Kết quả XSQTI - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 14/03/2019

Giải 8
11
Giải 7
276
Giải 6
4061
2721
0561
Giải 5
2865
Giải 4
92415
66555
52186
91253
86153
70381
77454
Giải 3
96738
38614
Giải 2
80144
Giải 1
49363
Đặc biệt
608343

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 -
1 14,15,11
2 21
3 38
4 43,44
5 55,53,53,54
6 63,65,61,61
7 76
8 86,81
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
81,61,21,61,11 1
- 2
43,63,53,53 3
44,14,54 4
15,55,65 5
86,76 6
- 7
38 8
- 9

XSQTI ngày 07/03/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 07/03/2019

Giải 8
84
Giải 7
364
Giải 6
5589
1385
1756
Giải 5
0221
Giải 4
72515
22555
92722
70917
98124
75643
62976
Giải 3
19322
67970
Giải 2
58460
Giải 1
01857
Đặc biệt
435258

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 -
1 15,17
2 22,22,24,21
3 -
4 43
5 58,57,55,56
6 60,64
7 70,76
8 89,85,84
9 -
Lô tô Đuôi
60,70 0
21 1
22,22 2
43 3
24,64,84 4
15,55,85 5
76,56 6
57,17 7
58 8
89 9

XSQTI ngày 28/02/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 28/02/2019

Giải 8
46
Giải 7
461
Giải 6
0248
8788
4676
Giải 5
5524
Giải 4
98275
47242
24979
13415
55519
67283
58679
Giải 3
74007
50485
Giải 2
70588
Giải 1
00874
Đặc biệt
684709

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 09,07
1 15,19
2 24
3 -
4 42,48,46
5 -
6 61
7 74,75,79,79,76
8 88,85,83,88
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
61 1
42 2
83 3
74,24 4
85,75,15 5
76,46 6
07 7
88,48,88 8
09,79,19,79 9

XSQTI ngày 21/02/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 21/02/2019

Giải 8
48
Giải 7
718
Giải 6
7495
1142
4788
Giải 5
3103
Giải 4
93777
96123
04983
88322
99988
12207
39360
Giải 3
14211
05673
Giải 2
66324
Giải 1
53511
Đặc biệt
607397

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 07,03
1 11,11,18
2 24,23,22
3 -
4 42,48
5 -
6 60
7 73,77
8 83,88,88
9 97,95
Lô tô Đuôi
60 0
11,11 1
22,42 2
73,23,83,03 3
24 4
95 5
- 6
97,77,07 7
88,88,18,48 8
- 9

XSQTI ngày 14/02/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 14/02/2019

Giải 8
64
Giải 7
747
Giải 6
1926
2402
2221
Giải 5
0720
Giải 4
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
Giải 3
34628
13933
Giải 2
53319
Giải 1
89873
Đặc biệt
598136

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 03,02
1 19,11
2 28,20,26,21
3 36,33,34
4 46,46,47
5 -
6 64
7 73
8 82
9 96
Lô tô Đuôi
20 0
11,21 1
82,02 2
73,33,03 3
34,64 4
- 5
36,46,46,96,26 6
47 7
28 8
19 9

XSQTI ngày 07/02/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 07/02/2019

Giải 8
34
Giải 7
648
Giải 6
8766
1232
4285
Giải 5
8833
Giải 4
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
Giải 3
81137
65007
Giải 2
08055
Giải 1
76749
Đặc biệt
456145

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 07
1 15,12,12
2 20
3 37,33,32,34
4 45,49,48
5 55
6 66
7 79,78
8 85
9 93
Lô tô Đuôi
20 0
- 1
12,12,32 2
93,33 3
34 4
45,55,15,85 5
66 6
37,07 7
78,48 8
49,79 9

XSQTI ngày 31/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 31/01/2019

Giải 8
67
Giải 7
202
Giải 6
5891
4168
9558
Giải 5
4108
Giải 4
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
Giải 3
71548
63345
Giải 2
67332
Giải 1
12100
Đặc biệt
689165

