Kết quả XSQB - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 17/01/2019

Giải 8
76
Giải 7
996
Giải 6
1388
3086
5403
Giải 5
9948
Giải 4
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
Giải 3
84692
12374
Giải 2
16649
Giải 1
24811
Đặc biệt
327706

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 06,03
1 11
2 -
3 -
4 49,47,48
5 54
6 68
7 74,71,71,76
8 85,88,86
9 92,93,96
Lô tô Đuôi
- 0
11,71,71 1
92 2
93,03 3
74,54 4
85 5
06,86,96,76 6
47 7
68,48,88 8
49 9

XSQB ngày 10/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 10/01/2019

Giải 8
71
Giải 7
510
Giải 6
8418
5875
3326
Giải 5
7690
Giải 4
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
Giải 3
12317
61548
Giải 2
46959
Giải 1
82352
Đặc biệt
206967

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 17,14,18,10
2 20,26
3 -
4 48,43
5 52,59
6 67,64
7 70,74,75,71
8 -
9 92,90
Lô tô Đuôi
70,20,90,10 0
71 1
52,92 2
43 3
14,74,64 4
75 5
26 6
67,17 7
48,18 8
59 9

XSQB ngày 03/01/2019 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 03/01/2019

Giải 8
87
Giải 7
548
Giải 6
7910
6497
1794
Giải 5
0235
Giải 4
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
Giải 3
12895
00012
Giải 2
38050
Giải 1
63224
Đặc biệt
587998

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 -
1 12,10
2 24
3 35
4 43,48
5 50,52,59
6 65,69
7 72
8 87
9 98,95,96,97,94
Lô tô Đuôi
50,10 0
- 1
12,52,72 2
43 3
24,94 4
95,65,35 5
96 6
97,87 7
98,48 8
69,59 9

XSQB ngày 27/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 27/12/2018

Giải 8
80
Giải 7
590
Giải 6
7115
4936
2223
Giải 5
4315
Giải 4
40585
83765
30709
63977
62902
61184
75586
Giải 3
95105
19040
Giải 2
04681
Giải 1
43879
Đặc biệt
200530

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 05,09,02
1 15,15
2 23
3 30,36
4 40
5 -
6 65
7 79,77
8 81,85,84,86,80
9 90
Lô tô Đuôi
30,40,90,80 0
81 1
02 2
23 3
84 4
05,85,65,15,15 5
86,36 6
77 7
- 8
79,09 9

XSQB ngày 20/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 20/12/2018

Giải 8
31
Giải 7
423
Giải 6
1312
4833
2786
Giải 5
1583
Giải 4
86279
06215
39382
81592
42556
81374
07306
Giải 3
24528
78022
Giải 2
40876
Giải 1
63555
Đặc biệt
843851

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 06
1 15,12
2 28,22,23
3 33,31
4 -
5 51,55,56
6 -
7 76,79,74
8 82,83,86
9 92
Lô tô Đuôi
- 0
51,31 1
22,82,92,12 2
83,33,23 3
74 4
55,15 5
76,56,06,86 6
- 7
28 8
79 9

XSQB ngày 13/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 13/12/2018

Giải 8
62
Giải 7
373
Giải 6
5150
6722
5488
Giải 5
2113
Giải 4
53380
31104
36107
04244
68524
20173
60080
Giải 3
88404
24538
Giải 2
04763
Giải 1
47959
Đặc biệt
507091

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 04,04,07
1 13
2 24,22
3 38
4 44
5 59,50
6 63,62
7 73,73
8 80,80,88
9 91
Lô tô Đuôi
80,80,50 0
91 1
22,62 2
63,73,13,73 3
04,04,44,24 4
- 5
- 6
07 7
38,88 8
59 9

XSQB ngày 06/12/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 06/12/2018

Giải 8
56
Giải 7
543
Giải 6
0767
3973
1390
Giải 5
3084
Giải 4
16360
14878
11712
40502
49102
30926
24200
Giải 3
69060
10069
Giải 2
94956
Giải 1
07967
Đặc biệt
399852

