Cầu Bạch Thủ Quảng Ngãi

+ Biên độ 6 ngày:

65 76

+ Biên độ 5 ngày:

36 60 87 89

+ Biên độ 4 ngày:

06 09 24 28 37 45 46 50 52 56 56 65 71 75 82 83 86 89

+ Biên độ 3 ngày:

06 09 13 15 16 19 20 21 23 25 26 29 40 46 49 50 53 55 56 56 58 62 63 65 66 68 68 68 69 69 78 79 83 92 94 95 95

Kết quả XSQNG - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 19/01/2019

Giải 8
81
Giải 7
912
Giải 6
2825
2243
0428
Giải 5
4779
Giải 4
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
Giải 3
75835
46785
Giải 2
26911
Giải 1
26987
Đặc biệt
990500

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 00
1 11,12
2 25,28
3 35
4 43
5 55
6 61,66,67,66
7 79
8 87,85,88,87,81
9 -
Lô tô Đuôi
00 0
11,61,81 1
12 2
43 3
- 4
35,85,55,25 5
66,66 6
87,67,87 7
88,28 8
79 9

XSQNG ngày 12/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 12/01/2019

Giải 8
93
Giải 7
953
Giải 6
1493
1343
7307
Giải 5
7745
Giải 4
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
Giải 3
06874
17977
Giải 2
59121
Giải 1
26125
Đặc biệt
586721

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 07
1 -
2 21,25,21
3 -
4 41,45,43
5 53
6 65,65,62
7 74,77,70
8 -
9 95,97,93,93
Lô tô Đuôi
70 0
21,21,41 1
62 2
93,43,53,93 3
74 4
25,65,65,95,45 5
- 6
77,97,07 7
- 8
- 9

XSQNG ngày 05/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 05/01/2019

Giải 8
27
Giải 7
299
Giải 6
2325
8894
4824
Giải 5
7647
Giải 4
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
Giải 3
87264
30227
Giải 2
22387
Giải 1
44970
Đặc biệt
036550

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 27,25,24,25,24,27
3 -
4 47
5 50
6 64,62,69
7 70,74,79
8 87,80
9 94,99
Lô tô Đuôi
50,70,80 0
- 1
62 2
- 3
64,74,24,94,24 4
25,25 5
- 6
87,27,47,27 7
- 8
69,79,99 9

XSQNG ngày 29/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 29/12/2018

Giải 8
64
Giải 7
002
Giải 6
6129
4511
4506
Giải 5
5210
Giải 4
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
Giải 3
03649
02851
Giải 2
12100
Giải 1
28141
Đặc biệt
697504

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,00,06,02
1 10,11
2 21,26,29
3 -
4 41,49,42,40
5 51
6 64
7 -
8 86
9 99,99
Lô tô Đuôi
00,40,10 0
41,51,21,11 1
42,02 2
- 3
04,64 4
- 5
86,26,06 6
- 7
- 8
49,99,99,29 9

XSQNG ngày 22/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 22/12/2018

Giải 8
13
Giải 7
967
Giải 6
9884
0806
6854
Giải 5
0218
Giải 4
21051
94804
41153
66654
79258
18467
82038
Giải 3
21304
14094
Giải 2
50419
Giải 1
86422
Đặc biệt
498190

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,04,06
1 19,18,13
2 22
3 38
4 -
5 51,53,54,58,54
6 67,67
7 -
8 84
9 90,94
Lô tô Đuôi
90 0
51 1
22 2
53,13 3
04,94,04,54,84,54 4
- 5
06 6
67,67 7
58,38,18 8
19 9

XSQNG ngày 15/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 15/12/2018

Giải 8
90
Giải 7
873
Giải 6
1536
7825
3846
Giải 5
9187
Giải 4
98393
02572
21850
15577
05818
12292
47138
Giải 3
65883
75663
Giải 2
83169
Giải 1
83906
Đặc biệt
995141

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 06
1 18
2 25
3 38,36
4 41,46
5 50
6 69,63
7 72,77,73
8 83,87
9 93,92,90
Lô tô Đuôi
50,90 0
41 1
72,92 2
83,63,93,73 3
- 4
25 5
06,36,46 6
77,87 7
18,38 8
69 9

