Kết quả XSKT - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 20/01/2019

Giải 8
50
Giải 7
244
Giải 6
5590
0650
9631
Giải 5
4299
Giải 4
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
Giải 3
54998
36670
Giải 2
13055
Giải 1
18025
Đặc biệt
558476

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 04
1 13,15
2 25,29
3 34,31
4 44,44
5 55,53,50,50
6 -
7 76,70
8 -
9 98,99,90
Lô tô Đuôi
70,90,50,50 0
31 1
- 2
53,13 3
44,04,34,44 4
25,55,15 5
76 6
- 7
98 8
29,99 9

XSKT ngày 13/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 13/01/2019

Giải 8
20
Giải 7
092
Giải 6
4472
2275
1489
Giải 5
8192
Giải 4
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải 3
13411
68532
Giải 2
44322
Giải 1
03019
Đặc biệt
294160

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 -
1 19,11,13,18
2 22,20
3 32
4 -
5 58,58
6 60,67
7 79,72,75
8 89
9 93,92,92
Lô tô Đuôi
60,20 0
11 1
22,32,92,72,92 2
93,13 3
- 4
75 5
- 6
67 7
58,58,18 8
19,79,89 9

XSKT ngày 06/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 06/01/2019

Giải 8
00
Giải 7
823
Giải 6
9086
4592
5942
Giải 5
0720
Giải 4
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
Giải 3
19975
79461
Giải 2
26428
Giải 1
00710
Đặc biệt
102544

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 00,09,03
1 19,10
2 23,20,28
3 -
4 42,44
5 52
6 65,60,61
7 75
8 86
9 92,92
Lô tô Đuôi
00,20,60,10 0
61 1
92,42,52,92 2
23,03 3
44 4
65,75 5
86 6
- 7
28 8
09,19 9

XSKT ngày 30/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 30/12/2018

Giải 8
21
Giải 7
524
Giải 6
4374
4878
0420
Giải 5
8070
Giải 4
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
Giải 3
73994
62402
Giải 2
14551
Giải 1
76788
Đặc biệt
656936

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 20,24,21
3 36,31
4 40,42,46
5 51,52,55
6 -
7 78,70,74,78
8 88
9 94
Lô tô Đuôi
40,70,20 0
51,31,21 1
02,52,42 2
- 3
94,74,24 4
55 5
36,46 6
- 7
88,78,78 8
- 9

XSKT ngày 23/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 23/12/2018

Giải 8
83
Giải 7
868
Giải 6
3325
2968
8996
Giải 5
7091
Giải 4
19096
42354
42010
95612
21275
70671
88953
Giải 3
01079
46657
Giải 2
59026
Giải 1
00986
Đặc biệt
042706

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 06
1 10,12
2 26,25
3 -
4 -
5 57,54,53
6 68,68
7 79,75,71
8 86,83
9 96,91,96
Lô tô Đuôi
10 0
71,91 1
12 2
53,83 3
54 4
75,25 5
06,86,26,96,96 6
57 7
68,68 8
79 9

XSKT ngày 16/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 16/12/2018

Giải 8
05
Giải 7
235
Giải 6
2589
6861
6818
Giải 5
0970
Giải 4
80129
33225
95320
03011
49104
40658
96875
Giải 3
16588
62084
Giải 2
20001
Giải 1
40713
Đặc biệt
218768

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 01,04,05
1 13,11,18
2 29,25,20
3 35
4 -
5 58
6 68,61
7 75,70
8 88,84,89
9 -
Lô tô Đuôi
20,70 0
01,11,61 1
- 2
13 3
84,04 4
25,75,35,05 5
- 6
- 7
68,88,58,18 8
29,89 9

XSKT ngày 09/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 09/12/2018

Giải 8
03
Giải 7
905
Giải 6
6027
6591
0669
Giải 5
4069
Giải 4
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
Giải 3
12156
17698
Giải 2
57937
Giải 1
07904
Đặc biệt
809625

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 04,05,03
1 16
2 25,27
3 37,37
4 49
5 56,58
6 69,69,69
7 75
8 -
9 98,91,91
Lô tô Đuôi
- 0
91,91 1
- 2
03 3
04 4
25,75,05 5
56,16 6
37,37,27 7
98,58 8
49,69,69,69 9

