 7
78,08 8
49 9

XSQTI ngày 20/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 20/12/2018

Giải 8
23
Giải 7
439
Giải 6
5157
7204
3187
Giải 5
7903
Giải 4
37893
07472
52132
21286
86947
46733
54524
Giải 3
03913
03783
Giải 2
34801
Giải 1
04657
Đặc biệt
992959

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 01,03,04
1 13
2 24,23
3 32,33,39
4 47
5 59,57,57
6 -
7 72
8 83,86,87
9 93
Lô tô Đuôi
- 0
01 1
72,32 2
13,83,93,33,03,23 3
24,04 4
- 5
86 6
57,47,57,87 7
- 8
59,39 9

XSQTI ngày 13/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 13/12/2018

Giải 8
99
Giải 7
496
Giải 6
6769
2068
0691
Giải 5
0725
Giải 4
74589
75191
36588
17400
42736
95319
21977
Giải 3
22400
26302
Giải 2
74295
Giải 1
09215
Đặc biệt
863102

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 02,00,02,00
1 15,19
2 25
3 36
4 -
5 -
6 69,68
7 77
8 89,88
9 95,91,91,96,99
Lô tô Đuôi
00,00 0
91,91 1
02,02 2
- 3
- 4
15,95,25 5
36,96 6
77 7
88,68 8
89,19,69,99 9

XSQTI ngày 06/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 06/12/2018

Giải 8
07
Giải 7
228
Giải 6
2215
5469
5202
Giải 5
2627
Giải 4
74901
96103
82396
62941
38451
12820
22096
Giải 3
11327
41905
Giải 2
17103
Giải 1
49700
Đặc biệt
636884

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 00,03,05,01,03,02,07
1 15
2 27,20,27,28
3 -
4 41
5 51
6 69
7 -
8 84
9 96,96
Lô tô Đuôi
00,20 0
01,41,51 1
02 2
03,03 3
84 4
05,15 5
96,96 6
27,27,07 7
28 8
69 9

XSQTI ngày 29/11/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 29/11/2018

Giải 8
85
Giải 7
317
Giải 6
6683
3236
5399
Giải 5
2771
Giải 4
97891
96429
26334
29575
89087
86038
48895
Giải 3
32422
14328
Giải 2
04093
Giải 1
00828
Đặc biệt
287057

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 28,22,28,29
3 34,38,36
4 -
5 57
6 -
7 75,71
8 87,83,85
9 93,91,95,99
Lô tô Đuôi
- 0
91,71 1
22 2
93,83 3
34 4
75,95,85 5
36 6
57,87,17 7
28,28,38 8
29,99 9

XSQTI ngày 22/11/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 22/11/2018

Giải 8
40
Giải 7
608
Giải 6
4967
2896
2470
Giải 5
5600
Giải 4
57207
75552
67384
59799
73618
96033
90794
Giải 3
83988
28424
Giải 2
60487
Giải 1
04717
Đặc biệt
202236

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 07,00,08
1 17,18
2 24
3 36,33
4 40
5 52
6 67
7 70
8 87,88,84
9 99,94,96
Lô tô Đuôi
00,70,40 0
- 1
52 2
33 3
24,84,94 4
- 5
36,96 6
17,87,07,67 7
88,18,08 8
99 9

XSQTI ngày 15/11/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 15/11/2018

Giải 8
86
Giải 7
959
Giải 6
8464
6144
3569
Giải 5
3240
Giải 4
53119
28554
97283
04181
60220
61124
90212
Giải 3
58087
37495
Giải 2
06877
Giải 1
69906
Đặc biệt
571293

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 06
1 19,12
2 20,24
3 -
4 40,44
5 54,59
6 64,69
7 77
8 87,83,81,86
9 93,95
Lô tô Đuôi
20,40 0
81 1
12 2
93,83 3
54,24,64,44 4
95 5
06,86 6
77,87 7
- 8
19,69,59 9

XSQTI ngày 08/11/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 08/11/2018

Giải 8
79
Giải 7
232
Giải 6
1617
7348
2261
Giải 5
7029
Giải 4
22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772
Giải 3
62691
53339
Giải 2
46929
Giải 1
10360
Đặc biệt
581619

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 00,02
1 17,19,19
2 29,29
3 32,39
4 48,47
5 58,50
6 61,60
7 79,72
8 -
9 91
Lô tô Đuôi
00,50,60 0
61,91 1
32,02,72 2
- 3
- 4
- 5
- 6
17,47 7
48,58 8
79,29,19,39,29,19 9

XSQTI ngày 01/11/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 01/11/2018

Giải 8
04
Giải 7
817
Giải 6
5880
6773
9166
Giải 5
6478
Giải 4
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
Giải 3
59717
16222
Giải 2
42492
Giải 1
99486
Đặc biệt
800850

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 04
1 17,14,17
2 29,22
3 39,35
4 44
5 50
6 66
7 73,78
8 80,86
9 98,96,92
Lô tô Đuôi
80,50 0
- 1
22,92 2
73 3
04,44,14 4
35 5
66,96,86 6
17,17 7
78,98 8
29,39 9

XSQTI ngày 25/10/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 25/10/2018

Giải 8
35
Giải 7
361
Giải 6
6370
6865
0131
Giải 5
9119
Giải 4
48366
31873
03381
09899
56617
42156
83659
Giải 3
33338
96902
Giải 2
82792
Giải 1
96306
Đặc biệt
848959

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 02,06
1 19,17
2 -
3 35,31,38
4 -
5 56,59,59
6 61,65,66
7 70,73
8 81
9 99,92
Lô tô Đuôi
70 0
61,31,81 1
02,92 2
73 3
- 4
35,65 5
66,56,06 6
17 7
38 8
19,99,59,59 9