XSQNG ngày 08/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 08/12/2018

Giải 8
36
Giải 7
563
Giải 6
2663
1278
4617
Giải 5
6290
Giải 4
28042
39678
44742
95985
05471
42796
17168
Giải 3
15568
39072
Giải 2
88876
Giải 1
46342
Đặc biệt
439121

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 -
1 17
2 21
3 36
4 42,42,42
5 -
6 68,68,63,63
7 76,72,78,71,78
8 85
9 96,90
Lô tô Đuôi
90 0
21,71 1
42,72,42,42 2
63,63 3
- 4
85 5
76,96,36 6
17 7
68,78,68,78 8
- 9

XSQNG ngày 01/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 01/12/2018

Giải 8
40
Giải 7
090
Giải 6
7548
4925
4176
Giải 5
9173
Giải 4
74568
34776
09840
61648
30168
13123
40331
Giải 3
22269
61438
Giải 2
80307
Giải 1
81652
Đặc biệt
294843

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 07
1 -
2 23,25
3 38,31
4 43,40,48,48,40
5 52
6 69,68,68
7 76,73,76
8 -
9 90
Lô tô Đuôi
40,90,40 0
31 1
52 2
43,23,73 3
- 4
25 5
76,76 6
07 7
38,68,48,68,48 8
69 9

XSQNG ngày 24/11/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 24/11/2018

Giải 8
07
Giải 7
575
Giải 6
9068
1521
0594
Giải 5
7628
Giải 4
26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337
Giải 3
15641
21843
Giải 2
11173
Giải 1
31362
Đặc biệt
945562

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 08,07
1 13
2 25,28,21
3 37
4 41,43
5 -
6 62,62,61,68
7 73,75
8 83
9 90,94
Lô tô Đuôi
90 0
41,61,21 1
62,62 2
73,43,83,13 3
94 4
25,75 5
- 6
37,07 7
08,28,68 8
- 9

XSQNG ngày 17/11/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 17/11/2018

Giải 8
80
Giải 7
603
Giải 6
9858
1639
4930
Giải 5
2018
Giải 4
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
Giải 3
38105
28123
Giải 2
12881
Giải 1
20423
Đặc biệt
580161

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 05,03
1 13,18
2 23,23
3 39,30
4 49,42,40
5 53,58
6 61,67
7 -
8 81,80
9 98
Lô tô Đuôi
40,30,80 0
61,81 1
42 2
23,23,53,13,03 3
- 4
05 5
- 6
67 7
98,18,58 8
49,39 9

XSQNG ngày 10/11/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 10/11/2018

Giải 8
65
Giải 7
192
Giải 6
2010
3805
2961
Giải 5
6475
Giải 4
01427
90930
78412
65317
13104
27636
97088
Giải 3
31403
24660
Giải 2
79285
Giải 1
39511
Đặc biệt
214708

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 08,03,04,05
1 11,12,17,10
2 27
3 30,36
4 -
5 -
6 60,61,65
7 75
8 85,88
9 92
Lô tô Đuôi
60,30,10 0
11,61 1
12,92 2
03 3
04 4
85,75,05,65 5
36 6
27,17 7
08,88 8
- 9

XSQNG ngày 03/11/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 03/11/2018

Giải 8
77
Giải 7
599
Giải 6
2423
7129
3946
Giải 5
2118
Giải 4
71335
49912
35480
79286
21395
21823
10281
Giải 3
19225
75507
Giải 2
29214
Giải 1
50900
Đặc biệt
687297

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 00,07
1 14,12,18
2 25,23,23,29
3 35
4 46
5 -
6 -
7 77
8 80,86,81
9 97,95,99
Lô tô Đuôi
00,80 0
81 1
12 2
23,23 3
14 4
25,35,95 5
86,46 6
97,07,77 7
18 8
29,99 9

XSQNG ngày 27/10/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 27/10/2018

Giải 8
87
Giải 7
597
Giải 6
7283
6649
0151
Giải 5
1527
Giải 4
03033
44729
06238
83083
45138
75892
27846
Giải 3
02938
07006
Giải 2
52223
Giải 1
88929
Đặc biệt
762589

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 06
1 -
2 27,29,23,29
3 33,38,38,38
4 49,46
5 51
6 -
7 -
8 87,83,83,89
9 97,92
Lô tô Đuôi
- 0
51 1
92 2
83,33,83,23 3
- 4
- 5
46,06 6
87,97,27 7
38,38,38 8
49,29,29,89 9