Kết quả XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 17/01/2019

Giải 8
04
Giải 7
296
Giải 6
8078
2526
0449
Giải 5
9070
Giải 4
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
Giải 3
28981
21143
Giải 2
06286
Giải 1
18435
Đặc biệt
369671

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09,08,05,04
1 13,15
2 26
3 35,39,35
4 43,49
5 -
6 -
7 71,70,78
8 86,81
9 96
Lô tô Đuôi
70 0
71,81 1
- 2
43,13 3
04 4
35,05,35,15 5
86,26,96 6
- 7
08,78 8
39,09,49 9

XSBDI ngày 10/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 10/01/2019

Giải 8
02
Giải 7
045
Giải 6
7216
4839
8630
Giải 5
1667
Giải 4
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
Giải 3
08863
33802
Giải 2
05072
Giải 1
52767
Đặc biệt
018863

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,02
1 15,16
2 29
3 35,39,30
4 45
5 -
6 63,67,63,68,67
7 72,73,76
8 -
9 98
Lô tô Đuôi
30 0
- 1
72,02,02 2
63,63,73 3
- 4
15,35,45 5
76,16 6
67,67 7
68,98 8
29,39 9

XSBDI ngày 03/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 03/01/2019

Giải 8
83
Giải 7
897
Giải 6
2931
0487
5951
Giải 5
9951
Giải 4
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
Giải 3
54264
86570
Giải 2
40202
Giải 1
58977
Đặc biệt
464474

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,08
1 -
2 22
3 34,31
4 41
5 50,58,51,51
6 64,66
7 74,77,70
8 87,83
9 97
Lô tô Đuôi
70,50 0
41,51,31,51 1
02,22 2
83 3
74,64,34 4
- 5
66 6
77,87,97 7
08,58 8
- 9

XSBDI ngày 27/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 27/12/2018

Giải 8
91
Giải 7
792
Giải 6
5546
5947
6091
Giải 5
4073
Giải 4
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
Giải 3
14345
75340
Giải 2
96352
Giải 1
50914
Đặc biệt
930006

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 06,07
1 14,15,10
2 20
3 34
4 45,40,46,47
5 52,58
6 -
7 73
8 -
9 92,91,92,91
Lô tô Đuôi
40,20,10 0
91,91 1
52,92,92 2
73 3
14,34 4
45,15 5
06,46 6
07,47 7
58 8
- 9

XSBDI ngày 20/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 20/12/2018

Giải 8
64
Giải 7
400
Giải 6
6814
6571
9010
Giải 5
2761
Giải 4
73492
48634
70078
49245
90152
64387
47418
Giải 3
86293
83970
Giải 2
50256
Giải 1
76596
Đặc biệt
416934

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 00
1 18,14,10
2 -
3 34,34
4 45
5 56,52
6 61,64
7 70,78,71
8 87
9 96,93,92
Lô tô Đuôi
70,10,00 0
61,71 1
92,52 2
93 3
34,34,14,64 4
45 5
96,56 6
87 7
78,18 8
- 9

XSBDI ngày 13/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 13/12/2018

Giải 8
70
Giải 7
324
Giải 6
8765
7357
5818
Giải 5
5278
Giải 4
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
Giải 3
66592
83521
Giải 2
97891
Giải 1
12437
Đặc biệt
403096

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 06
1 10,18
2 21,27,24
3 37
4 -
5 52,57
6 65,66,65
7 78,70
8 -
9 96,91,92,95
Lô tô Đuôi
10,70 0
91,21 1
92,52 2
- 3
24 4
65,95,65 5
96,66,06 6
37,27,57 7
78,18 8
- 9

XSBDI ngày 06/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 06/12/2018

Giải 8
68
Giải 7
746
Giải 6
6324
7934
2997
Giải 5
9521
Giải 4
33724
42177
72435
55848
17229
60875
96103
Giải 3
31394
93067
Giải 2
10161
Giải 1
31203
Đặc biệt
861273

