Kết quả XSKT - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 17/03/2019

Giải 8
89
Giải 7
575
Giải 6
2650
9303
3320
Giải 5
3145
Giải 4
76260
38959
06882
53276
42133
84449
28200
Giải 3
88556
72962
Giải 2
76882
Giải 1
22157
Đặc biệt
740177

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 00,03
1 -
2 20
3 33
4 49,45
5 57,56,59,50
6 62,60
7 77,76,75
8 82,82,89
9 -
Lô tô Đuôi
60,00,50,20 0
- 1
82,62,82 2
33,03 3
- 4
45,75 5
56,76 6
77,57 7
- 8
59,49,89 9

XSKT ngày 10/03/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 10/03/2019

Giải 8
87
Giải 7
784
Giải 6
4446
0943
8195
Giải 5
4681
Giải 4
28627
93314
15020
60319
27179
23326
10185
Giải 3
01202
28582
Giải 2
20431
Giải 1
45685
Đặc biệt
337591

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 02
1 14,19
2 27,20,26
3 31
4 46,43
5 -
6 -
7 79
8 85,82,85,81,84,87
9 91,95
Lô tô Đuôi
20 0
91,31,81 1
02,82 2
43 3
14,84 4
85,85,95 5
26,46 6
27,87 7
- 8
19,79 9

XSKT ngày 03/03/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 03/03/2019

Giải 8
98
Giải 7
024
Giải 6
4760
7698
0106
Giải 5
9895
Giải 4
85951
26441
49777
48712
12799
18361
25727
Giải 3
09784
11487
Giải 2
22922
Giải 1
53618
Đặc biệt
688652

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 06
1 18,12
2 22,27,24
3 -
4 41
5 52,51
6 61,60
7 77
8 84,87
9 99,95,98,98
Lô tô Đuôi
60 0
51,41,61 1
52,22,12 2
- 3
84,24 4
95 5
06 6
87,77,27 7
18,98,98 8
99 9

XSKT ngày 24/02/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 24/02/2019

Giải 8
65
Giải 7
816
Giải 6
8529
1569
1465
Giải 5
3265
Giải 4
06805
17064
33593
35049
94318
91817
99692
Giải 3
54024
90433
Giải 2
87477
Giải 1
82816
Đặc biệt
041396

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 05
1 16,18,17,16
2 24,29
3 33
4 49
5 -
6 64,65,69,65,65
7 77
8 -
9 96,93,92
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
92 2
33,93 3
24,64 4
05,65,65,65 5
96,16,16 6
77,17 7
18 8
49,29,69 9

XSKT ngày 17/02/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 17/02/2019

Giải 8
33
Giải 7
463
Giải 6
2675
2845
4295
Giải 5
3560
Giải 4
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
Giải 3
10202
10308
Giải 2
60077
Giải 1
19820
Đặc biệt
570126

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 02,08
1 -
2 26,20,20,23
3 33
4 40,42,45
5 -
6 60,63
7 77,76,75
8 -
9 91,92,95
Lô tô Đuôi
20,40,20,60 0
91 1
02,42,92 2
23,63,33 3
- 4
75,45,95 5
26,76 6
77 7
08 8
- 9

XSKT ngày 10/02/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 10/02/2019

Giải 8
92
Giải 7
956
Giải 6
9446
1032
7883
Giải 5
4914
Giải 4
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
Giải 3
50532
61180
Giải 2
53183
Giải 1
66735
Đặc biệt
529310

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 -
1 10,16,14
2 -
3 35,32,38,39,32
4 45,40,46
5 56
6 61
7 -
8 83,80,83
9 93,92
Lô tô Đuôi
10,80,40 0
61 1
32,32,92 2
83,93,83 3
14 4
35,45 5
16,46,56 6
- 7
38 8
39 9

XSKT ngày 03/02/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 03/02/2019

Giải 8
89
Giải 7
216
Giải 6
5116
9218
6961
Giải 5
8731
Giải 4
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
Giải 3
27178
14251
Giải 2
45589
Giải 1
59481
Đặc biệt
166952

