Kết quả XSNT - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 15/03/2019

Giải 8
21
Giải 7
045
Giải 6
9722
0204
4952
Giải 5
7278
Giải 4
29733
61950
19803
84118
65878
41343
53149
Giải 3
37239
61213
Giải 2
18641
Giải 1
17067
Đặc biệt
209263

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 03,04
1 13,18
2 22,21
3 39,33
4 41,43,49,45
5 50,52
6 63,67
7 78,78
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
50 0
41,21 1
22,52 2
63,13,33,03,43 3
04 4
45 5
- 6
67 7
18,78,78 8
39,49 9

XSNT ngày 08/03/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 08/03/2019

Giải 8
01
Giải 7
343
Giải 6
3127
4253
5120
Giải 5
7560
Giải 4
74940
84058
61331
89548
09261
82331
19457
Giải 3
78054
85496
Giải 2
35536
Giải 1
54407
Đặc biệt
658056

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 07,01
1 -
2 27,20
3 36,31,31
4 40,48,43
5 56,54,58,57,53
6 61,60
7 -
8 -
9 96
Lô tô Đuôi
40,60,20 0
31,61,31,01 1
- 2
53,43 3
54 4
- 5
56,36,96 6
07,57,27 7
58,48 8
- 9

XSNT ngày 01/03/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 01/03/2019

Giải 8
78
Giải 7
099
Giải 6
7547
0364
9886
Giải 5
6234
Giải 4
52833
20021
82314
99022
91803
09456
37867
Giải 3
80241
76635
Giải 2
64521
Giải 1
93152
Đặc biệt
598886

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 03
1 14
2 21,21,22
3 35,33,34
4 41,47
5 52,56
6 67,64
7 78
8 86,86
9 99
Lô tô Đuôi
- 0
21,41,21 1
52,22 2
33,03 3
14,34,64 4
35 5
86,56,86 6
67,47 7
78 8
99 9

XSNT ngày 22/02/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 22/02/2019

Giải 8
17
Giải 7
610
Giải 6
5320
2210
2398
Giải 5
4000
Giải 4
12745
83811
36377
00310
07864
08389
78890
Giải 3
20665
77958
Giải 2
69991
Giải 1
47118
Đặc biệt
813129

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 00
1 18,11,10,10,10,17
2 29,20
3 -
4 45
5 58
6 65,64
7 77
8 89
9 91,90,98
Lô tô Đuôi
10,90,00,20,10,10 0
91,11 1
- 2
- 3
64 4
65,45 5
- 6
77,17 7
18,58,98 8
29,89 9

XSNT ngày 15/02/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 15/02/2019

Giải 8
81
Giải 7
998
Giải 6
0678
3164
1097
Giải 5
2112
Giải 4
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
Giải 3
55010
54751
Giải 2
49682
Giải 1
32827
Đặc biệt
038849

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 09,09,03
1 10,12
2 27
3 38
4 49
5 51
6 64
7 78
8 82,85,81
9 94,94,97,98
Lô tô Đuôi
10 0
51,81 1
82,12 2
03 3
94,94,64 4
85 5
- 6
27,97 7
38,78,98 8
49,09,09 9

XSNT ngày 08/02/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 08/02/2019

Giải 8
99
Giải 7
258
Giải 6
5095
4043
4607
Giải 5
9562
Giải 4
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
Giải 3
78658
51958
Giải 2
84308
Giải 1
13959
Đặc biệt
177214

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 08,08,07
1 14,13
2 20
3 31
4 47,43
5 59,58,58,53,58
6 63,62
7 -
8 -
9 95,99
Lô tô Đuôi
20 0
31 1
62 2
53,13,63,43 3
14 4
95 5
- 6
47,07 7
08,58,58,08,58 8
59,99 9

XSNT ngày 01/02/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 01/02/2019

Giải 8
51
Giải 7
392
Giải 6
8401
8829
1341
Giải 5
9087
Giải 4
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
Giải 3
69356
72328
Giải 2
10230
Giải 1
98288
Đặc biệt
584351

