Cầu Bạch Thủ Bình Thuận

+ Biên độ 7 ngày:

22

+ Biên độ 5 ngày:

22 29

+ Biên độ 4 ngày:

08 34 36 39 61 69 69 79 96 96 96

+ Biên độ 3 ngày:

01 03 06 06 08 09 30 36 37 37 38 39 40 40 60 62 66 67 68 70 70 76 77 79 82 93 93 94 95 95 97 98 99

Kết quả XSBTH - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 14/03/2019

Giải 8
79
Giải 7
634
Giải 6
3828
0163
8790
Giải 5
6484
Giải 4
47402
97591
93270
90325
63330
63533
59736
Giải 3
29968
94645
Giải 2
73622
Giải 1
80979
Đặc biệt
763487

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 22,25,28
3 30,33,36,34
4 45
5 -
6 68,63
7 79,70,79
8 87,84
9 91,90
Lô tô Đuôi
70,30,90 0
91 1
22,02 2
33,63 3
84,34 4
45,25 5
36 6
87 7
68,28 8
79,79 9

XSBTH ngày 07/03/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 07/03/2019

Giải 8
87
Giải 7
887
Giải 6
0799
8295
9594
Giải 5
1677
Giải 4
80052
76726
75413
56945
89514
30566
16494
Giải 3
72630
11019
Giải 2
50730
Giải 1
37741
Đặc biệt
148835

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 19,13,14
2 26
3 35,30,30
4 41,45
5 52
6 66
7 77
8 87,87
9 94,99,95,94
Lô tô Đuôi
30,30 0
41 1
52 2
13 3
14,94,94 4
35,45,95 5
26,66 6
77,87,87 7
- 8
19,99 9

XSBTH ngày 28/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 28/02/2019

Giải 8
59
Giải 7
624
Giải 6
0870
1611
7896
Giải 5
1370
Giải 4
00438
79269
30969
09126
58706
82551
03535
Giải 3
70842
49460
Giải 2
96218
Giải 1
68277
Đặc biệt
476211

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 06
1 11,18,11
2 26,24
3 38,35
4 42
5 51,59
6 60,69,69
7 77,70,70
8 -
9 96
Lô tô Đuôi
60,70,70 0
11,51,11 1
42 2
- 3
24 4
35 5
26,06,96 6
77 7
18,38 8
69,69,59 9

XSBTH ngày 21/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 21/02/2019

Giải 8
92
Giải 7
711
Giải 6
5786
8077
4908
Giải 5
9985
Giải 4
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
Giải 3
33173
76660
Giải 2
79173
Giải 1
39756
Đặc biệt
662427

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 08
1 19,11
2 27
3 -
4 -
5 56,53
6 60,67
7 73,73,77
8 87,86,83,85,86
9 96,92
Lô tô Đuôi
60 0
11 1
92 2
73,73,53,83 3
- 4
85 5
56,86,96,86 6
27,87,67,77 7
08 8
19 9

XSBTH ngày 14/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 14/02/2019

Giải 8
17
Giải 7
622
Giải 6
2580
5066
8595
Giải 5
0114
Giải 4
49827
63077
28439
78280
98393
24908
55513
Giải 3
06635
99668
Giải 2
69503
Giải 1
17551
Đặc biệt
558314

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 03,08
1 14,13,14,17
2 27,22
3 35,39
4 -
5 51
6 68,66
7 77
8 80,80
9 93,95
Lô tô Đuôi
80,80 0
51 1
22 2
03,93,13 3
14,14 4
35,95 5
66 6
27,77,17 7
68,08 8
39 9

XSBTH ngày 07/02/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 07/02/2019

Giải 8
32
Giải 7
480
Giải 6
1435
8467
0722
Giải 5
2909
Giải 4
46352
93557
77930
45089
54911
15289
70474
Giải 3
05284
37373
Giải 2
17305
Giải 1
23556
Đặc biệt
686559

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 05,09
1 11
2 22
3 30,35,32
4 -
5 59,56,52,57
6 67
7 73,74
8 84,89,89,80
9 -
Lô tô Đuôi
30,80 0
11 1
52,22,32 2
73 3
84,74 4
05,35 5
56 6
57,67 7
- 8
59,89,89,09 9