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 -
1 16,18,16
2 -
3 31
4 41
5 52,51,56,50,54
6 63,61
7 78,78
8 81,89,89
9 96
Lô tô Đuôi
50 0
81,51,41,31,61 1
52 2
63 3
54 4
- 5
56,96,16,16 6
- 7
78,78,18 8
89,89 9

XSKT ngày 27/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 27/01/2019

Giải 8
07
Giải 7
695
Giải 6
3166
9507
9181
Giải 5
8912
Giải 4
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
Giải 3
67771
95718
Giải 2
68702
Giải 1
17232
Đặc biệt
885995

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 02,00,05,07,07
1 18,12
2 -
3 32,33
4 -
5 52,57
6 67,66
7 71,76
8 81
9 95,95
Lô tô Đuôi
00 0
71,81 1
32,02,52,12 2
33 3
- 4
95,05,95 5
76,66 6
57,67,07,07 7
18 8
- 9

XSKT ngày 20/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 20/01/2019

Giải 8
50
Giải 7
244
Giải 6
5590
0650
9631
Giải 5
4299
Giải 4
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
Giải 3
54998
36670
Giải 2
13055
Giải 1
18025
Đặc biệt
558476

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 04
1 13,15
2 25,29
3 34,31
4 44,44
5 55,53,50,50
6 -
7 76,70
8 -
9 98,99,90
Lô tô Đuôi
70,90,50,50 0
31 1
- 2
53,13 3
44,04,34,44 4
25,55,15 5
76 6
- 7
98 8
29,99 9

XSKT ngày 13/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 13/01/2019

Giải 8
20
Giải 7
092
Giải 6
4472
2275
1489
Giải 5
8192
Giải 4
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải 3
13411
68532
Giải 2
44322
Giải 1
03019
Đặc biệt
294160

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 -
1 19,11,13,18
2 22,20
3 32
4 -
5 58,58
6 60,67
7 79,72,75
8 89
9 93,92,92
Lô tô Đuôi
60,20 0
11 1
22,32,92,72,92 2
93,13 3
- 4
75 5
- 6
67 7
58,58,18 8
19,79,89 9

XSKT ngày 06/01/2019 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 06/01/2019

Giải 8
00
Giải 7
823
Giải 6
9086
4592
5942
Giải 5
0720
Giải 4
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
Giải 3
19975
79461
Giải 2
26428
Giải 1
00710
Đặc biệt
102544

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 00,09,03
1 19,10
2 23,20,28
3 -
4 42,44
5 52
6 65,60,61
7 75
8 86
9 92,92
Lô tô Đuôi
00,20,60,10 0
61 1
92,42,52,92 2
23,03 3
44 4
65,75 5
86 6
- 7
28 8
09,19 9

XSKT ngày 30/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 30/12/2018

Giải 8
21
Giải 7
524
Giải 6
4374
4878
0420
Giải 5
8070
Giải 4
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
Giải 3
73994
62402
Giải 2
14551
Giải 1
76788
Đặc biệt
656936

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 20,24,21
3 36,31
4 40,42,46
5 51,52,55
6 -
7 78,70,74,78
8 88
9 94
Lô tô Đuôi
40,70,20 0
51,31,21 1
02,52,42 2
- 3
94,74,24 4
55 5
36,46 6
- 7
88,78,78 8
- 9

XSKT ngày 23/12/2018 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật hàng tuần

Kết quả XSMT Chủ nhật, XSKT 23/12/2018

Giải 8
83
Giải 7
868
Giải 6
3325
2968
8996
Giải 5
7091
Giải 4
19096
42354
42010
95612
21275
70671
88953
Giải 3
01079
46657
Giải 2
59026
Giải 1
00986
Đặc biệt
042706

Loto Kon Tum

Đầu Lô tô
0 06
1 10,12
2 26,25
3 -
4 -
5 57,54,53
6 68,68
7 79,75,71
8 86,83
9 96,91,96
Lô tô Đuôi
10 0
71,91 1
12 2
53,83 3
54 4
75,25 5
06,86,26,96,96 6
57 7
68,68 8
79 9