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 03,03
1 -
2 24,29,21,24
3 35,34
4 48,46
5 -
6 61,67,68
7 73,77,75
8 -
9 94,97
Lô tô Đuôi
- 0
61,21 1
- 2
73,03,03 3
94,24,24,34 4
35,75 5
46 6
67,77,97 7
48,68 8
29 9

XSBDI ngày 29/11/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 29/11/2018

Giải 8
99
Giải 7
980
Giải 6
8044
9973
4870
Giải 5
5411
Giải 4
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
Giải 3
55498
86259
Giải 2
42068
Giải 1
10317
Đặc biệt
867076

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 07
1 17,17,11
2 27
3 -
4 48,44
5 59
6 68,60
7 76,73,70
8 86,80
9 98,98,99
Lô tô Đuôi
60,70,80 0
11 1
- 2
73 3
44 4
- 5
76,86 6
17,17,27,07 7
68,98,98,48 8
59,99 9

XSBDI ngày 22/11/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 22/11/2018

Giải 8
62
Giải 7
371
Giải 6
1775
8965
2150
Giải 5
4760
Giải 4
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
Giải 3
52255
34075
Giải 2
65633
Giải 1
58985
Đặc biệt
164521

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 -
1 18
2 21,23,21
3 33,38
4 45
5 55,50
6 60,60,65,62
7 75,72,75,71
8 85
9 -
Lô tô Đuôi
60,60,50 0
21,21,71 1
72,62 2
33,23 3
- 4
85,55,75,45,75,65 5
- 6
- 7
38,18 8
- 9

XSBDI ngày 15/11/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 15/11/2018

Giải 8
60
Giải 7
062
Giải 6
6055
9046
9389
Giải 5
9549
Giải 4
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
Giải 3
63857
35351
Giải 2
67076
Giải 1
30598
Đặc biệt
354745

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 05
1 -
2 -
3 -
4 45,43,49,46
5 57,51,55
6 65,62,60
7 76,71,73
8 89
9 98,98,99
Lô tô Đuôi
60 0
51,71 1
62 2
43,73 3
- 4
45,65,05,55 5
76,46 6
57 7
98,98 8
99,49,89 9

XSBDI ngày 08/11/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 08/11/2018

Giải 8
19
Giải 7
219
Giải 6
7020
1901
9685
Giải 5
1156
Giải 4
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
Giải 3
24268
57264
Giải 2
32348
Giải 1
47827
Đặc biệt
296527

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 01,03
1 19,19
2 20,23,27,27
3 -
4 48
5 56
6 65,68,64
7 -
8 85,84,85,87,88
9 -
Lô tô Đuôi
20 0
01 1
- 2
23,03 3
84,64 4
85,85,65 5
56 6
87,27,27 7
88,68,48 8
19,19 9

XSBDI ngày 01/11/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 01/11/2018

Giải 8
73
Giải 7
319
Giải 6
3712
1122
4236
Giải 5
5755
Giải 4
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
Giải 3
37132
14785
Giải 2
16175
Giải 1
34504
Đặc biệt
592806

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 04,06
1 19,12,18,12,18
2 22,20
3 36,33,32
4 -
5 55
6 -
7 73,75
8 80,85
9 96
Lô tô Đuôi
80,20 0
- 1
12,22,12,32 2
73,33 3
04 4
55,85,75 5
36,96,06 6
- 7
18,18 8
19 9

XSBDI ngày 25/10/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 25/10/2018

Giải 8
51
Giải 7
190
Giải 6
5639
5926
2924
Giải 5
8995
Giải 4
85432
28479
87212
90000
00370
29944
56150
Giải 3
18987
55898
Giải 2
94017
Giải 1
63699
Đặc biệt
045673

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 00
1 12,17
2 26,24
3 39,32
4 44
5 51,50
6 -
7 79,70,73
8 87
9 90,95,98,99
Lô tô Đuôi
90,00,70,50 0
51 1
32,12 2
73 3
24,44 4
95 5
26 6
87,17 7
98 8
39,79,99 9