Kết quả XSQB - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 14/03/2019

Giải 8
48
Giải 7
530
Giải 6
5482
6577
2208
Giải 5
0335
Giải 4
56047
53229
15031
87046
02995
67245
61722
Giải 3
09997
82376
Giải 2
38900
Giải 1
06499
Đặc biệt
759287

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 00,08
1 -
2 29,22
3 31,35,30
4 47,46,45,48
5 -
6 -
7 76,77
8 87,82
9 99,97,95
Lô tô Đuôi
00,30 0
31 1
22,82 2
- 3
- 4
95,45,35 5
76,46 6
87,97,47,77 7
08,48 8
99,29 9

XSQB ngày 07/03/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 07/03/2019

Giải 8
91
Giải 7
180
Giải 6
5424
4566
9225
Giải 5
8014
Giải 4
30292
24197
17989
06821
21155
50605
77007
Giải 3
22490
45015
Giải 2
66285
Giải 1
44245
Đặc biệt
326701

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 01,05,07
1 15,14
2 21,24,25
3 -
4 45
5 55
6 66
7 -
8 85,89,80
9 90,92,97,91
Lô tô Đuôi
90,80 0
01,21,91 1
92 2
- 3
14,24 4
45,85,15,55,05,25 5
66 6
97,07 7
- 8
89 9

XSQB ngày 28/02/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 28/02/2019

Giải 8
22
Giải 7
228
Giải 6
5782
8002
3113
Giải 5
2853
Giải 4
26563
53907
50581
98439
61232
47712
54151
Giải 3
41018
30781
Giải 2
44807
Giải 1
64269
Đặc biệt
330334

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 07,07,02
1 18,12,13
2 28,22
3 34,39,32
4 -
5 51,53
6 69,63
7 -
8 81,81,82
9 -
Lô tô Đuôi
- 0
81,81,51 1
32,12,82,02,22 2
63,53,13 3
34 4
- 5
- 6
07,07 7
18,28 8
69,39 9

XSQB ngày 21/02/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 21/02/2019

Giải 8
25
Giải 7
166
Giải 6
5371
9195
2880
Giải 5
7488
Giải 4
20460
79132
14465
71387
90790
02692
02354
Giải 3
88737
86781
Giải 2
30126
Giải 1
48928
Đặc biệt
081633

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 28,26,25
3 33,37,32
4 -
5 54
6 60,65,66
7 71
8 81,87,88,80
9 90,92,95
Lô tô Đuôi
60,90,80 0
81,71 1
32,92 2
33 3
54 4
65,95,25 5
26,66 6
37,87 7
28,88 8
- 9

XSQB ngày 14/02/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 14/02/2019

Giải 8
90
Giải 7
609
Giải 6
5657
1948
1491
Giải 5
1899
Giải 4
38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
Giải 3
22257
15300
Giải 2
76432
Giải 1
58816
Đặc biệt
982632

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 00,04,01,07,09,09
1 16,18
2 -
3 32,32
4 48
5 57,57
6 61,63
7 -
8 -
9 99,91,90
Lô tô Đuôi
00,90 0
01,61,91 1
32,32 2
63 3
04 4
- 5
16 6
57,07,57 7
18,48 8
09,99,09 9

XSQB ngày 07/02/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 07/02/2019

Giải 8
72
Giải 7
071
Giải 6
1469
7828
1321
Giải 5
7754
Giải 4
45894
21118
07257
12547
68952
48843
94713
Giải 3
98036
03387
Giải 2
45245
Giải 1
22739
Đặc biệt
693985

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 18,13
2 28,21
3 39,36
4 45,47,43
5 57,52,54
6 69
7 71,72
8 85,87
9 94
Lô tô Đuôi
- 0
21,71 1
52,72 2
43,13 3
94,54 4
85,45 5
36 6
87,57,47 7
18,28 8
39,69 9

XSQB ngày 31/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 31/01/2019

Giải 8
59
Giải 7
226
Giải 6
8771
3140
1516
Giải 5
3548
Giải 4
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
Giải 3
59103
37624
Giải 2
09151
Giải 1
90852
Đặc biệt
456458