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 00,02,08,02
1 17
2 27
3 32,38,35
4 48,45
5 58
6 65,60,68,67
7 -
8 -
9 91,91
Lô tô Đuôi
00,60 0
91,91 1
32,02,02 2
- 3
- 4
65,45,35 5
- 6
17,27,67 7
48,38,08,68,58 8
- 9

XSQTI ngày 24/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 24/01/2019

Giải 8
09
Giải 7
605
Giải 6
2339
8685
7596
Giải 5
2246
Giải 4
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
Giải 3
81718
25593
Giải 2
22732
Giải 1
69527
Đặc biệt
347463

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 05,09
1 18
2 27
3 32,36,39
4 43,42,43,46,46
5 -
6 63,60
7 -
8 85
9 93,92,96
Lô tô Đuôi
60 0
- 1
32,42,92 2
63,93,43,43 3
- 4
85,05 5
46,36,46,96 6
27 7
18 8
39,09 9

XSQTI ngày 17/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 17/01/2019

Giải 8
72
Giải 7
908
Giải 6
5918
1131
8032
Giải 5
2168
Giải 4
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
Giải 3
43214
98059
Giải 2
98408
Giải 1
47295
Đặc biệt
483645

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 08,08
1 14,16,18
2 28,25
3 31,32
4 45,43
5 59
6 68
7 77,72
8 88
9 95,94
Lô tô Đuôi
- 0
31 1
32,72 2
43 3
14,94 4
45,95,25 5
16 6
77 7
08,28,88,68,18,08 8
59 9

XSQTI ngày 10/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 10/01/2019

Giải 8
04
Giải 7
161
Giải 6
8762
2906
5177
Giải 5
1511
Giải 4
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
Giải 3
62153
27828
Giải 2
66402
Giải 1
12477
Đặc biệt
384058

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 02,06,04
1 15,11
2 28,20
3 -
4 -
5 58,53
6 62,61
7 77,78,76,77
8 86
9 95,97
Lô tô Đuôi
20 0
11,61 1
02,62 2
53 3
04 4
95,15 5
76,86,06 6
77,97,77 7
58,28,78 8
- 9

XSQTI ngày 03/01/2019 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 03/01/2019

Giải 8
99
Giải 7
288
Giải 6
3050
2880
3872
Giải 5
6687
Giải 4
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
Giải 3
68067
32405
Giải 2
13013
Giải 1
91323
Đặc biệt
579665

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 23
3 30
4 46
5 54,50
6 65,67,65
7 70,73,72
8 82,87,80,88
9 99
Lô tô Đuôi
70,30,50,80 0
- 1
82,72 2
23,13,73 3
54 4
65,05,65 5
46 6
67,87 7
88 8
99 9

XSQTI ngày 27/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 27/12/2018

Giải 8
08
Giải 7
403
Giải 6
0934
9849
0411
Giải 5
8411
Giải 4
61347
27331
41452
78804
60178
70453
84883
Giải 3
29710
37754
Giải 2
39436
Giải 1
17021
Đặc biệt
519377

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 04,03,08
1 10,11,11
2 21
3 36,31,34
4 47,49
5 54,52,53
6 -
7 77,78
8 83
9 -
Lô tô Đuôi
10 0
21,31,11,11 1
52 2
53,83,03 3
54,04,34 4
- 5
36 6
77,47 7
78,08 8
49 9

XSQTI ngày 20/12/2018 - Xổ số Quảng Trị Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQTI 20/12/2018

Giải 8
23
Giải 7
439
Giải 6
5157
7204
3187
Giải 5
7903
Giải 4
37893
07472
52132
21286
86947
46733
54524
Giải 3
03913
03783
Giải 2
34801
Giải 1
04657
Đặc biệt
992959

Loto Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 01,03,04
1 13
2 24,23
3 32,33,39
4 47
5 59,57,57
6 -
7 72
8 83,86,87
9 93
Lô tô Đuôi
- 0
01 1
72,32 2
13,83,93,33,03,23 3
24,04 4
- 5
86 6
57,47,57,87 7
- 8
59,39 9