Kết quả XSQNG - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 16/03/2019

Giải 8
29
Giải 7
412
Giải 6
7425
2283
7303
Giải 5
5703
Giải 4
66065
13928
34552
87128
45423
55259
04666
Giải 3
84249
04544
Giải 2
90993
Giải 1
98062
Đặc biệt
028951

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 03,03
1 12
2 28,28,23,25,29
3 -
4 49,44
5 51,52,59
6 62,65,66
7 -
8 83
9 93
Lô tô Đuôi
- 0
51 1
62,52,12 2
93,23,03,83,03 3
44 4
65,25 5
66 6
- 7
28,28 8
49,59,29 9

XSQNG ngày 09/03/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 09/03/2019

Giải 8
33
Giải 7
800
Giải 6
5268
5692
3417
Giải 5
5377
Giải 4
08088
42524
26878
53017
56356
92582
44954
Giải 3
39377
53138
Giải 2
59307
Giải 1
60649
Đặc biệt
374890

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 07,00
1 17,17
2 24
3 38,33
4 49
5 56,54
6 68
7 77,78,77
8 88,82
9 90,92
Lô tô Đuôi
90,00 0
- 1
82,92 2
33 3
24,54 4
- 5
56 6
07,77,17,77,17 7
38,88,78,68 8
49 9

XSQNG ngày 02/03/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 02/03/2019

Giải 8
14
Giải 7
149
Giải 6
4463
5026
3611
Giải 5
8551
Giải 4
03279
33654
92409
64265
99862
26979
33582
Giải 3
56278
31552
Giải 2
12509
Giải 1
11299
Đặc biệt
013504

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,09,09
1 11,14
2 26
3 -
4 49
5 52,54,51
6 65,62,63
7 78,79,79
8 82
9 99
Lô tô Đuôi
- 0
51,11 1
52,62,82 2
63 3
04,54,14 4
65 5
26 6
- 7
78 8
99,09,79,09,79,49 9

XSQNG ngày 23/02/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 23/02/2019

Giải 8
57
Giải 7
954
Giải 6
6942
0467
1010
Giải 5
5711
Giải 4
04531
72509
32394
63739
89229
92140
88752
Giải 3
69958
91841
Giải 2
86045
Giải 1
37713
Đặc biệt
192586

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 09
1 13,11,10
2 29
3 31,39
4 45,41,40,42
5 58,52,54,57
6 67
7 -
8 86
9 94
Lô tô Đuôi
40,10 0
41,31,11 1
52,42 2
13 3
94,54 4
45 5
86 6
67,57 7
58 8
09,39,29 9

XSQNG ngày 16/02/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 16/02/2019

Giải 8
42
Giải 7
249
Giải 6
0271
8959
9116
Giải 5
2647
Giải 4
89865
43562
82802
58674
33640
93441
31436
Giải 3
32992
57451
Giải 2
96283
Giải 1
02599
Đặc biệt
149913

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 02
1 13,16
2 -
3 36
4 40,41,47,49,42
5 51,59
6 65,62
7 74,71
8 83
9 99,92
Lô tô Đuôi
40 0
51,41,71 1
92,62,02,42 2
13,83 3
74 4
65 5
36,16 6
47 7
- 8
99,59,49 9

XSQNG ngày 09/02/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 09/02/2019

Giải 8
54
Giải 7
231
Giải 6
9608
0070
2620
Giải 5
7673
Giải 4
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
Giải 3
19045
87361
Giải 2
23898
Giải 1
62594
Đặc biệt
667786

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 00,08
1 -
2 22,20
3 31,31
4 45,44,42
5 54
6 61,62
7 73,73,70
8 86
9 94,98
Lô tô Đuôi
00,70,20 0
61,31,31 1
62,22,42 2
73,73 3
94,44,54 4
45 5
86 6
- 7
98,08 8
- 9

XSQNG ngày 02/02/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 02/02/2019

Giải 8
89
Giải 7
288
Giải 6
2273
9650
7259
Giải 5
7721
Giải 4
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
Giải 3
15272
34730
Giải 2
06004
Giải 1
65487
Đặc biệt
207119