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 03,01
1 16
2 24,26
3 -
4 41,48,40
5 58,52,51,56,59
6 69
7 71
8 88
9 91,94
Lô tô Đuôi
40 0
51,01,91,41,71 1
52 2
03 3
24,94 4
- 5
56,16,26 6
- 7
58,88,48 8
69,59 9

XSQB ngày 24/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 24/01/2019

Giải 8
60
Giải 7
126
Giải 6
2789
5161
6449
Giải 5
2608
Giải 4
43243
17053
06360
84131
64754
32954
47592
Giải 3
99883
72800
Giải 2
60650
Giải 1
31895
Đặc biệt
248928

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 00,08
1 -
2 28,26
3 31
4 43,49
5 50,53,54,54
6 60,61,60
7 -
8 83,89
9 95,92
Lô tô Đuôi
50,00,60,60 0
31,61 1
92 2
83,43,53 3
54,54 4
95 5
26 6
- 7
28,08 8
89,49 9

XSQB ngày 17/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 17/01/2019

Giải 8
76
Giải 7
996
Giải 6
1388
3086
5403
Giải 5
9948
Giải 4
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
Giải 3
84692
12374
Giải 2
16649
Giải 1
24811
Đặc biệt
327706

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 06,03
1 11
2 -
3 -
4 49,47,48
5 54
6 68
7 74,71,71,76
8 85,88,86
9 92,93,96
Lô tô Đuôi
- 0
11,71,71 1
92 2
93,03 3
74,54 4
85 5
06,86,96,76 6
47 7
68,48,88 8
49 9

XSQB ngày 10/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 10/01/2019

Giải 8
71
Giải 7
510
Giải 6
8418
5875
3326
Giải 5
7690
Giải 4
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
Giải 3
12317
61548
Giải 2
46959
Giải 1
82352
Đặc biệt
206967

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 17,14,18,10
2 20,26
3 -
4 48,43
5 52,59
6 67,64
7 70,74,75,71
8 -
9 92,90
Lô tô Đuôi
70,20,90,10 0
71 1
52,92 2
43 3
14,74,64 4
75 5
26 6
67,17 7
48,18 8
59 9

XSQB ngày 03/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 03/01/2019

Giải 8
87
Giải 7
548
Giải 6
7910
6497
1794
Giải 5
0235
Giải 4
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
Giải 3
12895
00012
Giải 2
38050
Giải 1
63224
Đặc biệt
587998

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 12,10
2 24
3 35
4 43,48
5 50,52,59
6 65,69
7 72
8 87
9 98,95,96,97,94
Lô tô Đuôi
50,10 0
- 1
12,52,72 2
43 3
24,94 4
95,65,35 5
96 6
97,87 7
98,48 8
69,59 9

XSQB ngày 27/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 27/12/2018

Giải 8
80
Giải 7
590
Giải 6
7115
4936
2223
Giải 5
4315
Giải 4
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
Giải 3
95105
19040
Giải 2
04681
Giải 1
43879
Đặc biệt
200530

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 05,09,02
1 15,15
2 23
3 30,36
4 40
5 -
6 65
7 79,77
8 81,85,84,86,80
9 90
Lô tô Đuôi
30,40,90,80 0
81 1
02 2
23 3
84 4
05,85,65,15,15 5
86,36 6
77 7
- 8
79,09 9

XSQB ngày 20/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 20/12/2018

Giải 8
31
Giải 7
423
Giải 6
1312
4833
2786
Giải 5
1583
Giải 4
86279
06215
39382
81592
42556
81374
07306
Giải 3
24528
78022
Giải 2
40876
Giải 1
63555
Đặc biệt
843851

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 06
1 15,12
2 28,22,23
3 33,31
4 -
5 51,55,56
6 -
7 76,79,74
8 82,83,86
9 92
Lô tô Đuôi
- 0
51,31 1
22,82,92,12 2
83,33,23 3
74 4
55,15 5
76,56,06,86 6
- 7
28 8
79 9