XSBTH ngày 31/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 31/01/2019

Giải 8
86
Giải 7
272
Giải 6
1795
8922
1337
Giải 5
2701
Giải 4
50072
77297
70117
68691
32423
33017
01515
Giải 3
14211
85695
Giải 2
21500
Giải 1
14895
Đặc biệt
166563

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 00,01
1 11,17,17,15
2 23,22
3 37
4 -
5 -
6 63
7 72,72
8 86
9 95,95,97,91,95
Lô tô Đuôi
00 0
11,91,01 1
72,22,72 2
63,23 3
- 4
95,95,15,95 5
86 6
97,17,17,37 7
- 8
- 9

XSBTH ngày 24/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 24/01/2019

Giải 8
51
Giải 7
409
Giải 6
2722
8263
4320
Giải 5
3819
Giải 4
89233
78643
66495
69437
71240
24285
18328
Giải 3
57764
89797
Giải 2
78742
Giải 1
97027
Đặc biệt
760420

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 09
1 19
2 20,27,28,22,20
3 33,37
4 42,43,40
5 51
6 64,63
7 -
8 85
9 97,95
Lô tô Đuôi
20,40,20 0
51 1
42,22 2
33,43,63 3
64 4
95,85 5
- 6
27,97,37 7
28 8
19,09 9

XSBTH ngày 17/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 17/01/2019

Giải 8
38
Giải 7
824
Giải 6
1167
0847
9257
Giải 5
9661
Giải 4
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
Giải 3
65828
43967
Giải 2
21220
Giải 1
72262
Đặc biệt
465444

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 11
2 20,28,26,23,24
3 39,38,38
4 44,47
5 57
6 62,67,63,61,67
7 -
8 85
9 -
Lô tô Đuôi
20 0
11,61 1
62 2
63,23 3
44,24 4
85 5
26 6
67,67,47,57 7
28,38,38 8
39 9

XSBTH ngày 10/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 10/01/2019

Giải 8
91
Giải 7
599
Giải 6
0419
0048
5986
Giải 5
8506
Giải 4
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
Giải 3
17584
45595
Giải 2
76099
Giải 1
37276
Đặc biệt
439242

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 07,05,06
1 19
2 27
3 -
4 42,48
5 58
6 -
7 76
8 84,81,88,86
9 99,95,91,99,91
Lô tô Đuôi
- 0
81,91,91 1
42 2
- 3
84 4
95,05 5
76,06,86 6
07,27 7
58,88,48 8
99,19,99 9

XSBTH ngày 03/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 03/01/2019

Giải 8
76
Giải 7
126
Giải 6
0681
3838
5855
Giải 5
9989
Giải 4
43530
33026
20702
39008
36039
65148
60164
Giải 3
74543
44667
Giải 2
84993
Giải 1
72993
Đặc biệt
162804

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 04,02,08
1 -
2 26,26
3 30,39,38
4 43,48
5 55
6 67,64
7 76
8 89,81
9 93,93
Lô tô Đuôi
30 0
81 1
02 2
93,93,43 3
04,64 4
55 5
26,26,76 6
67 7
08,48,38 8
39,89 9

XSBTH ngày 27/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 27/12/2018

Giải 8
26
Giải 7
872
Giải 6
6489
0556
4358
Giải 5
5202
Giải 4
35601
99626
14816
50600
99682
93914
09146
Giải 3
03591
88697
Giải 2
88833
Giải 1
27626
Đặc biệt
977829

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 01,00,02
1 16,14
2 29,26,26,26
3 33
4 46
5 56,58
6 -
7 72
8 82,89
9 91,97
Lô tô Đuôi
00 0
91,01 1
82,02,72 2
33 3
14 4
- 5
26,26,16,46,56,26 6
97 7
58 8
29,89 9

XSBTH ngày 20/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 20/12/2018

Giải 8
17
Giải 7
522
Giải 6
5999
0262
9703
Giải 5
5449
Giải 4
04410
33013
53699
44688
38579
27281
19101
Giải 3
79492
33437
Giải 2
42091
Giải 1
36781
Đặc biệt
461949

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 01,03
1 10,13,17
2 22
3 37
4 49,49
5 -
6 62
7 79
8 81,88,81
9 91,92,99,99
Lô tô Đuôi
10 0
81,91,81,01 1
92,62,22 2
13,03 3
- 4
- 5
- 6
37,17 7
88 8
49,99,79,49,99 9