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 28,29,29
3 30,38,30
4 41
5 51,56,53,51
6 60
7 73
8 88,87
9 92
Lô tô Đuôi
30,60,30 0
51,01,41,51 1
92 2
53,13,73 3
- 4
- 5
56 6
87 7
88,28,38 8
29,29 9

XSNT ngày 25/01/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 25/01/2019

Giải 8
09
Giải 7
743
Giải 6
4762
5278
2999
Giải 5
4053
Giải 4
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
Giải 3
87642
36784
Giải 2
30807
Giải 1
22314
Đặc biệt
565997

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 07,09,09
1 14
2 22,20
3 38
4 42,44,43
5 53
6 62
7 78
8 84,82
9 97,98,99
Lô tô Đuôi
20 0
- 1
42,22,82,62 2
53,43 3
14,84,44 4
- 5
- 6
97,07 7
98,38,78 8
09,99,09 9

XSNT ngày 18/01/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 18/01/2019

Giải 8
47
Giải 7
683
Giải 6
9651
1751
3911
Giải 5
8715
Giải 4
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
Giải 3
93594
99915
Giải 2
15864
Giải 1
45225
Đặc biệt
732584

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 15,14,15,11
2 25
3 33
4 47
5 51,51
6 64,64
7 75,77
8 84,86,83
9 94,98
Lô tô Đuôi
- 0
51,51,11 1
- 2
33,83 3
84,64,94,14,64 4
25,15,75,15 5
86 6
77,47 7
98 8
- 9

XSNT ngày 11/01/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 11/01/2019

Giải 8
50
Giải 7
428
Giải 6
2532
8213
5956
Giải 5
5179
Giải 4
11670
22810
96874
42407
49648
39301
54877
Giải 3
50225
39785
Giải 2
40770
Giải 1
75062
Đặc biệt
721281

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 07,01
1 10,13
2 25,28
3 32
4 48
5 56,50
6 62
7 70,70,74,77,79
8 81,85
9 -
Lô tô Đuôi
70,70,10,50 0
81,01 1
62,32 2
13 3
74 4
25,85 5
56 6
07,77 7
48,28 8
79 9

XSNT ngày 04/01/2019 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 04/01/2019

Giải 8
02
Giải 7
087
Giải 6
9668
7358
2640
Giải 5
9136
Giải 4
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
Giải 3
45251
63130
Giải 2
87483
Giải 1
17822
Đặc biệt
088363

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 05,04,02
1 -
2 22
3 30,33,36
4 40
5 51,58
6 63,60,65,68
7 75
8 83,87
9 92
Lô tô Đuôi
30,60,40 0
51 1
22,92,02 2
63,83,33 3
04 4
75,05,65 5
36 6
87 7
68,58 8
- 9

XSNT ngày 28/12/2018 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 28/12/2018

Giải 8
53
Giải 7
187
Giải 6
9824
1055
1433
Giải 5
1762
Giải 4
56913
72230
63137
14200
35323
35710
93583
Giải 3
12039
36793
Giải 2
28559
Giải 1
93646
Đặc biệt
048433

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 00
1 13,10
2 23,24
3 33,39,30,37,33
4 46
5 59,55,53
6 62
7 -
8 83,87
9 93
Lô tô Đuôi
30,00,10 0
- 1
62 2
33,93,13,23,83,33,53 3
24 4
55 5
46 6
37,87 7
- 8
59,39 9

XSNT ngày 21/12/2018 - Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 6, XSNT 21/12/2018

Giải 8
14
Giải 7
646
Giải 6
0315
9663
5298
Giải 5
3198
Giải 4
48633
31754
44986
00627
91780
42025
86659
Giải 3
76582
22162
Giải 2
05454
Giải 1
59714
Đặc biệt
263667

Loto Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 14,15,14
2 27,25
3 33
4 46
5 54,54,59
6 67,62,63
7 -
8 82,86,80
9 98,98
Lô tô Đuôi
80 0
- 1
82,62 2
33,63 3
14,54,54,14 4
25,15 5
86,46 6
67,27 7
98,98 8
59 9