Kết quả XSBDI - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 14/03/2019

Giải 8
31
Giải 7
648
Giải 6
7132
8924
4316
Giải 5
0950
Giải 4
98256
88436
12008
46314
53808
97471
15715
Giải 3
09032
74060
Giải 2
30748
Giải 1
35768
Đặc biệt
513310

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 08,08
1 10,14,15,16
2 24
3 32,36,32,31
4 48,48
5 56,50
6 68,60
7 71
8 -
9 -
Lô tô Đuôi
10,60,50 0
71,31 1
32,32 2
- 3
14,24 4
15 5
56,36,16 6
- 7
68,48,08,08,48 8
- 9

XSBDI ngày 07/03/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 07/03/2019

Giải 8
20
Giải 7
878
Giải 6
2479
5676
7748
Giải 5
2885
Giải 4
48289
34658
83213
59071
71281
51761
91876
Giải 3
07469
68796
Giải 2
12940
Giải 1
53517
Đặc biệt
127409

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09
1 17,13
2 20
3 -
4 40,48
5 58
6 69,61
7 71,76,79,76,78
8 89,81,85
9 96
Lô tô Đuôi
40,20 0
71,81,61 1
- 2
13 3
- 4
85 5
96,76,76 6
17 7
58,48,78 8
09,69,89,79 9

XSBDI ngày 28/02/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 28/02/2019

Giải 8
12
Giải 7
296
Giải 6
0845
7561
6908
Giải 5
7734
Giải 4
21229
61098
74193
67796
07980
60306
51258
Giải 3
89447
93613
Giải 2
66095
Giải 1
71088
Đặc biệt
998478

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 06,08
1 13,12
2 29
3 34
4 47,45
5 58
6 61
7 78
8 88,80
9 95,98,93,96,96
Lô tô Đuôi
80 0
61 1
12 2
13,93 3
34 4
95,45 5
96,06,96 6
47 7
78,88,98,58,08 8
29 9

XSBDI ngày 21/02/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 21/02/2019

Giải 8
04
Giải 7
403
Giải 6
7664
6033
3270
Giải 5
0907
Giải 4
38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
Giải 3
59721
83707
Giải 2
36492
Giải 1
25670
Đặc biệt
968948

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 07,07,03,04
1 12,17
2 21
3 34,34,33
4 48
5 -
6 64
7 70,74,70
8 -
9 92,92,94
Lô tô Đuôi
70,70 0
21 1
92,12,92 2
33,03 3
34,74,94,34,64,04 4
- 5
- 6
07,17,07 7
48 8
- 9

XSBDI ngày 14/02/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 14/02/2019

Giải 8
93
Giải 7
165
Giải 6
5111
0999
6600
Giải 5
0486
Giải 4
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
Giải 3
49997
93135
Giải 2
67013
Giải 1
02097
Đặc biệt
476988

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09,00
1 13,11
2 -
3 35,37,30,32
4 45
5 -
6 65
7 -
8 88,86
9 97,97,92,99,99,93
Lô tô Đuôi
30,00 0
11 1
92,32 2
13,93 3
- 4
35,45,65 5
86 6
97,97,37 7
88 8
09,99,99 9

XSBDI ngày 07/02/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 07/02/2019

Giải 8
86
Giải 7
454
Giải 6
1326
6225
0252
Giải 5
2499
Giải 4
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
Giải 3
14306
14935
Giải 2
43608
Giải 1
99302
Đặc biệt
724469

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,08,06,02
1 12
2 27,25,26,25
3 35,33
4 43,43
5 52,54
6 69
7 -
8 86
9 99
Lô tô Đuôi
- 0
- 1
02,02,12,52 2
43,43,33 3
54 4
35,25,25 5
06,26,86 6
27 7
08 8
69,99 9

XSBDI ngày 31/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 31/01/2019

Giải 8
67
Giải 7
968
Giải 6
1747
7843
2595
Giải 5
1780
Giải 4
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
Giải 3
80225
84615
Giải 2
74353
Giải 1
99035
Đặc biệt
384244