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 02,02,00
1 12
2 26
3 -
4 43
5 52,56,56
6 67,60,69,60,67
7 78,73
8 84
9 90
Lô tô Đuôi
60,60,00,90 0
- 1
52,12,02,02 2
73,43 3
84 4
- 5
56,26,56 6
67,67 7
78 8
69 9

XSQB ngày 29/11/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 29/11/2018

Giải 8
68
Giải 7
396
Giải 6
9962
2398
1229
Giải 5
0010
Giải 4
21319
19185
71943
14539
76731
77797
12864
Giải 3
71642
42705
Giải 2
59161
Giải 1
82696
Đặc biệt
664552

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 05
1 19,10
2 29
3 39,31
4 42,43
5 52
6 61,64,62,68
7 -
8 85
9 96,97,98,96
Lô tô Đuôi
10 0
61,31 1
52,42,62 2
43 3
64 4
05,85 5
96,96 6
97 7
98,68 8
19,39,29 9

XSQB ngày 22/11/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 22/11/2018

Giải 8
36
Giải 7
156
Giải 6
9512
6257
1280
Giải 5
3919
Giải 4
82031
95581
93571
87651
90970
95546
48422
Giải 3
62322
85359
Giải 2
48376
Giải 1
89101
Đặc biệt
031554

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 01
1 19,12
2 22,22
3 31,36
4 46
5 54,59,51,57,56
6 -
7 76,71,70
8 81,80
9 -
Lô tô Đuôi
70,80 0
01,31,81,71,51 1
22,22,12 2
- 3
54 4
- 5
76,46,56,36 6
57 7
- 8
59,19 9

XSQB ngày 15/11/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 15/11/2018

Giải 8
99
Giải 7
794
Giải 6
9340
4336
9787
Giải 5
7985
Giải 4
56197
17461
85884
59403
54745
77879
35285
Giải 3
63907
79370
Giải 2
38296
Giải 1
90933
Đặc biệt
385960

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 07,03
1 -
2 -
3 33,36
4 45,40
5 -
6 60,61
7 70,79
8 84,85,85,87
9 96,97,94,99
Lô tô Đuôi
60,70,40 0
61 1
- 2
33,03 3
84,94 4
45,85,85 5
96,36 6
07,97,87 7
- 8
79,99 9

XSQB ngày 08/11/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 08/11/2018

Giải 8
44
Giải 7
338
Giải 6
5426
3748
4040
Giải 5
0984
Giải 4
73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915
Giải 3
61623
34038
Giải 2
89898
Giải 1
17044
Đặc biệt
163728

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 07
1 16,16,15
2 26,24,23,28
3 38,38
4 44,48,40,44
5 59
6 64
7 -
8 84
9 98
Lô tô Đuôi
40 0
- 1
- 2
23 3
44,84,24,64,44 4
15 5
26,16,16 6
07 7
38,48,38,98,28 8
59 9

XSQB ngày 01/11/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 01/11/2018

Giải 8
46
Giải 7
929
Giải 6
6078
6337
1122
Giải 5
0108
Giải 4
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
Giải 3
21614
52563
Giải 2
09453
Giải 1
47115
Đặc biệt
646758

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 08,01
1 14,14,15
2 29,22
3 37
4 46,47,42
5 56,53,58
6 63
7 78,71
8 -
9 95
Lô tô Đuôi
- 0
01,71 1
22,42 2
63,53 3
14,14 4
95,15 5
46,56 6
37,47 7
78,08,58 8
29 9

XSQB ngày 25/10/2018 - Xổ số Quảng Bình Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSQB 25/10/2018

Giải 8
73
Giải 7
456
Giải 6
3649
5496
0640
Giải 5
3822
Giải 4
81822
03925
68918
90664
80739
27674
40063
Giải 3
89202
78069
Giải 2
65985
Giải 1
98568
Đặc biệt
795291

Loto Quảng Bình

Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 22,22,25
3 39
4 49,40
5 56
6 64,63,69,68
7 73,74
8 85
9 96,91
Lô tô Đuôi
40 0
91 1
22,22,02 2
73,63 3
64,74 4
25,85 5
56,96 6
- 7
18,68 8
49,39,69 9