Cầu Bạch Thủ Bình Thuận

+ Biên độ 6 ngày:

61

+ Biên độ 5 ngày:

12 96

+ Biên độ 4 ngày:

21 44 54 64 76 79 86 94

+ Biên độ 3 ngày:

11 12 14 19 22 22 24 24 24 24 34 42 42 44 62 63 63 64 71 73 77 79 81 92 92 92 94 94 95 96 97 98 99

Kết quả XSBTH - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 17/01/2019

Giải 8
38
Giải 7
824
Giải 6
1167
0847
9257
Giải 5
9661
Giải 4
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
Giải 3
65828
43967
Giải 2
21220
Giải 1
72262
Đặc biệt
465444

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 11
2 20,28,26,23,24
3 39,38,38
4 44,47
5 57
6 62,67,63,61,67
7 -
8 85
9 -
Lô tô Đuôi
20 0
11,61 1
62 2
63,23 3
44,24 4
85 5
26 6
67,67,47,57 7
28,38,38 8
39 9

XSBTH ngày 10/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 10/01/2019

Giải 8
91
Giải 7
599
Giải 6
0419
0048
5986
Giải 5
8506
Giải 4
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
Giải 3
17584
45595
Giải 2
76099
Giải 1
37276
Đặc biệt
439242

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 07,05,06
1 19
2 27
3 -
4 42,48
5 58
6 -
7 76
8 84,81,88,86
9 99,95,91,99,91
Lô tô Đuôi
- 0
81,91,91 1
42 2
- 3
84 4
95,05 5
76,06,86 6
07,27 7
58,88,48 8
99,19,99 9

XSBTH ngày 03/01/2019 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 03/01/2019

Giải 8
76
Giải 7
126
Giải 6
0681
3838
5855
Giải 5
9989
Giải 4
43530
33026
20702
39008
36039
65148
60164
Giải 3
74543
44667
Giải 2
84993
Giải 1
72993
Đặc biệt
162804

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 04,02,08
1 -
2 26,26
3 30,39,38
4 43,48
5 55
6 67,64
7 76
8 89,81
9 93,93
Lô tô Đuôi
30 0
81 1
02 2
93,93,43 3
04,64 4
55 5
26,26,76 6
67 7
08,48,38 8
39,89 9

XSBTH ngày 27/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 27/12/2018

Giải 8
26
Giải 7
872
Giải 6
6489
0556
4358
Giải 5
5202
Giải 4
35601
99626
14816
50600
99682
93914
09146
Giải 3
03591
88697
Giải 2
88833
Giải 1
27626
Đặc biệt
977829

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 01,00,02
1 16,14
2 29,26,26,26
3 33
4 46
5 56,58
6 -
7 72
8 82,89
9 91,97
Lô tô Đuôi
00 0
91,01 1
82,02,72 2
33 3
14 4
- 5
26,26,16,46,56,26 6
97 7
58 8
29,89 9

XSBTH ngày 20/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 20/12/2018

Giải 8
17
Giải 7
522
Giải 6
5999
0262
9703
Giải 5
5449
Giải 4
04410
33013
53699
44688
38579
27281
19101
Giải 3
79492
33437
Giải 2
42091
Giải 1
36781
Đặc biệt
461949

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 01,03
1 10,13,17
2 22
3 37
4 49,49
5 -
6 62
7 79
8 81,88,81
9 91,92,99,99
Lô tô Đuôi
10 0
81,91,81,01 1
92,62,22 2
13,03 3
- 4
- 5
- 6
37,17 7
88 8
49,99,79,49,99 9

XSBTH ngày 13/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 13/12/2018

Giải 8
90
Giải 7
475
Giải 6
2895
7399
0796
Giải 5
1443
Giải 4
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
Giải 3
18787
34325
Giải 2
21840
Giải 1
86762
Đặc biệt
103246

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 25,23
3 -
4 46,40,43,45,43
5 -
6 62,66,67
7 75
8 87
9 93,97,95,99,96,90
Lô tô Đuôi
40,90 0
- 1
62 2
23,43,93,43 3
- 4
25,45,95,75 5
46,66,96 6
87,67,97 7
- 8
99 9

XSBTH ngày 06/12/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 06/12/2018

Giải 8
59
Giải 7
283
Giải 6
4703
6040
0399
Giải 5
4724
Giải 4
79794
10500
38790
13275
12495
05314
82788
Giải 3
01205
35081
Giải 2
09629
Giải 1
65114
Đặc biệt
991602