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 08,06
1 15,18
2 25
3 35,33
4 44,47,43
5 53
6 68,68,67
7 76
8 80
9 93,95
Lô tô Đuôi
80 0
- 1
- 2
53,33,93,43 3
44 4
35,25,15,95 5
76,06 6
47,67 7
18,08,68,68 8
- 9

XSBDI ngày 24/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 24/01/2019

Giải 8
86
Giải 7
486
Giải 6
4706
3246
1805
Giải 5
5067
Giải 4
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
Giải 3
03162
24216
Giải 2
88133
Giải 1
59908
Đặc biệt
507274

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 08,01,06,05
1 16,19
2 26
3 33
4 40,46
5 57
6 62,63,67
7 74
8 81,86,86
9 -
Lô tô Đuôi
40 0
01,81 1
62 2
33,63 3
74 4
05 5
16,26,06,46,86,86 6
57,67 7
08 8
19 9

XSBDI ngày 17/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 17/01/2019

Giải 8
04
Giải 7
296
Giải 6
8078
2526
0449
Giải 5
9070
Giải 4
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
Giải 3
28981
21143
Giải 2
06286
Giải 1
18435
Đặc biệt
369671

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 09,08,05,04
1 13,15
2 26
3 35,39,35
4 43,49
5 -
6 -
7 71,70,78
8 86,81
9 96
Lô tô Đuôi
70 0
71,81 1
- 2
43,13 3
04 4
35,05,35,15 5
86,26,96 6
- 7
08,78 8
39,09,49 9

XSBDI ngày 10/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 10/01/2019

Giải 8
02
Giải 7
045
Giải 6
7216
4839
8630
Giải 5
1667
Giải 4
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
Giải 3
08863
33802
Giải 2
05072
Giải 1
52767
Đặc biệt
018863

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,02
1 15,16
2 29
3 35,39,30
4 45
5 -
6 63,67,63,68,67
7 72,73,76
8 -
9 98
Lô tô Đuôi
30 0
- 1
72,02,02 2
63,63,73 3
- 4
15,35,45 5
76,16 6
67,67 7
68,98 8
29,39 9

XSBDI ngày 03/01/2019 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 03/01/2019

Giải 8
83
Giải 7
897
Giải 6
2931
0487
5951
Giải 5
9951
Giải 4
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
Giải 3
54264
86570
Giải 2
40202
Giải 1
58977
Đặc biệt
464474

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 02,08
1 -
2 22
3 34,31
4 41
5 50,58,51,51
6 64,66
7 74,77,70
8 87,83
9 97
Lô tô Đuôi
70,50 0
41,51,31,51 1
02,22 2
83 3
74,64,34 4
- 5
66 6
77,87,97 7
08,58 8
- 9

XSBDI ngày 27/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 27/12/2018

Giải 8
91
Giải 7
792
Giải 6
5546
5947
6091
Giải 5
4073
Giải 4
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
Giải 3
14345
75340
Giải 2
96352
Giải 1
50914
Đặc biệt
930006

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 06,07
1 14,15,10
2 20
3 34
4 45,40,46,47
5 52,58
6 -
7 73
8 -
9 92,91,92,91
Lô tô Đuôi
40,20,10 0
91,91 1
52,92,92 2
73 3
14,34 4
45,15 5
06,46 6
07,47 7
58 8
- 9

XSBDI ngày 20/12/2018 - Xổ số Bình Định Thứ 5 hàng tuần

Kết quả XSMT Thứ 5, XSBDI 20/12/2018

Giải 8
64
Giải 7
400
Giải 6
6814
6571
9010
Giải 5
2761
Giải 4
73492
48634
70078
49245
90152
64387
47418
Giải 3
86293
83970
Giải 2
50256
Giải 1
76596
Đặc biệt
416934

Loto Bình Định

Đầu Lô tô
0 00
1 18,14,10
2 -
3 34,34
4 45
5 56,52
6 61,64
7 70,78,71
8 87
9 96,93,92
Lô tô Đuôi
70,10,00 0
61,71 1
92,52 2
93 3
34,34,14,64 4
45 5
96,56 6
87 7
78,18 8
- 9