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,06
1 19
2 27,21
3 30,31,38
4 44
5 50,59
6 -
7 72,72,73
8 87,88,89
9 96
Lô tô Đuôi
30,50 0
31,21 1
72,72 2
73 3
04,44 4
- 5
96,06 6
87,27 7
38,88 8
19,59,89 9

XSQNG ngày 26/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 26/01/2019

Giải 8
90
Giải 7
865
Giải 6
2247
3165
8522
Giải 5
1870
Giải 4
50379
63897
51520
46612
59364
54389
95969
Giải 3
26584
45334
Giải 2
24457
Giải 1
20069
Đặc biệt
330618

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 -
1 18,12
2 20,22
3 34
4 47
5 57
6 69,64,69,65,65
7 79,70
8 84,89
9 97,90
Lô tô Đuôi
20,70,90 0
- 1
12,22 2
- 3
84,34,64 4
65,65 5
- 6
57,97,47 7
18 8
69,79,89,69 9

XSQNG ngày 19/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 19/01/2019

Giải 8
81
Giải 7
912
Giải 6
2825
2243
0428
Giải 5
4779
Giải 4
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
Giải 3
75835
46785
Giải 2
26911
Giải 1
26987
Đặc biệt
990500

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 00
1 11,12
2 25,28
3 35
4 43
5 55
6 61,66,67,66
7 79
8 87,85,88,87,81
9 -
Lô tô Đuôi
00 0
11,61,81 1
12 2
43 3
- 4
35,85,55,25 5
66,66 6
87,67,87 7
88,28 8
79 9

XSQNG ngày 12/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 12/01/2019

Giải 8
93
Giải 7
953
Giải 6
1493
1343
7307
Giải 5
7745
Giải 4
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
Giải 3
06874
17977
Giải 2
59121
Giải 1
26125
Đặc biệt
586721

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 07
1 -
2 21,25,21
3 -
4 41,45,43
5 53
6 65,65,62
7 74,77,70
8 -
9 95,97,93,93
Lô tô Đuôi
70 0
21,21,41 1
62 2
93,43,53,93 3
74 4
25,65,65,95,45 5
- 6
77,97,07 7
- 8
- 9

XSQNG ngày 05/01/2019 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 05/01/2019

Giải 8
27
Giải 7
299
Giải 6
2325
8894
4824
Giải 5
7647
Giải 4
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
Giải 3
87264
30227
Giải 2
22387
Giải 1
44970
Đặc biệt
036550

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 27,25,24,25,24,27
3 -
4 47
5 50
6 64,62,69
7 70,74,79
8 87,80
9 94,99
Lô tô Đuôi
50,70,80 0
- 1
62 2
- 3
64,74,24,94,24 4
25,25 5
- 6
87,27,47,27 7
- 8
69,79,99 9

XSQNG ngày 29/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 29/12/2018

Giải 8
64
Giải 7
002
Giải 6
6129
4511
4506
Giải 5
5210
Giải 4
45499
05042
04386
63521
26340
13026
67799
Giải 3
03649
02851
Giải 2
12100
Giải 1
28141
Đặc biệt
697504

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,00,06,02
1 10,11
2 21,26,29
3 -
4 41,49,42,40
5 51
6 64
7 -
8 86
9 99,99
Lô tô Đuôi
00,40,10 0
41,51,21,11 1
42,02 2
- 3
04,64 4
- 5
86,26,06 6
- 7
- 8
49,99,99,29 9

XSQNG ngày 22/12/2018 - Xổ số Quảng Ngãi Thứ 7 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 7, XSQNG 22/12/2018

Giải 8
13
Giải 7
967
Giải 6
9884
0806
6854
Giải 5
0218
Giải 4
21051
94804
41153
66654
79258
18467
82038
Giải 3
21304
14094
Giải 2
50419
Giải 1
86422
Đặc biệt
498190

Loto Quảng Ngãi

Đầu Lô tô
0 04,04,06
1 19,18,13
2 22
3 38
4 -
5 51,53,54,58,54
6 67,67
7 -
8 84
9 90,94
Lô tô Đuôi
90 0
51 1
22 2
53,13 3
04,94,04,54,84,54 4
- 5
06 6
67,67 7
58,38,18 8
19 9