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 02,05,00,03
1 14,14
2 29,24
3 -
4 40
5 59
6 -
7 75
8 81,88,83
9 94,90,95,99
Lô tô Đuôi
00,90,40 0
81 1
02 2
03,83 3
14,94,14,24 4
05,75,95 5
- 6
- 7
88 8
29,99,59 9

XSBTH ngày 29/11/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 29/11/2018

Giải 8
96
Giải 7
374
Giải 6
7175
0181
5108
Giải 5
6804
Giải 4
74218
59178
14004
51000
45769
33683
78127
Giải 3
29092
61159
Giải 2
85915
Giải 1
72502
Đặc biệt
946166

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 02,04,00,04,08
1 15,18
2 27
3 -
4 -
5 59
6 66,69
7 78,75,74
8 83,81
9 92,96
Lô tô Đuôi
00 0
81 1
02,92 2
83 3
04,04,74 4
15,75 5
66,96 6
27 7
18,78,08 8
59,69 9

XSBTH ngày 22/11/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 22/11/2018

Giải 8
32
Giải 7
549
Giải 6
9693
4532
9250
Giải 5
1853
Giải 4
13637
38005
55102
40634
80689
64878
49921
Giải 3
28098
63407
Giải 2
37265
Giải 1
86730
Đặc biệt
830257

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 07,05,02
1 -
2 21
3 30,37,34,32,32
4 49
5 57,53,50
6 65
7 78
8 89
9 98,93
Lô tô Đuôi
30,50 0
21 1
02,32,32 2
53,93 3
34 4
65,05 5
- 6
57,07,37 7
98,78 8
89,49 9

XSBTH ngày 15/11/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 15/11/2018

Giải 8
94
Giải 7
366
Giải 6
5324
0186
2832
Giải 5
2595
Giải 4
43569
52436
49727
96124
43935
11382
60590
Giải 3
47153
28257
Giải 2
17525
Giải 1
37731
Đặc biệt
647718

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 -
1 18
2 25,27,24,24
3 31,36,35,32
4 -
5 53,57
6 69,66
7 -
8 82,86
9 90,95,94
Lô tô Đuôi
90 0
31 1
82,32 2
53 3
24,24,94 4
25,35,95 5
36,86,66 6
57,27 7
18 8
69 9

XSBTH ngày 08/11/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 08/11/2018

Giải 8
73
Giải 7
451
Giải 6
0891
3093
2572
Giải 5
3304
Giải 4
94492
80541
01292
75051
05087
29603
14843
Giải 3
91746
61265
Giải 2
58646
Giải 1
94317
Đặc biệt
663615

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 04,03
1 17,15
2 -
3 -
4 41,43,46,46
5 51,51
6 65
7 73,72
8 87
9 91,93,92,92
Lô tô Đuôi
- 0
51,91,41,51 1
72,92,92 2
73,93,03,43 3
04 4
65,15 5
46,46 6
87,17 7
- 8
- 9

XSBTH ngày 01/11/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 01/11/2018

Giải 8
62
Giải 7
570
Giải 6
0757
7114
0676
Giải 5
5622
Giải 4
62232
74048
15151
48817
85718
92903
01471
Giải 3
54203
26276
Giải 2
66029
Giải 1
07547
Đặc biệt
690575

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 03,03
1 14,17,18
2 22,29
3 32
4 48,47
5 57,51
6 62
7 70,76,71,76,75
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
70 0
51,71 1
62,22,32 2
03,03 3
14 4
75 5
76,76 6
57,17,47 7
48,18 8
29 9

XSBTH ngày 25/10/2018 - Xổ số Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMN Thứ 5, XSBTH 25/10/2018

Giải 8
30
Giải 7
800
Giải 6
4848
0930
5878
Giải 5
6976
Giải 4
62926
54548
24189
60625
90909
08282
37914
Giải 3
08133
60164
Giải 2
68143
Giải 1
27969
Đặc biệt
326565

Loto Bình Thuận

Đầu Lô tô
0 00,09
1 14
2 26,25
3 30,30,33
4 48,48,43
5 -
6 64,69,65
7 78,76
8 89,82
9 -
Lô tô Đuôi
30,00,30 0
- 1
82 2
33,43 3
14,64 4
25,65 5
76,26 6
- 7
48,78,48 8
89,09,69 9