XSKT ngày 02/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 02/12/2018

Giải 8
74
Giải 7
378
Giải 6
4227
3791
6662
Giải 5
7110
Giải 4
05712
63016
92046
77834
55399
40480
18430
Giải 3
00822
37290
Giải 2
87957
Giải 1
63010
Đặc biệt
844004

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 04
1 10,12,16,10
2 22,27
3 34,30
4 46
5 57
6 62
7 78,74
8 80
9 90,99,91
Lô tô Đuôi
10,90,80,30,10 0
91 1
22,12,62 2
- 3
04,34,74 4
- 5
16,46 6
57,27 7
78 8
99 9

XSKT ngày 25/11/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 25/11/2018

Giải 8
97
Giải 7
758
Giải 6
4919
0694
2727
Giải 5
0716
Giải 4
18866
92171
79470
42801
79792
75120
71400
Giải 3
92928
44061
Giải 2
21163
Giải 1
95501
Đặc biệt
760719

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 01,01,00
1 19,16,19
2 28,20,27
3 -
4 -
5 58
6 63,61,66
7 71,70
8 -
9 92,94,97
Lô tô Đuôi
70,20,00 0
01,61,71,01 1
92 2
63 3
94 4
- 5
66,16 6
27,97 7
28,58 8
19,19 9

XSKT ngày 18/11/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 18/11/2018

Giải 8
73
Giải 7
460
Giải 6
6203
3609
7088
Giải 5
0311
Giải 4
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
Giải 3
58218
01426
Giải 2
46190
Giải 1
46415
Đặc biệt
732468

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 03,09
1 15,18,11
2 26
3 30,31
4 47
5 50
6 68,60,60
7 70,73
8 83,88
9 90
Lô tô Đuôi
90,30,70,50,60,60 0
31,11 1
- 2
83,03,73 3
- 4
15 5
26 6
47 7
68,18,88 8
09 9

XSKT ngày 11/11/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 11/11/2018

Giải 8
98
Giải 7
677
Giải 6
7025
0845
1175
Giải 5
7015
Giải 4
44721
05203
06577
15504
63057
74277
41539
Giải 3
04777
84855
Giải 2
52910
Giải 1
35480
Đặc biệt
574513

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 03,04
1 13,10,15
2 21,25
3 39
4 45
5 55,57
6 -
7 77,77,77,75,77
8 80
9 98
Lô tô Đuôi
80,10 0
21 1
- 2
13,03 3
04 4
55,15,25,45,75 5
- 6
77,77,57,77,77 7
98 8
39 9

XSKT ngày 04/11/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 04/11/2018

Giải 8
12
Giải 7
244
Giải 6
2461
0590
6274
Giải 5
4453
Giải 4
82637
98444
25077
73360
10900
94795
43978
Giải 3
39522
63320
Giải 2
28302
Giải 1
31477
Đặc biệt
564904

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 00,02,04
1 12
2 22,20
3 37
4 44,44
5 53
6 61,60
7 74,77,78,77
8 -
9 90,95
Lô tô Đuôi
90,60,00,20 0
61 1
12,22,02 2
53 3
44,74,44,04 4
95 5
- 6
37,77,77 7
78 8
- 9

XSKT ngày 28/10/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 28/10/2018

Giải 8
98
Giải 7
436
Giải 6
9703
0001
5257
Giải 5
6889
Giải 4
93395
59779
42874
50632
56582
36809
80862
Giải 3
89182
51726
Giải 2
67434
Giải 1
57300
Đặc biệt
564112

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 03,01,09,00
1 12
2 26
3 36,32,34
4 -
5 57
6 62
7 79,74
8 89,82,82
9 98,95
Lô tô Đuôi
00 0
01 1
32,82,62,82,12 2
03 3
74,34 4
95 5
36,26 6
57 7
98 8
89,79,09 9

XSKT ngày 21/10/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 21/10/2018

Giải 8
91
Giải 7
607
Giải 6
2240
8214
6304
Giải 5
3939
Giải 4
84048
71284
31621
41164
54665
90574
39762
Giải 3
76306
09411
Giải 2
67852
Giải 1
14010
Đặc biệt
224059

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 07,04,06
1 14,11,10
2 21
3 39
4 40,48
5 52,59
6 64,65,62
7 74
8 84
9 91
Lô tô Đuôi
40,10 0
91,21,11 1
62,52 2
- 3
14,04,84,64,74 4
65 5
06 6
07 7
48 8
39,59 9